Koolstof Dioxide (CO2)

Soft Secrets
09 Jul 2012

Koolstof dioxide (CO2) is een gas waaruit 0.038% oftewel 380 deeltjes per miljoen (PPM) van de aardse atmosfeer bestaat.


Koolstof dioxide (CO2) is een gas waaruit 0.038% oftewel 380 deeltjes per miljoen (PPM) van de aardse atmosfeer bestaat.

CO2 is een van de twee basisstoffen die nodig zijn voor de fotosynthese van planten (de andere is water).

Cannabis verbruikt alleen CO2 wanneer er licht is. Fotosynthese vindt onmiddellijk plaats nadat de plant is blootgesteld aan licht. De plant begint met het opnemen van CO2 uit de lucht door het openen van poriën, kleine organen die je vindt op het bladoppervlak, voornamelijk aan de onderkant. Ze functioneren globaal op dezelfde wijze als de poriën in je eigen huid. Ze reguleren de absorptie van water en de gassen O2 en CO2 in de plant en eveneens de uitstoot van water en O2 uit de plant.

Wanneer CO2 in de plant wordt opgenomen, wordt het naar de chloroplasten geleid, die delen van de plant die beschikken over het licht-absorberende chlorofyl- waar de fotosynthese plaats vindt.

Fotosynthese bestaat uit een complexe reeks van reacties waarin de energie van licht wordt gebruikt om koolstofdioxide en water om te zetten in suikers, waarbij als bijproduct zuurstof vrijkomt.

De hoeveelheid CO2 in de lucht heeft een diepgaand effect op de fotosynthese en de groei van de plant. Fotosynthese versnelt wanneer de hoeveelheid CO2 in de lucht toeneemt, zolang er genoeg licht is om de energie te leveren. Omgekeerd: wanneer de hoeveelheid CO2 in de lucht afneemt, loopt de fotosynthese terug om uiteindelijk te stoppen wanneer er een concentratie van rond de 200 PPM is bereikt. Wat de andere omstandigheden dan ook zijn: ze doen er even niet toe. Met een tekort aan CO2 ademen en groeien planten nog wel een tijdje door, maar ze doen dat tot hun suikers zijn verbruikt. Daarna vertraagt het metabolisme om energie te besparen. Pas wanneer er weer meer CO2 beschikbaar is, komt het proces van groei weer op gang.

Buiten zorgen luchtstromen en de uitwisseling van gassen in de lucht voor een constante aanvoer van de CO2 die een plant nodig heeft. Dit levert genoeg CO2 op voor een sterke groei. Buitenkwekers beschouwen de gaswisseling zelden als een probleem. Zelfs niet wanneer de groei van planten, cannabis niet uitgezonderd, niet optimaal is in de normale atmosfeer. De facto: de 380 PPM van CO2 binnen de aardse atmosfeer is eigenlijk aan de lage kant als het gaat om de brandstof die planten nodig hebben voor de fotosynthese.

Planten die buiten in het heldere zomerlicht groeien, doen het beter en sneller wanneer er CO2 wordt toegevoegd. Opvoeren van het CO2-niveau naar 0.15% (1500 PPM), oftewel meer dan vier keer de normale hoeveelheid in de atmosfeer, verbetert de groeiresultaten aanmerkelijk. Het stimuleren van groei door het verhogen van de CO2 zullen we verder onder de loep nemen.

Als planten worden gekweekt binnen een beperkte ruimte dan is de CO2-limiet die ze kunnen opnemen ook beperkt. Onder heldere lampen wordt de CO2 snel opgebruikt. Gesloten kwekerijen zonder ventilatie komen ook snel uit bij het punt waar het proces van fotosynthese vertraagt en in feite stopt. Dat gebeurt bij 200 PPM. Alleen wanneer er CO2 wordt toegevoegd zal het proces van de synthese weer op gang komen.

Een gesloten kast of andere kleine kweekruimte kan worden voorzien van CO2 simpelweg door het openen van de deur of het openschuiven van een gordijn, om zodoende frisse lucht te laten binnenstromen. Hierdoor wordt het CO2-gehalte binnen de ruimte passief verhoogd, omdat ventilatie op een natuurlijke wijze de concentraties van zuurstof (02) en CO2 binnen de ruimte met elkaar in evenwicht brengt. Kwestie van uitwisseling tussen het O2 niveau met het CO2 niveau. Het plaatsen van een kleine ventilator verbetert de uitwisseling tussen de gassen.

Het niveau van de fotosynthese heeft de grootste impact wanneer het CO2 niveau stijgt van 0-200. Onder lage licht condities (bijv. 12.330 lux) zal de fotosynthese toenemen tot 400 PPM. Verhoging van het CO2-gehalte zonder dat je de intensiteit van het licht verhoogt, resulteert niet in een toename van de fotosynthese. De plant ondervindt geen voordeel van hogere CO2-concentraties als niet ook de intensiteit van het licht sterk wordt verhoogd.

Met een lichtsterkte van 49.310 lux neemt de fotosynthese toe wanneer de CO2- concentraties worden verhoogd naar 400 PPM. De mate van toename vermindert daarna enigszins, maar het niveau van de synthese gaat verder omhoog wanneer de CO2 gehaltes de 600 PPM bereiken. Boven de 600 PPM CO2 blijft het niveau van de synthese klimmen, maar wel in een trager tempo. Totdat het proces stopt wanneer de 1200 PPM is bereikt.

Door het verhogen van de lichtsterkte, laat je de plant meer CO2 opnemen en dat komt de groei en opbrengst ten goede. Als de planten worden blootgesteld aan een sterkte van zo'n 58.960 lux, dan kunnen ze zo'n 1200 – 1300 PPM aan CO2 verwerken. Er zijn maar weinig kwekers die meer dan 80.400 lux aan licht gebruiken. Bij die sterkte kan de plant zo'n 1500 PPM aan CO2 aan, het verrijkend niveau dat door veel kwekers wordt aanbevolen.

Je kunt CO2 makkelijk en goedkoop aan je planten toedienen. De eenvoudigste wijze om dit te doen is: een meter, een regulator en een tank aanschaffen. Er zijn ook andere manieren. In plaats van het plaatsen van een tank, kun je een meter aanschaffen die de CO2 reguleert die wordt geproduceerd door een generator die brandt op propaan of aardgas. Je kunt ook gebruik maken van metabolische of chemische processen. Of gebruik gedroogd ijs. Dat geeft CO2 bij verdamping.

Mythes rond CO2 ontkracht:

CO2 verrijking is zoiets als chocolade voor je planten- geef het ze niet voortdurend; Je kwekerij kan gaan lijden aan een overdosis CO2; Alles wat je nodig hebt is goede ventilatie – extra CO2 helpt niet; Planten hebben frisse lucht nodig, ze kweken binnen een gesloten is gelijk aan detentie; De enige keer dat je planten CO2 vragen, is wanneer de andere omstandigheden fout zijn; Planten worden immuun voor CO2.

ALLEMAAL ONWAAR

CO2 is ongevaarlijk. Het is onbrandbaar gas. Het is in de lage doses die kwekers gebruiken niet toxisch. CO2 kan in extreem hoge concentraties wel gevaarlijk zijn (boven de 50.000 PPM) maar dit niveau is meer dan 30 keer zoveel als je planten nodig hebben.

FOTOSYNTHESE IN HET KORT

Chlorofyl pigment absorbeert licht en zet dat om in elektrisch-chemische energie. Deze energie wordt gebruikt voor de verwerking van water en zo wordt de H (waterstof) gecombineerd met CO2 waarbij suikers worden gevormd en zuurstof vrijkomt.

6 (H2O) + 6 (CO2) + LICHT = 6C12H2O + 60

500 gram CO2 = 3.2 kubieke meter

Je kunt uitrekenen hoeveel CO2 je nodig hebt om een ruimte te vullen met 1000 PPM. Vermenigvuldig de kubieke meters van je kweekruimte (lengte x breedte x hoogte) met 001. Hieruit volgt dat een ruimte van 3 x 4 x 3 meter 36 kubieke meter groot is. Dat houdt in dat je 0.36 kubieke meter aan CO2 nodig hebt.

S
Soft Secrets