Nederlands eerste Cannabis Social Club strijdt verder na afwijzen ontheffing Opiumwet

Nederlands eerste Cannabis Social Club strijdt verder na afwijzen ontheffing Opiumwet

Na ruim een jaar wachten kreeg Cannabis Social Club Tree Of Life Amsterdam op 25 september antwoord van het BMC (Bureau Medicinale Cannabis) op hun aanvraag voor een ontheffing van de Opiumwet. Dat antwoord was, kort samengevat, nee. Maar de club geeft zich niet gewonnen, zo bleek tijdens een Meet Up in Cinetol Amsterdam op 31 oktober. Voorzitter Rosaria Ricci: “Eigenlijk begint het nu pas!”

Tree Of Life is de eerste Cannabis Social Club van Nederland en werd opgericht in maart 2014. Aanvankelijk teelde een aantal leden cannabis ten behoeve van de club, zoals dat ook in België, Spanje en Engeland gebeurt. De club kreeg vrijwel meteen brede steun van de gemeenteraad en van toenmalig burgemeester Eberhard van der Laan en aandacht in nationale (NRC) en zelfs internationale (Newsweek) media. Alles ging goed tot het Openbaar Ministerie Amsterdam in februari 2015 een persbericht verspreidde, met de kop ‘Initiatief Social Cannabis Club volgens OM strafbaar’. Het “gezamenlijk cannabisplanten verbouwen voor persoonlijk gebruik en in besloten kring” is naar de mening van het OM verboden en strafbaar.

Nederlands eerste Cannabis Social Club strijdt verder na afwijzen ontheffing Opiumwet
Rosaria Ricci tijdens de Meet Up van Tree of Life

Felle discussies

Een flinke domper voor de Tree Of Life en aanleiding voor lange en soms felle discussies over de strategie en koers van de club. Op de website staat over de uitkomst van dat proces: “Uiteindelijk [zijn we] tot de conclusie gekomen dat de grootste uitdaging voor de Tree of Life niet het opzetten van een “illegale” plantage is, en daardoor eventueel een rechtszaak uit te lokken. Het gaat ons erom een stap verder te zetten in de richting van legalisering/regulering, door een opiumontheffing aan te vragen om voor onze leden op grotere, bedrijfsmatige schaal te mogen kweken en zodoende aan te kunnen tonen wat de voordelen zijn van gecontroleerde teelt en van verantwoord gebruik binnen een organisatie zonder winstoogmerk, met betrekking tot de volksgezondheid.” De club ging niet over één nacht ijs bij de aanvraag van de ontheffing. Voor het wetenschappelijk onderzoek, essentieel om in aanmerking te komen voor een ontheffing, zijn twee topwetenschappers verantwoordelijk: Wim van den Brink (AMC) en Dirk Korf (Universiteit van Amsterdam). Het onderzoeksvoorstel, met de aanvraag voor de ontheffing, ging begin juli 2017 de deur uit.

Bezwaarschrift

Vijftien maanden later kwam het antwoord: de aanvraag wordt afgewezen. Is het daarmee einde oefening voor de Tree of Life? Daar lijkt het niet op. Het bezwaarschrift tegen de afwijzing is verstuurd en op 31 oktober organiseerde de club een Meet Up in Cinetol in Amsterdam over de plannen voor de toekomst. De avond in Cinetol begon met een presentatie van Nicole Maalsté over de uitkomsten van de Grass Poll en de betekenis daarvan voor het wietexperiment en de verdere regulering van cannabis. Op basis van zo’n 9000 ingevulde enquêtes concludeerde ze dat de Nederlandse cannabisconsument gewend is te kunnen kiezen uit een zeer gevarieerd aanbod qua beleving, soorten, prijzen en hoeveelheden. De drempel om uit te wijken naar de illegale markt of zelf te kweken is laag: 48 procent van de mensen die cannabis in een coffeeshop kopen, koopt ook weleens op de zwarte markt, 39 procent van de respondenten heeft weleens zelf gekweekt of doet dat nog steeds. Maalsté: “Als het gereguleerde aanbod niet goed aansluit bij de wensen van de consument, dan is de consument weg.”

Sfinx

Vervolgens nam Rosaria Ricci, door presentator en bestuurslid Has Cornelissen aangekondigd als “de sfinx van de Tree Of Life”, het woord. Ze vertelde uitgebreid over de expertise en het netwerk dat is opgebouwd sinds 2014 en de manieren waarop dit in de toekomst kan worden benut. De originele doelstellingen van de club staan wat het bestuur betreft nog recht overeind:

* Leden binnen de grenzen van de wet in staat stellen gezamenlijk cannabis te (laten) verbouwen voor persoonlijk gebruik.
* Ontwikkelen van een gevarieerd aanbod aan cannabissoorten die aan de verschillende behoeftes van de leden voldoen.
* Wetenschappelijk onderzoek (laten) uitvoeren naar de effecten van gecontroleerde cannabisteelt op de leden.
* Een voorbeeldfunctie uitoefenen in het bedenken van economisch verantwoorde modellen waarin de consumenten altijd centraal staan ten opzichte van andere spelers op de markt.

Nederlands eerste Cannabis Social Club strijdt verder na afwijzen ontheffing Opiumwet

Consumentenpanel

Naast de bezwaarprocedure wil Ricci actief pleiten voor het instellen van een nationaal consumentenpanel, als onderdeel van het wietexperiment. De bevindingen kunnen gebruikt worden voor ‘consumer-oriented research and development’ en productontwikkeling. In de aansluitende discussie bleek bij een deel van het publiek weerstand tegen het idee van een actieve rol van de Tree of Life bij het wietexperiment. Ricci ziet het experiment vooral als een onomkeerbare stap en een juridisch precedent. En ze heeft vertrouwen in de bezwaarprocedure. Ricci: “Het BMC heeft geen overtuigende tegenargumenten kunnen bedenken om onze juridische en wetenschappelijke argumenten te weerleggen. Een externe onafhankelijke commissie of een bestuursrechter zal het moeten zien. Eigenlijk begint het nu pas!”

Meer weten over Tree Of Life en/of lid worden? Check www.treeoflifeamsterdam.club.

Tekst & fotografie: Derrick Bergman / G0NZ0 Media

Recente berichten

Over Soft Secrets

Soft Secrets is internationaal de toonaangevende bron voor cannabisteelt, legalisatie, cultuur en entertainment. Ons doel is om mensen met dezelfde interesses te verbinden via relevante en actuele informatie zoals gezondheid, levensstijl en zakelijke kansen rondom de cannabiscultuur.

HEB JE HULP NODIG BIJ EEN DRUGSGERELATEERD PROBLEEM? NEEM ZO SNEL MOGELIJK CONTACT OP MET JE LOKALE HULPLIJN. IN GEVAL VAN ONMIDDELLIJKE LEVENSBEDREIGENDE OMSTANDIGHEDEN, BEL NU 112!

Reageer op dit bericht