MCN - Mediwiet uit basispakket

30 Mar 2017
Ziektekostenverzekeraars vergoeden medicinale cannabis niet meer vanuit het basispakket. Dit komt door een advies van het Zorginstituut Nederland, dat vindt dat onvoldoende bewezen is dat medicinale cannabis helpt. Voor huidige gebruikers geldt in sommige gevallen een overgangsregeling. Voor een overzicht van de verschillende regelingen, kijk op de website van het pgmcg (www.pgmcg.nl).

Mediwiet halveert bij kankerpatiënten risico op overlijden in ziekenhuis

Het gebruik van cannabis werd gerelateerd aan een percentage van 59% verminderd risico op overlijden in het ziekenhuis. Bij kankerpatiënten was dit verminderd met 56% onder cannabisgebruikers in vergelijking met niet-gebruikers. Dit is het resultaat van een analyse onder ziekenhuispatiënten in de VS in een landelijke database met gegevens tussen 2007 en 2011, waarin 1000 ziekenhuizen zijn opgenomen. Het werd uitgevoerd door onderzoekers van de University of Northern Colorado, Colorado State University en de University of Alabama, VS. De auteurs schreven dat “prospectieve studies nodig zullen zijn om de gezondheidseffecten van gebruik van marihuana beter te kunnen karakteriseren, vooral bij oudere, meer zieke en/of gehospitaliseerde patiënten.” Het is dus mogelijk dat cannabisgebruikers vaker niet in het ziekenhuis, maar thuis sterven.

Ierland zet stappen naar legale mediwiet

De Ierse overheid staat open voor het legaliseren van medicinaal gebruik van cannabis. De regering melde op 1 december dat het een wetsvoorstel hiertoe, dat ondersteund wordt door alle andere partijen, niet zal blokkeren. Gezondheidsminister Simon Harris, wiens regering niet groot genoeg is om de wetgeving te blokkeren, zei dat hij in een later stadium zal proberen wijzigingen aan te brengen, gebaseerd op wetenschappelijke gegevens.

Zuid-Afrika: Plannen voor gecontroleerde teelt en mediwiet

De ‘Medicines Control Council’ vertelde de gezondheidscommissie van het Zuid-Afrikaanse parlement dat het voortgang heeft geboekt bij het onderzoek naar medicinaal gebruik van cannabis. Een spreker zei dat in februari het reguleringsorgaan zou kunnen starten met het reguleringsproces, door uitgifte van vergunningen die gecontroleerde teelt en uitgifte toestaan van gestandaardiseerde, hoge kwaliteit medicinale cannabisproducten.

Conferentie over mediwiet in Europees Parlement

De linkse partijen in het Europees Parlement organiseerden een klein congres over cannabis als medicijn. Onder de deelnemers waren Carola Perez en Manuel Guzman uit Spanje, Franjo Grotenhermen uit Duitsland, Bertrand Rambaud uit Frankrijk en Pavel Kubu uit de Tsjechië. De presentaties werden simultaan in acht talen vertaald en zijn online beschikbaar: www.guengl.eu/news/article/events/international-conference-on-medical-cannabis.

Canadese Task Force voor legalisering cannabis presenteert rapport

De Canadese regering wil zich op basis van een bericht dat op 13 december gepubliceerd is tot eind 2018 of begin 2019 de tijd geven om de markt voor het recreatief gebruik van cannabis te openen. De geplande regeling zal personen boven de 18 jaar toestaan cannabis van een groot aantal producenten en verkopers te kopen of zelf cannabis te kweken. De voorzitter van deze werkgroep is de voormalige liberale minister Anne McLellan, de vice-voorzitter is Mark Ware, voorzitter van de IACM. Het bericht geeft 80 aanbevelingen ter beëindiging van het cannabisverbod, dat in 1923 begon, waarbij gebruik gemaakt wordt van een model vergelijkbaar met de verkoop van tabak en alcohol. Het verslag vermeldt dat de Canadezen tot 30 gram cannabis voor persoonlijk gebruik mogen kopen en vervoeren, en degenen die het zelf willen kweken mogen 4 planten in huis hebben. Het systeem zal de verkoop in winkels en verzending per post omvatten, en veel verschillende producenten toestaan legaal te opereren, inclusief de huidige producenten van medicinale cannabis.

Legalisering mediwiet zorgt voor minder verkeersdoden in VS

De invoering van wetten voor medicinale cannabis in veel staten in de VS heeft geresulteerd in een vermindering van het aantal dodelijke ongevallen in het verkeer door jongere bestuurders en bestuurders van middelbare leeftijd. Dit is de uitslag van een analyse van gegevens,van de 1985-2014 Fatality Analysis Reporting System in de VS door onderzoekers van verschillende universiteiten. Gemiddeld hadden staten met een wetgeving voor medicinaal gebruik van cannabis 26% minder fatale ongelukken dan staten die zo’n wet niet hebben. Wetgeving die gebruik van medicinale cannabis toestaat had direct een verlaging van het aantal verkeersdoden tot gevolg bij personen in de leeftijd van 15 tot 24 en 25 tot 44 jaar en een graduele jaarlijkse verdere afname in de leeftijdsgroep 25 tot 44 jaar. Bij de analyse per staat bleek echter dat deze afname zich voordeed in slechts zeven staten na invoering van de cannabiswetgeving. Cannabis-dispensaries waren ook gerelateerd aan een verminderd aantal verkeersdoden bij personen tussen 25 tot 44 jaar. De onderzoekers concludeerden dat zowel medicinale cannabiswetgeving als dispensaries “gerelateerd zijn aan een verminderd aantal dodelijke verkeersslachtoffers, vooral in de leeftijdscategorie 25 tot 44 jarigen”. Analyse per staat toonde een heterogeniteit in de relatie medicinale cannabiswetgeving versus verkeersslachtoffers, wat wijst op invloed van mogelijke andere lokale factoren. Deze resultaten zouden van invloed kunnen zijn op beleidsmaatregelen voor het invoeren of wijzigen (van medicinale cannabiswetten) en hoe deze worden toegepast.

Mexico: Senaat geeft groen licht voor mediwiet

De Mexicaanse Senaat heeft op 13 december met overweldigende meerderheid een wet aangenomen, die het gebruik van medicinale cannabis toestaat. Het wetsvoorstel, dat deel uitmaakt van een voorstel dat president Enrique Peña Nieto eerder dit jaar aan het Congres heeft voorgelegd, moet ook nog door het Mexicaanse parlement worden aangenomen, voordat het een wet wordt.

Onderzoek: risico schizofrenie zeer gering voor cannabisgebruikers

Onderzoekers van de University of Bristol (Groot-Brittannië) bestudeerden of cannabisgebruik schizofrenie veroorzaakt of dat cannabisgebruik en kans op schizofrenie gebaseerd zijn op een genetische predispositie (aanleg) door gebruik te maken van genoom data van het International Cannabis Consortium (ICC) en het Psychiatric Genomics Consortium (PGC2). Er was enig bewijs voor een causaal verband tussen cannabisgebruik en de kans op schizofrenie. De auteurs schreven dat er ”sterker bewijs was dat de kans op schizofrenie voorspelt dat cannabisgebruik wordt gestart.”

Activering van CB2 receptor kan pijn ontstekingen verminderen

Bij ratten met chronische ontstekingspijn waren zowel CB1 als CB2 receptoren in een bepaalde regio van de hersenen (rostrale ventromediale medulla) aanwezig, die een rol speelt bij de modulatie van pijn. De onderzoekers lieten zien dat blokkade van de CB2-receptor pijn versterkte en activering dit verminderde, wat “een extra rationele basis levert voor de ontwikkeling van CB2 receptor selectieve agonisten als een nuttige therapie voor chronische ontstekingspijn”. Het onderzoek werd gedaan door de kliniek voor neurologische chirurgie van de Universiteit voor Gezondheid en Wetenschap Oregon, Portland, USA.

VS: Cannabisgebruik door jongeren gedaald

De consumptie van alcohol, cannabis, voorgeschreven medicijnen en illegale stoffen is volgens een studie van het Nationaal Instituut voor Gezondheid onder de jongeren in de VS in 2016 verder afgenomen en volgt verder een langdurige trend. Dit onderzoek toonde ook aan dat oudere studenten cannabis ongeveer in dezelfde mate gebruikten als in 2015. Van hen verklaarde 22,5 %, dat ze minstens eenmaal in de afgelopen maand wiet gerookt of gegeten hebben en 6 % gaf aan dagelijks te gebruiken. Door: Stichting PGMCG