Bierumer wiettelers John en Ines leven tussen hoop en vrees

Bierumer wiettelers John en Ines leven tussen hoop en vrees

Stichting JOINus: 2000 kilo biologische wiet per jaar voor de wietproef

 
Op 7 mei stonden John en Ines Meijers in Leeuwarden voor de rechter in het hoger beroep tegen de ontnemingsvordering van €175.000 die hen eerder is opgelegd. De ‘modeltelers uit Bierum’ staan met hun stichting JOINus klaar om op een nieuwe locatie te gaan kweken voor de wietproef. “Zonder de steun van ons team hadden wij de handdoek in de ring gegooid.”

John en Ines hadden tevoren goede hoop dat de rechter, net als in de ontnemingszaak tegen Doede de Jong, hun ontnemingsvordering naar de prullenbak zou verwijzen. Ook zij zijn immers – in 2014 – schuldig verklaard ‘zonder strafoplegging’, al werd dat vonnis later omgezet in een voorwaardelijke celstraf van een maand met twee jaar proeftijd.

Bierumer wiettelers John en Ines leven tussen hoop en vrees

Zware prijs

John en Ines hebben een zware prijs moeten betalen voor hun idealistische missie, bedoeld om de al decennia durende impasse rond de achterdeur van de coffeeshops te doorbreken. Op 1 juli moeten ze hun boerderij in Bierum uit, die ze met pijn in het hart hebben moeten verkopen. Toch weigeren ze de hoop op te geven en blijven ze vechten om hun doel te bereiken. Een paar dagen voor het hoger beroep tegen de ontnemingsvordering mailt John: “Het politieke proces om tot een oplossing te komen duurt al vele jaren en het was voor ons een ongelofelijke rollercoaster. Van vele malen hoop, dan weer teleurstelling en weer hoop in een goede afloop. Zonder de steun van ons team JOINus hadden wij de handdoek in de ring gegooid. Hopelijk komen de rechters tot een positief besluit, dan kunnen wij doorgaan met de voorbereidingen voor deelname aan het overheidsexperiment.”

Presentatie

Half april presenteerde de stichting zich met een ruime delegatie bij landelijke coffeeshopbond PCN in Haarlem. John deed het woord en deelde een fraaie brochure uit waarin het doel en de plannen van JOINus worden toegelicht. Doel van de stichting is:
* Deelname aan het overheidsexperiment “Gesloten coffeeshopketen”.
* Het creëren van een duurzaam cannabisbeleid waarin de consument centraal staat.
* Het op een duurzame en circulaire wijze telen en produceren van cannabistoppen, hasjiesj en andere cannabisproducten, zonder daarbij gebruik te maken van chemische gewasbeschermingsmiddelen.
* Het verkopen van cannabistoppen, hasjiesj en andere cannabisproducten aan gedoogde coffeeshops die deelnemen aan het overheidsexperiment “Gesloten coffeeshopketen”.
* Het stimuleren van en investeren in de ontwikkeling van ecologische en sociaal duurzame vraagstukken door zelf projecten op te zetten en/of door projecten van derden te financieren door middel van leningen of schenkingen.

Bierumer wiettelers John en Ines leven tussen hoop en vrees

Ruime praktijkervaring

Met John en Ines meegeteld bestaat het JOINus team uit achttien mannen en vrouwen, allemaal met ruime praktijkervaring. De brochure bevat diverse foto’s van de beoogde locatie: een ruime boerderij met verschillende gebouwen. In totaal is er zo’n 2.400 m2 beschikbaar voor de binnenteelt en zo’n 2.000 m2 voor kasteelt. De precieze ligging wordt begrijpelijkerwijs geheim gehouden, maar het is in het Noorden des lands. Belangrijk: er is een principeakkoord met de burgemeester om op deze plek cannabis te gaan kweken voor het wietexperiment. Onder het kopje Productie is het volgende te lezen:
* 2.000 kg cannabis per jaar
* 400 kg hasjiesj per jaar
* Breed assortiment aan cannabissoorten
* Bekende, geliefde soorten en nieuwe soorten
* Ingaan op de wens consument
* Verschillende verhoudingen THC & CBD en andere cannabinoïden
* Op bestelling, in overleg met onze afnemers

Wat moet dat kosten?

De oer-Nederlandse vraag ‘wat moet dat kosten?’ wordt ook beantwoord: “Onze prijzen lagen in het verleden tussen de €3,60 – €4,40 voor cannabis, €5 voor hasjiesj. Wij verwachten tijdens het experiment ook voor deze prijs te kunnen produceren. Prijzen exclusief vervoers- en verpakkingskosten.” Ook als je daar een euro per gram bij optelt om die kosten te dekken en je verdubbelt de prijs (zoals de Belastingdienst coffeeshops verplicht) kom je uit op een redelijke consumentenprijs: tussen €9,20 en €10,80 voor wiet en €12 voor (Neder)hasj.
De totale kosten voor het kopen van de locatie en de aanpassing naar een volledig ingerichte, aan alles eisen voldoende kweekfaciliteit bedragen drie miljoen euro. De stichting hoopt dit bedrag via investeerders en bancaire leningen bij elkaar te krijgen.

Bierumer wiettelers John en Ines leven tussen hoop en vrees

Het is overigens onduidelijk of de huidige rechtsvorm gehandhaafd blijft. In de regels die het kabinet op 11 april aan de Kamer stuurde staat dat stichtingen niet deel kunnen nemen: “Opgemerkt wordt dat een rechtsvorm zoals een stichting die weliswaar een rechtspersoon is maar geen winstoogmerk heeft, geen aanvraag kan indienen om aanwijzing als teler. Hier is immers geen sprake van een onderneming.” Een rechtsvorm veranderen is niet zo moeilijk, zeker vergeleken met de andere uitdagingen waar John en Ines voor staan. De ontnemingsvordering van €175,000 is de meest acute zorg. Dan moet de benodigde drie miljoen bij elkaar worden gebracht, vooralsnog zonder dat investeerders kunnen participeren. Als de rechtsvorm verandert naar een BV, dan zou JOINus BV aandelen uit kunnen geven.

Hoop en vrees

Voorlopig blijven John en Ines leven tussen hoop en vrees. Die hoop putten ze onder meer uit het feit dat ze bij de commissie Knottnerus advies hebben mogen geven over de wietexperimenten. Ze kunnen zich niet voorstellen dat juist zij gepasseerd zouden worden bij het verlenen van de teeltvergunningen. John:
“Wij zetten ons al meer dan tien jaar onvermoeibaar in voor het reguleren van de achterdeur. Mede door onze inzet kwam de Wietwet, die helaas werd omgetoverd tot een experiment. Wij willen heel graag deelnemen aan het overheidsexperiment en we houden vast aan onze idealen van een duurzame productie en sociaal ondernemerschap.”

Tekst & fotografie: Derrick Bergman / G0NZ0 Media
www.stichtingjoinus.nl

Uitspraak: boete van 131.000 euro
Een teleurstellende uitspraak van het gerechtshof in Leeuwarden. John en Ines zijn veroordeeld tot het betalen van een boete van 131.000 euro. Wat de pijn een heel klein beetje verzacht, is dat er een korting van 5% op de gevraagde ontneming van 175.000 euro is gekomen omdat de rechtszaak zo lang duurde. Verder krijgt het duo 20% korting vanwege hun werkwijze. Een tegenvaller. Laten we hopen dat ze met hun JOINus team in aanmerking komen voor het wietexperiment.

Recente berichten

Over Soft Secrets

Soft Secrets is internationaal de toonaangevende bron voor cannabisteelt, legalisatie, cultuur en entertainment. Ons doel is om mensen met dezelfde interesses te verbinden via relevante en actuele informatie zoals gezondheid, levensstijl en zakelijke kansen rondom de cannabiscultuur.

HEB JE HULP NODIG BIJ EEN DRUGSGERELATEERD PROBLEEM? NEEM ZO SNEL MOGELIJK CONTACT OP MET JE LOKALE HULPLIJN. IN GEVAL VAN ONMIDDELLIJKE LEVENSBEDREIGENDE OMSTANDIGHEDEN, BEL NU 112!

Reageer op dit bericht