Mediwiet in de lift

25 Oct 2015

Meer recepten


Meer recepten Het gebruik van mediwiet is behoorlijk gestegen. Vergeleken met vorig jaar zelfs met 45%, wat veel meer is dan de stijging in de jaren daarvoor. Naar schatting zal er dit jaar 24.600 keer een medisch cannaproduct worden voorgeschreven en door de apotheek worden verstrekt. Het totaal aantal gebruikers ligt op meer dan 4000. Tot zover de Stichting Farmaceutische Kengetallen. Het is niet zo vreemd dat er zo'n stijging valt te zien. Volgens het Bureau voor Medicinale Cannabis is er inmiddels voldoende wetenschappelijk aangetoond dat mediwiet inderdaad helpt, dus steeds meer artsen zullen het willen voorschrijven. Het spul wordt onder andere verstrekt voor chronische pijnen, MS, glaucoom en bij verminderde eetlust ten gevolge van kanker en aids. Mediwiet wordt niet altijd vergoed, maar sommige verzekeraars hebben het in hun pakket zitten. En dan heb je natuurlijk nog de grote groep mensen die zich niet tot de farmacie wendt, maar die zelf hun eigen wiet-olie in elkaar knutselt. We kunnen dus wel stellen dat medicinaal gebruik in Nederland behoorlijk vaak voorkomt.