149 aanmeldingen voor wietexperiment

149 aanmeldingen voor wietexperiment
Aspirant telers hebben 149 aanvragen ingediend voor het telen van cannabis voor coffeeshops in de tien gemeenten die deelnemen aan het wietexperiment. De komende periode worden alle aanvragen getoetst op volledigheid en inhoudelijk beoordeeld.

Van 1 juli tot en met 28 juli 2020 konden aspirant telers hun aanvraag indienen bij de Minister voor Medische Zorg en Sport en de Minister van Justitie en Veiligheid. Hiervoor hebben de telers diverse documenten moeten invullen, waaronder plannen waarin ze uitleggen hoe ze willen gaan telen, waar en onder welke veiligheidsmaatregelen. Naast de toetsing op volledigheid en inhoudelijke beoordeling vindt er een Bibob-onderzoek (toets op grond van Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) plaats naar de aangemelde telers. Ook worden de burgemeesters in de gemeenten waar de aspirant telers zich willen vestigen, gevraagd te adviseren over mogelijke effecten op de openbare orde en veiligheid. Gelet op het aantal ingediende aanvragen is het streven de maximaal tien telers begin 2021 aan te wijzen.

Hoe worden de telers geselecteerd?

De selectieprocedure bestaat uit de volgende stappen

• Een formele toets: de ministeries controleren of alle aanvragen compleet zijn en op de juiste manier zijn ingediend.

• Een materiele toets: de ministeries controleren de inhoud van alle ingediende stukken. Voldoen deze aan alle criteria zoals omschreven in de wet- en regelgeving?

• Een advies vanuit burgermeesters van de gemeenten waar aanvragers hun teeltlocatie willen vestigen.

• Een loting; als er meer dan 10 goedgekeurde aanvragen zijn.

• Een Bibob-onderzoek.

Door wie wordt de aanvraag beoordeeld?

Een ambtelijke werkgroep zal de betrokken ministers adviseren over de vraag in hoeverre de ingediende aanvragen voldoen aan de gestelde eisen. De personen in deze werkgroep zijn geselecteerd op basis van hun kennis en ervaring op diverse gebieden (zoals teelt, financiën, beveiliging, etc.). Daarnaast brengt de burgemeester van de gemeente waar een beoogde teeltlocatie is gelegen advies uit op het punt van veiligheid en openbare orde.

Hoe wordt de ervaring met professioneel telen beoordeeld?

Bij de beoordeling van de aanvraag wordt gekeken of de aanvrager of een (toekomstige) werknemer kennis heeft over en ervaring heeft met het professioneel telen van planten. Dit hoeven geen hennepplanten te zijn.

Met welk plantmateriaal kan de hennepteelt starten?

Een aangewezen teler kan hennepzaden kopen bij een legale zaadverkoper en gebruiken als uitgangsmateriaal voor zijn hennepteelt. Ook wordt het voor een aangewezen teler mogelijk om onder strenge voorwaarden stekjes te kopen om als uitgangsmateriaal te dienen. Hierbij wordt gedacht aan een beperkt aantal hennepstekjes dat binnen een bepaald tijdslot gekocht kan worden door aangewezen telers in de voorbereidingsfase. Deze beperkende voorwaarden worden als vergunningvoorschrift bij de aanwijzing van de telers vastgesteld. De inkoop van stekjes door een aangewezen teler onder de beperkende voorwaarden is niet strafbaar, mits dit ten behoeve van het opstarten van de hennepproductie in het experiment is. Illegale henneptelers, waaronder producenten van stekjes, blijven strafbaar.

Is het mogelijk om hennep te telen in de buitenlucht/volle zon?

Ja, het is aan de teler om te besluiten waar de hennep geteeld wordt.
Buitenteelt is toegestaan, mits aan alle eisen voldaan kan worden.

Recente berichten

Over Soft Secrets

Soft Secrets is internationaal de toonaangevende bron voor cannabisteelt, legalisatie, cultuur en entertainment. Ons doel is om mensen met dezelfde interesses te verbinden via relevante en actuele informatie zoals gezondheid, levensstijl en zakelijke kansen rondom de cannabiscultuur.

HEB JE HULP NODIG BIJ EEN DRUGSGERELATEERD PROBLEEM? NEEM ZO SNEL MOGELIJK CONTACT OP MET JE LOKALE HULPLIJN. IN GEVAL VAN ONMIDDELLIJKE LEVENSBEDREIGENDE OMSTANDIGHEDEN, BEL NU 112!

Reageer op dit bericht