Medicinaal Cannabis News – Verantwoord kweken

Medicinaal Cannabis News - Verantwoord kweken

Verantwoord kweken

Om verantwoord buiten te kweken adviseren we een tent of kas te gebruiken. Dit om overlast met de omgeving te voorkomen. Zorg ook dat je een gebruikersverklaring medicinale thuiskweek hebt, ondertekend door je zorgverlener met BIG registratie. Laat je daarna inschrijven bij PGMCG, dan krijg je hiervoor een patiëntenpas.

Medicinaal Cannabis News - Verantwoord kweken
Onze eerste oogst van 2019

Om je eigen voorraad te kweken heb je niet per se groene vingers nodig. Met de juiste voorbereiding, wat geduld en enthousiasme is het voor vrijwel iedereen mogelijk. Wel zul je, in tegenstelling tot de binnenkweek, afhankelijk blijven van het weer, wat er voor kan zorgen dat de kwaliteit en opbrengst van je buitenwiet per jaar verschilt.

5 planten

In Nederland is het gedoogd om per huishouden 5 wietplanten te kweken, om te voorzien in eigen gebruik. Dat betekent echter niet dat je het recht hebt om 5 planten te mogen bezitten. Zo kan de politie bijvoorbeeld door klachten van buren besluiten om de planten in beslag te nemen. Er zal dan in de meeste gevallen geen vervolging plaatsvinden. Met uitzondering van de gemeente Tilburg, waar thuisteelt na inschrijving bij PGMCG wel is gedoogd en men met rust gelaten wordt indien men zich aan de regels houd. Hoe men hiermee omgaat in overige steden is verschillend. Hou maximaal schuttinghoogte aan; zorg voor een buitenkweektent of kas om zo min mogelijk overlast te veroorzaken voor het zicht en geur.

Volle grond of potten

Afhankelijk van de beschikbare ruimte (grootte van de tuin, balkon) is het verstandig om eerst te besluiten of je in potten of volle grond gaat kweken. De eenvoudigste manier is in volle grond. Zorg voor een plek met zoveel mogelijk zonuren per dag, minimaal 5 uur volle zon, het liefst nog meer. Het kweken in volle grond brengt een aantal voor- als nadelen met zich mee. Voordelen: Men hoeft de planten niet handmatig te bewateren. De planten kunnen door vrijwel onbeperkte wortelruimte enorm groot worden en dus meer opbrengst geven. Nadelen: De plant is niet verplaatsbaar, wat nadelig kan zijn bij slechte weersomstandigheden. Bij planten in volle grond vangt de bloei meestal iets later aan. De voordelen van het kweken in potten: Potten zijn verplaatsbaar, bij slecht weer of klachten van buren kan de plant op een veilige plek worden gezet.
Planten in pot bloeien meestal iets vroeger en zijn dus ook eerder oogstrijp. Bij problemen met het medium kan de plant eenvoudiger verpot worden. Nadelen:
De planten zullen, afhankelijk van de potgrootte, kleiner blijven. Planten in potten vragen meer onderhoud en tijd, er moet immers handmatig bewaterd worden. Dit kan problemen geven tijdens vakanties en zeer warme dagen.

Medium

Het medium waar de planten in komen te staan is erg belangrijk. Een cannabisplant houdt van een luchtige, iets zure grond (pH 6-7) en verbruikt vooral in de bloei veel stikstof en fosfor. Er zijn speciale grondmengsels verkrijgbaar bij growshops, als je in potten gaat kweken is het aan te raden hier gebruik van te maken. Tuinaarde of goedkope potgrond is vaak te zuur en niet luchtig genoeg. Bij het kweken in volle grond kan het nuttig zijn om de grond op te waarderen met organische mestkorrels zoals bloed en beendermeel. Nog beter is het gebruik van kippenmest (korrels), dit bevat ook de nodige kalk. Wees echter niet te royaal met het gebruik van mestkorrels. Deze bevatten meststoffen welke door het bodemleven vrijgemaakt worden. Een overdaad hiervan kan het bodemleven verstoren en zorgen voor verbranding van de plant. Bij het kweken in potten volstaat een goede grondmix en is het nuttig om gedurende de kweek bij te voeden met vloeibare cannabisvoeding. Ook hier wordt aangeraden om spaarzaam te zijn met voeding.

Meerdere keren oogsten

Als je plant 12 uur licht krijgt en 12 uur donker staat zal de bloei in gaan treden. Als je in potten kweekt heeft dat als voordeel dat je ze kan verplaatsen en verduisteren om eerder af te bloeien in dit Nederlands klimaat. De meeste soorten zullen anders pas eind oktober / november klaar zijn, wat met het vochtig klimaat hier schimmel, meeldauw en toprot kan veroorzaken. We noemen het de 3 x 7 bloeicyclus: 7 dagen per week van 7 tot 7 licht, na 7 in de avond volledige duisternis.

Fotoverslag PGMCG festiviteiten

De PGMCG is zoals gebruikelijk de laatste tijd weer erg actief geweest. Op 12 juni vierden we ons 5-jarig jubileum. En op 23 juni hielden we een infodag. Beide evenementen werden goed bezocht. Tevens introduceerden we een MedBox.
www.pgmcg.nl

Medicinaal Cannabis News - Verantwoord kweken

Medicinaal Cannabis News - Verantwoord kweken

Medicinaal Cannabis News - Verantwoord kweken

Recente berichten

Over Soft Secrets

Soft Secrets is internationaal de toonaangevende bron voor cannabisteelt, legalisatie, cultuur en entertainment. Ons doel is om mensen met dezelfde interesses te verbinden via relevante en actuele informatie zoals gezondheid, levensstijl en zakelijke kansen rondom de cannabiscultuur.

HEB JE HULP NODIG BIJ EEN DRUGSGERELATEERD PROBLEEM? NEEM ZO SNEL MOGELIJK CONTACT OP MET JE LOKALE HULPLIJN. IN GEVAL VAN ONMIDDELLIJKE LEVENSBEDREIGENDE OMSTANDIGHEDEN, BEL NU 112!

Reageer op dit bericht