Koos Zwart Award 2022 gaat naar August de Loor

Rob Tuinstra
05 Nov 2022

Tijdens het jubileum symposium van het PCN in Eindhoven heeft August de Loor de jaarlijkse Koos Zwart Award gekregen. Het Platform Cannabisondernemingen Nederland (PCN) reikt deze prijs sinds 2014 jaarlijks uit aan een persoon of organisatie die zich uitzonderlijk heeft ingezet voor legalisering en normalisering van cannabis.


August de Loor zet zich al sinds 1970 in voor een beter drugsbeleid. Hij heeft ontelbare verdiensten voor de Nederlandse cannabisbranche gehad, zowel voor als achter de schermen. De Loor heeft zich met zijn Stichting Adviesbureau Drugs tot een luis in de pels van de politieke beleidsbepalers in dit land ontwikkeld.

Strijden met hart en ziel

Meest recent streed hij weer met hart en ziel tegen de ondoordachte plannen van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema, die buitenlandse bezoekers de toegang tot coffeeshops wilde verbieden. In een gloedvol betoog met de titel ‘Analyse van de politieke ideologie van de Amsterdamse driehoek, met het criterium als hun speeltje!’ zette hij alle bezwaren nog eens op een rij. Als inspreker bij een commissievergadering waste hij de Amsterdamse beleidsbepalers flink de oren: Geachte commissie, het is meer dan 50 jaar dat ik met hart en ziel mijn bijdrage lever aan het Amsterdamse drugsbeleid. Maar wat ik nu zie hoe de driehoek bezig is, is ongekend en nooit eerder vertoond!! Het was uw raad die eerder het criterium afwees. Sinds die tijd legt de driehoek een verbetenheid aan de dag om alsnog het criterium ingevoerd te krijgen. Het is echter die verbetenheid die zover gaat dat de driehoek een van de belangrijkste pijlers van het Amsterdamse drugsbeleid heeft opgedoekt, argumenten te berde brengt die simpel door te prikken zijn, tot zelfs recent met puur misleidende informatie op de proppen komt om maar de noodzaak van het invoeren van het criterium te benadrukken. Geachte commissie, ik heb mij in al die 50 jaar nog nooit zo fel uitgesproken. Maar het gaat allang niet meer om alleen het criterium, het gehele drugsbeleid en hoe deze driehoek daar invulling aan geeft staat op het spel!’

De Koos Zwart Award is vernoemd naar journalist en cannabisactivist Koos Zwart. In de beginjaren van HighLife was hij medewerker en columnist van het blad. Bij de meeste Nederlanders was hij vooral bekend van de ‘Beursberichten voor wiet en hasj’ op de radio. Hij was de zoon van Irene Vorrink, die als volksgezondheidsminister in 1976 het gedoogbeleid introduceerde. Na het overlijden van Koos Zwart doopte het PCN, waarvan hij lang adviseur was, hun ‘PCN Hoofdprijs’ om in de Koos Zwart Award. Wie een aantal van de winnaars op een rij zet, komt tot een heel respectabele lijst van cannabiscoryfeeën. Enige voorbeelden: Doede de Jong, Ben Dronkers,  Rick Simpson en Dries van Agt. Vorig jaar kreeg VOC-voorzitter en HighLife-medewerker Derrick Bergman de prijs.

  

 

 

 

R
Rob Tuinstra