Risico’s voor een coffeeshop

Risico’s voor een coffeeshop

Een coffeeshop loopt enorme risico’s. Dat komt vooral door het halfslachtige overheidsbeleid t.a.v. de handel in softdrugs. De bekende achterdeur is de achilleshiel van een coffeeshop omdat een coffeeshophouder geen factuur kan ontvangen van zijn inkoop en omdat de levering aan zijn coffeeshop strafbaar is.

Een coffeeshop kan geen facturen krijgen voor zijn leveringen. Geen enkele handelaar of teler zal bekend maken dat de goederen van hem afkomstig zijn. De Hoge Raad heeft dit erkend, maar tevens aangegeven dat de coffeeshop een uitstekende administratie moet hebben van zijn kasverkeer, zijn inkopen, zijn voorraadpositie en zijn verkopen. Deze gegevens dienen in detail, per gram/aantal en per soort geadministreerd te worden en de betalingen dienen aan te sluiten met de kasadministratie en de voorraadadministratie.

Risico’s voor een coffeeshop

Spagaat

Deze volledige registratie geldt niet alleen voor de handel en voorraad in de shop maar ook voor een eventuele stash. Dit laatste is met name een probleem. Indien de coffeeshophouder van zijn stash-voorraad een administratie bijhoudt en laat inzien aan de Belastingdienst, dan levert hij het bewijs voor strafrechtelijke vervolging, een ontnemingvordering en de intrekking van de vergunning/gedoogverklaring. Indien er geen stash-administratie is en de Belastingdienst kan aannemelijk maken dat er wel een stash moet zijn, bijvoorbeeld door een inval in de stash, dan wordt de administratie verworpen omdat er geen gedetailleerde voorraadadministratie is. De coffeeshophouder verkeert aldus in een spagaat. Hij of zij wordt of door de kat of door de hond gebeten, met enorme gevolgen, ongeacht of de Belastingdienst de administratie verwerpt of justitie en de gemeente gaan voor strafrechtelijke vervolging en intrekking vergunning. Zeer recentelijk heeft het Gerechtshof Den Bosch geoordeeld dat een coffeeshophouder de inkoop niet aannemelijk heeft gemaakt omdat er geen deugdelijke en betrouwbare administratie ten grondslag lag aan de aangiften. Hiertegen is cassatie ingesteld.

Aanbevelingen

Wij adviseren een deugdelijke administratie bij te houden en daar veel aandacht aan te besteden. Zonder zo’n administratie hangt constant een zwaard van Damocles boven het hoofd van de coffeeshophouder. Een goed kassasysteem kan daarbij helpen. Daarnaast adviseren wij geen stash aan te houden, maar op een andere wijze te voorzien in de inkopen. Of dit mogelijk is zal per bedrijf verschillen. De Belastingdienst heeft meermaals een administratie met een stash goedgekeurd zonder dit door te geven aan justitie. Hierop kan echter niet worden vertrouwd. De Belastingdienst geeft namelijk ook aan dat indien zij constateren dat de wet wordt overtreden zij verplicht zijn dit door te geven aan justitie. Indien een stash toch noodzakelijk is, dan is het belangrijk dat deze niet zichtbaar is voor de Belastingdienst en justitie. Dan is de coffeeshophouder afhankelijk van de coulance van de Belastingdienst. Dat is per controleur/Belastingdienst verschillend. Indien de Belastingdienst een jaarrekening met een grotere voorraad dan 500 gram en een voorraadadministratie opstuurt naar justitie of de gemeente zijn de risico’s enorm.

Conclusie

Onderschat de daadkracht van de Belastingdienst niet. Rechters zijn veelal op de hand van de Belastingdienst, vooral als de administratie niet perfect is. Gebreken in de administratie of een voorraad op papier kan problemen met de vergunning opleveren en zelfs een strafrechtelijke vervolging veroorzaken. De jurisprudentie is hier zodanig dat een enigszins gebrekkige administratie veel leed kan veroorzaken. Een gebrekkige inkoopadministratie in relatie met een voorraadadministratie leidt veel tot omkering van de bewijslast of tot het niet accepteren van (een deel van) de inkopen. De correcties zijn dan vaak enorm.

Weten is één, bewijzen is twee. Een belastinginspecteur en ook een rechter zijn niet eenvoudig te overtuigen.

Oomen fiscaal onderzoek en advies.
Mr. Wil Oomen
Oomen Administratiekantoor
Ing. Ruud Oomen
www.oomenfiscaalonderzoek.nl
www.oomenadministratiekantoor.nl

Recente berichten

Over Soft Secrets

Soft Secrets is internationaal de toonaangevende bron voor cannabisteelt, legalisatie, cultuur en entertainment. Ons doel is om mensen met dezelfde interesses te verbinden via relevante en actuele informatie zoals gezondheid, levensstijl en zakelijke kansen rondom de cannabiscultuur.

HEB JE HULP NODIG BIJ EEN DRUGSGERELATEERD PROBLEEM? NEEM ZO SNEL MOGELIJK CONTACT OP MET JE LOKALE HULPLIJN. IN GEVAL VAN ONMIDDELLIJKE LEVENSBEDREIGENDE OMSTANDIGHEDEN, BEL NU 112!

Reageer op dit bericht