Hennepteelt voor eigen (medicinaal) gebruik

Soft Secrets
09 Dec 2021

In oktober 2020 verscheen een melding van een wijkagent van de politie op Facebook. Hij plaatste er een foto bij. Hij had in een woning 1.170 gram (takken met) toppen aangetroffen. De planten hingen te drogen. Het is algemeen bekend dat van natte wiet doorgaans zo’n 20% aan droog gewicht overblijft.


Een brief van de burgemeester volgde, waarin werd gemeld dat de woning voor drie maanden zou worden gesloten. Ik sprak met de bewoners en hoorde dat sprake was van een schrijnende gezinssituatie. Ik vat de situatie samen met de woorden dat ieder weldenkend mens begrijpt dat je niet meer fatsoenlijk tot rust kunt komen als je dit meemaakt. De hoofdbewoner had bij de politie verklaard dat hij zeven buitenplanten had geoogst. Hij wilde hier olie van maken in de hoop dat hij door het gebruik daarvan in slaap zou kunnen komen en zou kunnen doorslapen.

Hij had bij het planten van de zeven planten verwacht dat er zeker twee dood zouden gaan, maar dat was niet gebeurd. Hij toonde foto’s van de planten in zijn tuin. Hij had deze met zijn telefoon gemaakt waardoor ook de datum zichtbaar was. Zo kon hij aannemelijk maken dat de aangetroffen oogst afkomstig was van de zeven planten in zijn tuin. Omdat er geen technische hulpmiddelen werden gebruikt, was geen sprake van professionele hennepteelt.

Hennepteelt voor eigen (medicinaal) gebruik

Burgemeester:

geen begrip De burgemeester toonde aanvankelijk geen enkel begrip. Omdat er meer dan 30 gram hennep was aangetroffen kon het volgens de burgemeester niet anders zijn dan dat deze hoeveelheid was bedoeld voor handelsdoeleinden en dus moest de woning op slot. Die stelling werd met klem betwist. Er waren geen meldingen geweest over handel en er werden bij de inbeslagneming geen voorwerpen aangetroffen die wezen op handel. Terwijl de burgemeester als gevolg van de coronapandemie langer dan gebruikelijk nadacht over de verdere besluitvorming, moest mijn cliënt bij de officier van justitie verschijnen.

Deze luisterde naar zijn verhaal. Ik wees erop dat ook de oogst van vijf buitenplanten aanzienlijk meer dan 30 gram oplevert en dat de strafkamer van de Hoge Raad meermaals heeft geoordeeld dat kwekers niet moeten worden vervolgd voor het opzettelijk aanwezig hebben van de oogst van vijf planten. Wat is met deze wetenschap een passende straf voor de teelt van zeven planten? Daarbij komt dat de man de planten teelde omdat hij deze als medicijn wilde gebruiken. De officier van justitie ging hierin mee. De strafzaak werd geseponeerd, omdat de teelt uitsluitend voor eigen medicinaal gebruik was bestemd. Deze beslissing bracht ik onder de aandacht van de burgemeester, die vervolgens besloot de woning niet te sluiten.

Ik vroeg mij af hoeveel mensen hennep telen voor medicinaal gebruik. In de Nationale Drugsmonitor las ik dat 90,6% van degenen die cannabis (ook) als medicijn gebruiken dit zonder recept deed. In 2020 stonden slechts 9.000 patiënten geregistreerd die cannabis via de apotheek geleverd krijgen. Een groot deel van de medicinale cannabis gebruikers maakt om uiteenlopende redenen geen gebruik van de apotheek. Die groep blijkt bijzonder groot te zijn.

Een flink deel hiervan teelt binnen met gebruikmaking van technische hulpmiddelen. Die mensen lopen bij ontdekking nog steeds het risico als professionele henneptelers te worden gezien. De woning gaat dan vaak tijdelijk op slot en justitie deelt straffen uit. Dit valt niet meer uit te leggen. In de Tweede Kamer is enkele jaren geleden met meerderheid van stemmen de motie Van Tongeren (GL) aangenomen. Hopelijk gaat een volgend kabinet hier eindelijk mee aan de slag.

 

S
Soft Secrets