Medicinaal Cannabis Nieuws

24 May 2016

Stichting PGMCG verzorgt de Nederlandse vertaling voor de International Association for Cannabinoid Medicines IACM). Deze website wordt door het Ministerie van VWS erkend. Vanaf dit nummer lezen jullie in Highlife elk nummer berichten uit het IACM-bulletin met allerlei internationaal Medicinaal Cannabis Nieuws.


Cannabidiol en epilepsie

Cannabidiol (CBD) kan de frequentie van aanvallen bij kinderen en jonge volwassenen met ernstige refractaire epilepsie verminderen. Dit blijkt uit een open studie met 214 patiënten tussen 15 januari 2014 en 15 januari 2015, dat in verscheidene centra in de Verenigde Staten werd gevoerd. De gemiddelde vermindering van maandelijkse aanvallen was 36,5%.

CBD en blowen

CBD (cannabidiol), dat werd toegediend aan gezonde vrijwilligers 90 minuten voor het roken van een joint, had geen invloed op de psycho-actieve effecten en de hartfrequentie. Aldus blijkt uit een onderzoek in de VS. CBD, dat geen significante psychoactieve of cardiovasculaire effecten heeft, veranderde het high-gevoel of de hartslag niet of nauwelijks. De auteurs concludeerden dat de “bevindingen suggereren dat orale CBD niet versterkend, fysiologisch of persoonlijke positieve effecten hebben op blowen”.

Mediwiet en migraine

Door het medisch gebruik van cannabis kan de frequentie van migraine worden verminderd. De migraine-aanvallen namen door cannabis met een gemiddelde van 10,4 tot 4,6 per maand af. De meeste patiënten gebruikten dagelijks meer dan één vorm van cannabis ter voorkoming van migraine-aanvallen. Positieve effecten werden gerapporteerd door 48 patiënten (39,7%), waarbij het meest voorkomende effect de daling van migraine, het aantal aanvallen (24 patiënten [19,8%]) en verminderde migraine-aanvallen (14 patiënten [11,6%]) was.

Cannabisolie en Alzheimer

Waanvoorstellingen, agressie, prikkelbaarheid en andere symptomen bij dementie kunnen worden verlaagd door het gebruik van cannabisolie. Dat schrijven de onderzoekers van het Abarbanel Medisch Centrum in Bat-Yam en de Sackler Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van Tel Aviv (Israël) in het Journal of Alzheimer’s Disease. Er waren reducties in de volgende aspecten: waanvoorstellingen, onrust / agressie, prikkelbaarheid, lusteloosheid, slaapproblemen en stress voor de zorgverleners. De auteurs concludeerden dat de toevoeging van cannabisolie bij patiënten met de ziekte van Alzheimer “een veilige en veelbelovende behandeling optie kan zijn”.

Sativex en MS

Een behandeling met het cannabisextract Sativex resulteerde in een vermindering van de pijn bij patiënten met multiple sclerose. Dit blijkt uit Italiaans onderzoek. Wetenschappers onderzochten 20 MS-patiënten (10 met en 10 zonder neuropathische pijn) in de studie. Een maand lang medicatie bij MS-patiënten met neuropathische pijn verminderde de pijn en de hoeveelheid pijn aanzienlijk, en zorgde voor een betere kwaliteit van leven. Deze effecten gingen gepaard met specifieke veranderingen in de communicatie van zenuwcellen. De auteurs concludeerden dat de gegevens suggereren dat “Sativex MS-gerelateerde neuropathische pijn effectief kan verbeteren, mogelijk door het effect van specifieke corticale wegen”.

CBD-rijke cannabis en epilepsie

Cannabis met een hoog CBD-gehalte toonde veelbelovende therapeutische effecten bij 74 patiënten met epilepsie van 1 tot 18 jaar, bij wie andere behandelingen niet aanslaan. Verschillende centra in Israël namen deel aan deze studie, die in het tijdschrift Journal Seizure werd gepubliceerd. De patiënten waren resistent tegen standaard geneesmiddelen voor de behandeling van epilepsie en bij 66% ontbrak een ketogeen dieet, de implantatie van een nervus vagus stimulators of beide. Behandeling met CBD toonde een significant positief effect op de ernst van de aanvallen. De meeste kinderen (89%) rapporteerden een daling van de frequentie van aanvallen. 13 deelnemers maakten melding van 75 tot 100%, 25 een reductie van 50 tot 75%, 9 een reductie van 25 tot 50%, en 19 gaf een afname van minder dan 25%. Vijf patiënten melden een toename van de ernst van de aanvallen, wat leidde tot stopzetting van de CBD. Bijwerkingen omvatten slaperigheid, vermoeidheid, prikkelbaarheid en gastro-intestinale stoornissen, waardoor de 5 patiënten stopte met cannabis.

THC en borstpijn

THC (dronabinol) verminderde de intensiteit van pijn bij patiënten met functionele borstpijn. Dit blijkt uit een studie met 13 patiënten door onderzoekers van de afdeling Gastro-enterologie van de Temple University Hospital in Philadelphia, USA. Zeven patiënten werden tweemaal daags 5 mg THC toegediend en 6 kregen een placebo. Middels vragenlijsten werd de borstpijn, algemene gezondheid, en angst / depressie aan het begin en na vier weken gemeten. THC verminderde de intensiteit van de pijn en odynofagie (pijnlijke slikken in de mond of slokdarm). De waarden voor depressie en angst verschilde niet tussen de groepen aan het begin of na de behandeling. Er waren geen ernstige bijwerkingen.

Cannabis en chronische pijn

Cannabis verminderde de intensiteit van de pijn en de opiaatconsumptie bij 274 patiënten met therapieresistente chronische pijn. Dit is het resultaat van een open klinische studie, dat werd uitgevoerd bij de pijnkliniek van het Medisch Centrum van de Hebreeuwse Universiteit Hadassah in Jeruzalem (Israël). De primaire uitkomstmaat was de verandering in de pijnsymptoomwaarde. Na zes maanden was die aanzienlijk verbeterd ten opzichte van een mediaan van 83,3 - 75,0. De intensiteit van de pijnscore verbeterde samen met de meeste waarden voor sociale en emotionele stoornissen. Het opiaatgebruik daalde met ongeveer 44% ten opzichte van de observatieperiode. Sterke bijwerkingen resulteerde bij twee deelnemers om te stoppen met de behandeling. De auteurs concludeerden dat “de resultaten suggereren dat cannabis op lange termijn voordelen heeft bij deze groep patiënten.” 

 

Tips voor bij de dokter om medicinale cannabis op recept te krijgen

Verklaring is altijd zinvol Raadpleeg bij gezondheidsproblemen, klachten, vragen of voor het voorschrijven van medicinale cannabis altijd een gecertificeerde arts, klinisch psycholoog of psychiater. Zij zijn de eerste lijnverzorger in de zorgketen en tevens uw vertrouwenspersoon. Ook als je als patiënt zelf kweekt is een verklaring van je arts altijd beter, mocht je een inval krijgen! Elke beëdigd arts, klinisch psycholoog of psychiater mag cannabis of zijn applicaties voorschrijven. Specialisten kunnen ook de aanbevelingsbrieven of machtigingen schrijven om vergoeding aan te vragen bij de ziektekostenverzekeraar, indien deze vergoedt. * Een middel is voor de één vergif, maar voor een ander een feest. Dit was het uitgangspunt van het ontstaan van de farmacie. * Wees voorbereid, zorg voor steun voor jezelf, want niet elke arts zal het doen. * Elke farmacie is direct of indirect begonnen met plantengeneeskunde. * Cannabis heeft weinig negatieve bijwerkingen ten opzichte van farmacie. * Er kan niet bewezen worden dat cannabis niet werkt. * De ethische kant, jouw keuzevrijheid, daar ben je zelf verantwoordelijk voor. * Experimentele operaties of geneesmiddelen kunnen gevaarlijk zijn. * Het is geen oplossing, net als pijnstillers, maar een symptoombestrijder. * Elke pil kan in potentie celwoekering veroorzaken. Dit leren artsen in hun opleiding! * Langdurende medicatie is en blijft slecht voor ingewanden en bloedvaten. * Farmacie (lees; pillen) en acht op de tien artsen, willen geen medicinale cannabis! Perspectief Noteer, om maar even wat getallen weer te geven, voor het perspectief. Met 17 miljoen Nederlanders zit misschien wel de helft aan de voorgeschreven medicijnen. Daarom hebben we ook: * 2765 zaken van paracetamolvergiftiging, inclusief 700 tieners. Geschatte aantal paracetamoldoden is 2000. * 450.000 mensen die pijnstillers slikken. * 265.000 psycho-farmaceutica, sommigen cijfers zeggen 600.000 tot 800.000. * 300.000 slaapmiddelen. * 4 miljoen aan de bloedverdunners. * 1,7 miljoen op maagzuurremmers.