Cannabis college

22 Aug 2016

En nano techno


En nano techno

Op www.universiteitvannederland.nl kun je een kort college zien van professor Willem Mulder waarin hij vertelt over zijn onderzoek naar het inbouwen van THC en CBD-moleculen in nanodeeltjes. Het voordeel van deze stoffen is dat zij lang in het menselijk lichaam blijven, soms wel vier tot zes weken. Voor de topsporter is dat een nadeel, die loopt misschien tegen de lamp, maar voor de wetenschap is het een heugelijk feit. De cannabidoïden lossen op in vet en worden langzaam afgegeven, daarom zou je deze stoffen, ontdaan van hun psycho-actieve werking kunnen inzetten bij het bestrijden van ziekten. Er wordt dan met name gedacht aan ziekten waarbij een ontsteking een rol speelt, zoals de Ziekte van Crohn, MS, hart en vaatziekten en kanker. Mulder vertelt dat hij jaren onderzoek deed naar nanogeneeskunde zonder dat er ook maar iemand belangstelling had, maar toen het over cannabis ging, werd zijn project ineens een hype. Dat ergerde hem een beetje, maar had ook wel een positieve kant. Hemflex, dat bezig is met toepassingen van hennep raakte geïnteresseerd en deed een grote donatie, zodat men 4 jaar lang onderzoek kan doen naar deze materie. We gaan er vast nog meer van horen.