“Fiscale emigratie? So what!”

Column Wil Oomen

Kan emigratie leiden tot problemen met de belastingdienst?

Het antwoord is zonder meer, JA! Vorige week had ik nog een zitting bij de rechtbank naar aanleiding van een onderzoek/inval van het openbaar ministerie en de belastingdienst op een woonwagencentrum. Er werd vermoed dat er veel strafbare feiten gepleegd zouden worden, maar die hoop bleek ijdel.

Vervolgens probeerde justitie en de belastingdienst hun gezicht te redden door wat fiscale geschilpunten naar voren te brengen en te onderzoeken. Een van die geschilpunten was de fiscale woonplaats van mijn cliënt, omdat die was geëmigreerd en zijn bedrijf ook in het buitenland uitoefende. Een gevolg van de woonplaats was dat er mogelijk BPM (wet op de belasting van personenauto’s) geheven had moeten worden. Zoals jullie waarschijnlijk weten zit er op iedere nieuwe personenauto een groot bedrag BPM, naast de BTW. Die BPM loopt tot in de vele tienduizenden euro’s. Zoals ook in deze casus. De belastingdienst had een forse aanslag BPM met dito boete opgelegd omdat de belanghebbende in Nederland zou wonen. Althans, volgens de belastingdienst.

Casus

De belanghebbende heeft in het verre verleden in Nederland gewoond. Zijn ouders en enkele andere familieleden wonen nog steeds in Nederland. Daarnaast heeft hij een kind van een Nederlandse vrouw, met wie hij nooit samen heeft gewoond. Zijn vader, die een vergelijkbare situatie had, woonde ook in het buitenland, sinds lange tijd samen met de belanghebbende, en dat was geen probleem voor de belastingdienst. In het geval van zijn vader was de woonplaats niet Nederland, aldus de belastingdienst. Een van de problemen was dat de belanghebbende weinig bewijs had van zijn privéuitgaven in het buitenland. De belastingdienst had ook weinig bewijs van verblijf in Nederland, maar zoals zo vaak wordt een standpunt van een medewerker van de belastingdienst geloofwaardiger geacht dan dat van een belastingplichtige, zeker indien die belastingplichtige uit een minderheidsgroepering komt die niet door iedereen wordt toegejuicht.

“Fiscale emigratie? So what!”

Gezichtsverlies

De belastingdienst vond het een feit dat iemand in het land woont waar zijn kind verblijft, en hij ook de verantwoordelijkheid heeft met dit kind en zijn moeder samen te wonen, en dat was in deze casus in Nederland. De belanghebbende stelde dat hij geen woongelegenheid in Nederland had en heeft, en de belastingdienst stelde dat hij in de woning van de moeder van zijn kind woonde. De wens was de vader van de gedachte, althans daar lijkt het op. Het lijkt erop dat de belastingdienst vooral heeft geprobeerd een aanslag te innen. Dit omdat anders een opgezet strafrechtelijk onderzoek op niets zou zijn uitgelopen en dit zou gezichtsverlies betekenen, omdat het onderhavige strafrechtelijk onderzoek met veel machtsvertoon, geweld, intimidatie en vernedering van de zijde van de politie en de belastingdienst heeft plaatsgevonden.

Hoe hiermee om te gaan?

Indien een ondernemer gaat emigreren is het niet alleen belangrijk een goed advies te vragen van een specialist, maar dit ook uit te voeren. Dat betekent in het buitenland verblijven en bewijs verzamelen van alles wat in het buitenland wordt gedaan, zoals bewijs van uitgaven zoals het tanken van de auto, het bezoeken van horeca en verder alle andere kosten die mogelijk geen zakelijke kosten zijn, maar wel een indicatie geven waar iemand heeft gewoond.

Weten is één, bewijzen is twee. Een belastingdienstinspecteur en ook een rechter zijn niet eenvoudig te overtuigen, maar het is het waard om een procedure te starten in dit soort situaties omdat een belastingplichtige nu eenmaal fiscale verplichtingen heeft, in Nederland of ergens anders.

Oomen fiscaal onderzoek en advies. 
Mr. Wil Oomen

Oomen Administratiekantoor
Ing. Ruud Oomen LLB

www.oomenfiscaalonderzoek.nl
www.oomenadministratiekantoor.nl

Recente berichten

Over Soft Secrets

Soft Secrets is internationaal de toonaangevende bron voor cannabisteelt, legalisatie, cultuur en entertainment. Ons doel is om mensen met dezelfde interesses te verbinden via relevante en actuele informatie zoals gezondheid, levensstijl en zakelijke kansen rondom de cannabiscultuur.

HEB JE HULP NODIG BIJ EEN DRUGSGERELATEERD PROBLEEM? NEEM ZO SNEL MOGELIJK CONTACT OP MET JE LOKALE HULPLIJN. IN GEVAL VAN ONMIDDELLIJKE LEVENSBEDREIGENDE OMSTANDIGHEDEN, BEL NU 112!

Reageer op dit bericht