Hoe gaat het met het wietexperiment?

Rob Tuinstra
26 Aug 2023

Hoe gaat het met het wietexperiment? Het is alweer enige tijd stil. Dat heeft te maken met de vakantieperiode. Op politiek gebied gebeurde er niets omdat het kabinet met reces was. Maar achter de schermen gaan de voorbereidingen gewoon door.


De laatste ontwikkeling rond de wietproef was de toevoeging van Amsterdam-Oost als stadsdeel aan de tien experimentgemeenten. In dat deel van de hoofdstad zijn 10 coffeeshops, een mooi getal volgens burgemeester Femke Halsema om toch mee te doen.

Dit jaar nog legale wiet in coffeeshops?

Op de Amsterdamse tv-zender AT5 reageerde een woordvoerder van het Ministerie van Justitie 24 augustus op de laatste gang van zaken: ‘De ministers beraden zich momenteel op de voordracht van de burgemeester van Amsterdam om deel te nemen met stadsdeel Oost. Voordat Amsterdam deel kan nemen aan het experiment moeten eerst nog de wet- en regelgeving hierop worden aangepast. Het wetsvoorstel hiertoe ligt voor behandeling in de Tweede Kamer. De exacte gevolgen van de val van het kabinet op het experiment zijn nog niet bekend. Voor nu gaan we door met de voorbereidingen van het experiment. De Kamer stemt in september over de lijst van controversiële onderwerpen.’

Dat de Tweede Kamer het wietexperiment tot controversieel onderwerp zal kiezen lijkt hoogst onwaarschijnlijk. Er ligt al te veel politiek gewicht op dit heikele onderwerp in de Haagse kaasstolp. Wel is de vraag relevant of er dit jaar nog met het experiment kan worden begonnen. Dat is eerder zo afgesproken. Door de eerdere enorme vertragingen (het traject is al 5 jaar gaande) zouden Breda en Tilburg dit jaar al beginnen. Het blijft echter de vraag of dit gaat lukken, want er moeten drie telers gereed zijn om te leveren. Willem Vugs van coffeeshop Toermalijn meldde in het AD van 23 augustus bezorgd te zijn: ‘Sommige telers zijn nog steeds bezig met het zoeken van investeerders, dus ik maak me grote zorgen of er straks wel drie bedrijven klaar zijn. En dat is essentieel, want anders krijg je dat de coffeeshops straks allemaal hetzelfde moeten verkopen: eenheidsworst.’ Begin september komt het kabinet met een update.

R
Rob Tuinstra