Dinamed - CBD-dominante soorten komen er aan

10 Jul 2017

Binnen de internationale cannabisscene is Dinamed een langverwachte soort. Z'n nakomelingen zijn zonder uitzondering CBD-dominant. Het eindproduct heeft een minimum CBD:THC verhouding van 10:1 en de plant wordt gekenmerkt door een hoge kwaliteit geur, smaak en uiterlijk. Dinafem zou om imitatie te voorkomen de soort geheim hebben kunnen houden, maar besloot hem met de rest van de wereld te delen in het belang van patiënten die CBD nodig hebben.


Het begon allemaal met de ontkieming en kweek van een zeer groot aantal reguliere Dancehall zaden. Dinafem hoofdveredelaar Professor OG had ze direct bij Jimi van Reggae Seeds gekocht tijdens een eerder bezoek. Alle planten die uit deze zaden opgroeiden werden door het Dinafem lab geanalyseerd, dat de hele week nonstop dag en nacht doorwerkte. De meeste mannetjes bevatten rond 2% CBD, maar er was een die er bovenuit stak met 5%.

Dit supermannetje werd gebruikt voor de bestuiving van een van de geselecteerde vrouwtjes met een CBD:THC verhouding van 20:1, meer dan 19,5% CBD en minder dan 0,85% THC. Deze vrouwtjes vielen ook op door hun omvang en geur. Deze kruising leverde de zadenbank een batch zaden op die voor verdere veredelingsdoeleinden werden gebruikt. 

Selectie

Tijdens dit seizoen kweekten twee leden van het Dinafem team, Captain Ozone and Mr. A, planten voor de inhouse non-profit productie van medicinale extracten voor patiënten. De planten werden specifiek verzorgd en gevoed met dit doel voor ogen, de reden waarom het team gebruik maakte van ecologische plantvoeding, gewassen substraatoplossingen, etcetera. Als genetische basis gebruikten ze hun recent gecreëerde CBD-dominante hybride. Omdat deze soort niet was ontwikkeld voor veredelingsdoeleinden, pasten ze de daarvoor gebruikelijke intensieve testmethode niet toe.

Hoe dan ook, ze beseften dat sommige exemplaren van werkelijk uitmuntende kwaliteit waren en kwamen dus in de verleiding een selectie van hun favorieten te maken, terwijl tegelijk de hermafrodiete neigingen binnen de genenpoel werden uitgesloten. De geselecteerde planten werden gekenmerkt door een opmerkelijke smaak en hadden weinig verzorging en een lichte bemesting nodig. Hun structuur bestond uit een centrale stengel met maar enkele zijtakken, eigenschappen die ze doorgaven aan hun nakomelingen. Nadat de geoogste planten waren getest, werd bevestigd dat ze CBD-dominant waren.

Medicinale planten

Mr. A. over deze planten: “Het oorspronkelijke doel was een oogst van medicinale planten. We hebben nooit gedacht aan veredelen, maar de resultaten van die tests waren inderdaad opmerkelijk. Sommige exemplaren waren echt buitengewoon. We hadden er spijt van dat we alle planten hadden verwerkt, de reden waarom we naar de kweekruimtes gingen en onze favorieten selecteerden op basis van zuiver intuïtieve criteria.

We beoordeelden ze voornamelijk op basis van voorkomen, geur, hars en opbrengst. Ik herinner me dat het heel mooie planten waren, met paarstinten en van bevredigende afmetingen. De tests wezen op zeer lage THC-gehaltes, met een gemiddeld CBD-gehalte van 10 tot 12%, de CBD:THC verhoudingen liepen uiteen van 10:1, 15:1 tot zelfs 20:1.” 

Ontwikkeling

Na het eerste bezoek aan Reggae Seeds was Profesor OG altijd al van plan geweest een zuivere CBD-soort te 'ontwerpen' voor patiënten in nood. Het risico dat gepaard gaat met het verkopen van zuivere CBD-soorten is dat ze direct kunnen worden gekopieerd. Zo introduceerde Dinafem enkele jaren geleden bijvoorbeeld belangrijke verbeteringen aan z'n auto's. Al een paar maanden later waren ze gekopieerd. Concurrenten maakten nieuwe soorten door zaden uit Dinafems consumentenverpakkingen te gebruiken. Om dit probleem op te lossen ontwikkelde Professor OG een CBD-dominante soort met een gemiddeld CBD-gehalte dat in de buurt kwam van 10% in plaats van 20%.

Dit betekent dat andere zaadbanken die zouden kunnen gebruiken om een CBD-dominante plant te maken, maar niet de 1/1 kwaliteit hybride. Om dat te doen zou een THC-dominante soort moeten worden gekruist met een CBD-dominante plant met een nagenoeg gelijk cannabidiolgehalte. In andere woorden, een CBD-dominante plant met grofweg 10% CBD zou moeten worden gekruist met een plant met grofweg 10% THC, zodat het gemiddelde cannabinoïdengehalte niet heel hoog zou uitvallen.

Moeders

Bij het maken van deze beslissing stuitte Professor OG op een probleem. Tot dan toe waren alle CBD-dominante vrouwtjes die als moeders werden gehouden bedoeld voor de veredeling van 1/1 hybrides met het hoogste cannabinoïdengehalte. Als gevolg daarvan lagen de CBD-gehaltes rond de 20%. En om het project te kunnen starten, was een ander grootschalige selectie nodig die enkele maanden werk zou vergen. Toen hij dit probleem aan de rest van zijn team voorlegde, herinnerden Captain Ozone en Mr. A zich dat ze moeders met gemiddelde CBD-gehaltes achter de hand hadden gehouden.

Uiteindelijk werden deze gebruikt als genetische basis om Dinamed uit te veredelen. In klonen lagen de gemeten CBD-gehaltes hoger dan 10%, of zelfs 14% bij planten die uit zaad waren opgekweekt, terwijl het gemeten THC-gehalte rond 0,5% lag, of maximaal 1% in een paar gevallen. Om deze reden stelden ze de minimum CBD:THC verhouding op 10/1. 

Sociaal ondernemen

Toen Dinamed werd uitgebracht, deed de zadenbank dat niet alleen om weer een andere soort of een novelty hybride op de markt te brengen. Het doel was veel belangrijker dan dat, en wel om patiënten te helpen, zelfs als dat betekende dat het wel erg gemakkelijk werd voor andere zadenbanken om het project te kopiëren. Zoals Professor OG het stelt: “Als ze cannabis gebruiken willen farmaceutische bedrijven eigenlijk alleen monopolies vastleggen. Ze baseren zich voornamelijk op de winstmogelijkheden en negeren daarbij het lijden van patiënten, en al helemaal de noodzaak om de genetische basis van cannabis te verbeteren. Al sinds de jaren tachtig weten we dankzij Mechoulams onderzoek dat CBD-dominante soorten mensen kunnen helpen die lijden aan ernstige ziektes, zoals kinderepilepsie, maar er werd maar weinig vooruitgang geboekt in het verbeteren van de kwaliteit van leven van de patiënt.

Als een zadenbank kan bijdragen aan die verbetering, betekent dat dat je als onderneming een sociale verantwoordelijheid hebt. Ik zou wroeging krijgen als ik, hoewel ik met mijn veredelingswerk kinderen met epilepsie kan helpen, dat achterwege zou laten om winst te maken. We zijn ons ervan bewust dat men ons al kopiëert, maar dat risico is het waard als dat betekent dat we kinderen in nood kunnen helpen en tegelijk de cannabisindustrie in een sociaal verantwoorde richting kunnen duwen. We zijn van nature geneigd mensen te helpen. Als bedrijf is dit onze allereerste bijdrage aan sociale verantwoordelijkheid, maar het zal niet de laatste zijn.”

Morele verplichting

Bij zijn voornemen om patiënten te helpen kreeg de professor de volledige steun van Dinafem. Een van de oprichters van de zadenbank, Pablo, legt uit: “Twintig jaar geleden, toen we met onze zadenbank begonnen, was het medicinale aspect geen onderdeel van onze plannen. Er waren klanten die zeiden dat ze cannabis voor medische doelen gebruikten, maar ik snapte daar niets van. Vervolgens hoorde ik steeds vaker verhalen van meer en meer mensen en raakte ik overtuigd van de medicinale eigenschappen van cannabis. Toen Professor OG besloot CBD-rijke soorten te ontwikkelen en op de markt te brengen, had ik net een vader ontmoet wiens zoon leed aan het Dravet syndroom. Hij vertelde me dat zijn zoon meerdere aanvallen per dag had en elk daarvan mogelijk de laatste keer was dat hij zijn zoon in leven zou zien.

Ik heb zelf een ongeveer even oude zoon en leefde met hem mee toen ik zijn verhaal hoorde. Tijdens een van onze beurzen ontmoette ik later een Canadees van 27 die aan epilepsie leed en vertelde dat hij niet langer pillen nodig had sinds hij cannabis gebruikte. We verdienden wat geld met de verkoop van onze zaden. Nu de therapeutische markt van de grond komt en we zien dat er geen geschikte zaden op de markt zijn te vinden, hebben we een morele verplichting om deze zuivere CBD-zaden uit te brengen die veilig door patiënten kunnen worden gebruikt. Zelfs als we er geen winst mee maken.”

Uitdaging

Dinamed is bovenal een uitdaging. Het betekent dat de nog jonge CBD-business er een fatsoenlijke genetische basis mee in handen krijgt. Zoals Professor OG observeerde: “De afgelopen paar jaar heeft medicinale cannabis, oftewel de meest gewaardeerde kant van de cannabisindustrie, een opmerkelijke groei doorgemaakt. Patiënten overal ter wereld hebben CBD nodig, maar Epidiolex is geen oplossing, maar niet meer dan een zeer kostbare behandeling die buiten het bereik van veel patiënten valt. Van de tegenwoordig op de markt verkrijgbare CBD-olie is de meeste van lage kwaliteit, onvoldoende geconcentreerd en ze bevatten zelfs sporen van oplosmiddelen en andere vervuilende stoffen.

CBD zal mensen op veel gebieden helpen, uiteenlopend van medisch/farmaceutisch gebruik tot toepassingen voor cosmetica en recreatief gebruik. De CBD-business groeit sterk en is volgens de meest recente schattingen goed voor miljarden euro's. Tegelijkertijd worden we geconfronteerd met de grote paradox dat de beschikbaarheid van kwalitatief hoogwaardige CBD-dominante zaden vrij schraal is, terwijl zaden de echte basis zijn van de cannabisbusiness.”

Conclusie

De verschijning van Dinamed op de markt betekent een grote verandering in de medische cannabiswereld. Deze nieuwe soort biedt een dominant CBD-gehalte (CBD:THC) van rond 10:1 en scoort tegelijk op alle andere parameters uitstekend. Degenen die een CBD-dominante soort nodig hebben kunnen hem nu al kweken zonder de noodzaak aanvullende analyses te laten uitvoeren, aangezien de CBD-dominantie volledig gestabiliseerd is in de nakomelingen.

Hierdoor kunnen patiënten toegang krijgen tot CBD van hoge kwaliteit en extracten maken waarvan de effecten zelfs beter zullen zijn dan bij CBD-olie die uit industriële hennep wordt gemaakt. De soort heeft ook recreatieve toepassingen. In Zwitserland is de verkoop van CBD-rijke wiet omhoog geschoten. De smaak is goed en ze hebben een mild effect dat sommige gebruikers prettiger vinden dan dat van THC.

Professor OG is normaal vrij bescheiden en vermijdt opschepperij, maar over Dinamed is hij vrij zeker: “Ik kan garanderen dat dit de beste optie is voor patiënten die een CBD-rijke soort nodig hebben en geen tijd hebben voor een analyse. Daar komt nog bij dat het in vele opzichten een kwaliteitsplant is omdat z'n ouders werden geselecteerd op criteria als geur, smaak en uiterlijk.” Door: H. Madera / Vertaling: Jan Sennema