Wat te doen als de politie langskomt?

MEDICINAAL Cannabis Nieuws
Je bent als patiënt thuis aan het kweken, binnen of buiten, en dan ineens staat er politie voor de deur met de vraag of je cannabisplanten in je bezit hebt. Wat moet je dan doen als patiënt?

Allereerst zorg je dat je een door BIG-geregistreerd zorgverlener ondertekende PGMCG-verklaring in huis hebt. Bij binnenkweek zorg je dat je apparatuur en elektriciteit NEN-gekeurd zijn. Goedgekeurd brandblusmateriaal en rookmelders horen ook in huis aanwezig te zijn. Onttrek niet te veel woonruimte aan de kweek. Twee vierkante meter oppervlakte, maximaal 800 watt aan lampen en 5 planten voor de kweek. Hou een handgeschreven kweeklog bij met opbrengst van de kweek (en hou deze bij je voorraad gedroogde cannabis).

Dit stappenplan kun je hanteren als de politie voor de deur staat

1. Wie bent u? Legitimatie bekijken.

2. Wat is het doel van uw komst?

3. Geef geen vrijwillige toestemming voor het betreden. Heeft de politieambtenaar geen machtiging tot binnentreden? Dan niet binnenlaten. Wordt een machtiging getoond? Zeg dan dat je niet vrijwillig meewerkt, maar dat je vanwege de machtiging de politie binnenlaat.

4. Eenmaal binnen mag de politie alle deuren en bijvoorbeeld luiken openen, maar geen laden en kasten. Geef geen toestemming voor een doorzoeking.

5. Praat niet met de politie. Verklaar pas nadat je een advocaat hebt gesproken.

Moet je de politie toestemming geven om je woning te betreden?

Het antwoord op deze vraag is “nee”! Als je de politie vrijwillig toestemming geeft je woning te betreden doe je afstand van je recht op privacy. In een eventuele strafzaak zal de strafrechter er dan in de regel van uitgaan dat je woning rechtmatig door de politie is betreden. De inbeslagneming van je hennepplanten is daarmee in de regel rechtmatig. Als je de politie niet vrijwillig toestemming geeft je woning te betreden, zal de rechter moeten onderzoeken of er ten tijde van het binnentreden bij de politie voldoende verdenking was om tegen jouw wil je woning te betreden. Soms wordt de verdenking ter zake van hennepteelt door de politie onvoldoende “opgeplust”. Dat kan ertoe leiden dat er sprake is van een vormverzuim, dat gevolgen kan hebben voor de afloop van de strafzaak tegen je.

Wat te doen als de politie langskomt?
ACDC

Mag de politie je woning tegen je wil betreden?

Artikel 9 van de Opiumwet geeft de politie de mogelijkheid een woning tegen de wil van de bewoner te betreden als daarin een overtreding van de Opiumwet wordt gepleegd of redelijkerwijze wordt vermoed dat zodanige overtreding wordt gepleegd. Als de politie zich tegen de wil van de bewoner de toegang tot de woning verschaft is het binnentreden niet beperkt tot de voordeur. De politie mag zich ook doorgang en toegang verschaffen tot die ruimten in het pand, waar de overtreding van de Opiumwet wordt gepleegd of ten aanzien waarvan het vermoeden bestaat dat deze daar wordt gepleegd. Een hulpofficier van justitie kan aan een politieambtenaar een schriftelijke machtiging tot binnentreden afgeven. De ambtenaar moet de bewoner deze machtiging tonen. Ook moet hij zich legitimeren en het doel van zijn binnentreden duidelijk kenbaar maken aan de bewoner. Na het zien van de schriftelijke machtiging moet je meewerken. Maak in dat geval steeds duidelijk dat de woning dat je weliswaar meewerkt, maar dat je geen toestemming geeft. Dat doe je door bijvoorbeeld te zeggen: “ik heb gezien dat u bevoegd bent, maar u betreedt mijn woning tegen mijn wil”.

Mag de politie je woning zonder toestemming van een rechter doorzoeken bij een vermoedelijke Opiumwetovertreding?

Artikel 9 van de Opiumwet geeft geen bevoegdheid tot het doorzoeken van een woning. Doorzoeking is meer dan “zoekend rondkijken”. Denk hierbij aan het openen van kasten en lades. Soms overhandigt de politie je een formulier waarin je door ondertekening daarvan schriftelijk toestemming verleent tot het verrichten van een doorzoeking in je woning. Bedenk je dat de politie dan rechtmatig je hele woning volledig op de kop mag zetten en overal in mag rondsnuffelen. De Hoge Raad heeft op 25 mei 20041 uitgelegd wat niet onder doorzoeking wordt verstaan. Citaat: “Zoekend rondkijken en inbeslagneming in woning. Het door forceren van een ruit aan de achterzijde van de woning en meerdere deuren in de woning de toegang tot dat pand en tot de daarin aanwezige ruimten verkrijgen, en daar vervolgens hennepplanten in beslag nemen die daar zijn aangetroffen door zoekend rondkijken, is geen doorzoeking. De duur van het verblijf in de woning (4 uren) vindt zijn verklaring in de inbeslagneming van het aanzienlijke aantal aangetroffen hennepplanten en van apparatuur”.

Wat te doen als de politie langskomt?
Muntthee met zelfgebakken wietcake

Geen aanhouding, maar wel een verhoor

Soms besluit de politie na ontdekking van een hennepkwekerij in een woning niet tot aanhouding van de bewoner(s) over te gaan, maar deze in de woning te verhoren. De politie informeert iedere verdachte voorafgaand aan het verhoor over het zwijgrecht. Als je verdacht wordt van het plegen van een strafbaar feit hoef je geen enkele vraag die de politie je stelt te beantwoorden. Je hebt het recht om alleen je personalia en je adres te vertellen en er voor het overige volledig het zwijgen toe te doen.

Mocht het  in het slechtste geval toch tot een aanhouding komen, blijf zwijgen en vraag terstond om een advocaat. Want ook als arrestant heb je rechten. Gelukkig komt het in de meeste gevallen niet tot arrestatie, maar blijf op je rechten hameren en werk niet vrijwillig mee.

www.pgmcg.nl

Recente berichten

Over Soft Secrets

Soft Secrets is internationaal de toonaangevende bron voor cannabisteelt, legalisatie, cultuur en entertainment. Ons doel is om mensen met dezelfde interesses te verbinden via relevante en actuele informatie zoals gezondheid, levensstijl en zakelijke kansen rondom de cannabiscultuur.

HEB JE HULP NODIG BIJ EEN DRUGSGERELATEERD PROBLEEM? NEEM ZO SNEL MOGELIJK CONTACT OP MET JE LOKALE HULPLIJN. IN GEVAL VAN ONMIDDELLIJKE LEVENSBEDREIGENDE OMSTANDIGHEDEN, BEL NU 112!

Reageer op dit bericht