Minder kwekerijen opgerold

06 Jun 2018
In 2017 zijn er door de politie in totaal 4670 hennepkwekerijen ontmanteld en vernietigd. In 2016 waren dat er in totaal 5538. Het aantal meldingen over illegale hennepkwekerijen lag vorig jaar ook iets lager dan voorheen. Ten opzichte van 2016 werden er vorig jaar 868 minder hennepkwekerijen geruimd. John Jespers, landelijk politiecoördinator hennep: “Dat is best een grote terugloop. Toch gaat het nog om gemiddeld dertien opgerolde plantages per dag.” Hij meent dat de oorzaak van de daling kan liggen in de prioritering die de lokale driehoek geeft aan het ruimen van hennepkwekerijen.: “Gemeenten hebben ook te kampen met andere vormen van criminaliteit waar mogelijk meer capaciteit naartoe is gegaan.” Vorig jaar waren er ook acht procent minder meldingen over hennepkwekerijen.

Stedin

Ook netbeheerder Stedin ziet het aantal opgerolde hennepkwekerijen teruglopen. In een persbericht meldt men dat in 2017 samen met de politie en gemeenten 981 kwekerijen in Zuid-Holland en Utrecht zijn opgerold. Dat is 22% minder dan het voorgaande jaar. Stedin heeft niet de indruk dat er daadwerkelijk minder hennepkwekerijen zijn. Daarom benadrukt de netbeheerder de noodzaak dat gemeenten, politie en netbeheerders intensief blijven samenwerken om de illegale kwekerijen te stoppen. “De georganiseerde misdaad wordt steeds innovatiever in het verbergen van hennepkwekerijen”, zegt Barthjeu Ammerlaan, manager van de fraudeafdeling van Stedin. “Diep weggestopt in kelders van woonhuizen met gemaskeerde ventilatie is het buitengewoon lastig kwekerijen te vinden. Het wordt de politie en netbeheerders steeds moeilijker gemaakt illegale praktijken op te sporen. Minder kwekerijen opgerold

Tegenvaller

Deze cijfers moeten een tegenvaller voor Stedin zijn, want vorig jaar meldde de netbeheerder nog triomfantelijk dat er een nieuw en doeltreffend wapen was ontwikkeld. Men meldde toen dat ‘illegale hennepkwekerijen op afstand te herkennen zijn in het elektriciteitsnet’. En: ‘Met deze unieke ontdekking heeft Stedin een nieuw middel gevonden om energiediefstal en brandgevaarlijke situaties bij hennepkwekerijen op te sporen.’ Stedin wilde de details van deze nieuwe geheimzinnige meettechniek niet prijsgeven: ‘Stedin kan de exacte details van deze nieuwe techniek niet bekend maken, maar kan de werking ervan wel uitleggen. Stedin heeft in haar gebied tienduizenden elektriciteitsstations staan die stroom over de wijken en buurten verdelen. Deze elektriciteitsstations worden de komende jaren allemaal voorzien van slimme, digitale energiemeters. Deze slimme meters zijn uitgerust met geavanceerde software. Zodra deze software detecteert dat er in het elektriciteitsnet van de wijk een hennepkwekerij aanwezig is, geeft de meter automatisch een signaal af waarna politie en Stedin een onderzoek instellen.’

Warmtebeeldcamera

“We merken dat criminelen steeds innovatiever worden in het verbergen van hennepkwekerijen”, liet het hoofd fraudebestrijding toen weten: “Bijvoorbeeld door ventilatie te maskeren is het voor de politie en ons steeds moeilijker illegale praktijken en gevaarlijke situaties op te sporen via bijvoorbeeld een warmtebeeldcamera. We kunnen daarom niet stilzitten. Door nieuwe digitale technieken toe te passen en slim gebruik te maken van ons energienetwerk verwachten we in 2016 nieuwe stappen te maken in de bestrijding van energiefraude.” Nu er dus opnieuw minder kwekerijen zijn opgerold, lijkt dat grootspraak te zijn geweest. Door: redactie Highlife