Ca + Mg - nezbytné sekundární živiny pro konopí

MichalS
07 Nov 2023

Rostliny konopí potřebují k optimálnímu růstu celou řadu živin, z nichž dvě nejdůležitější jsou vápník a hořčík. Tyto minerály hrají klíčovou roli při růstu a vývoji rostliny a pomáhají jí vytvářet zdravé listy, stonky i květy. V tomto článku se budeme zabývat přínosem vápníku a hořčíku pro pěstování konopí, jejich úlohou při růstu rostlin, způsobem identifikace jejich nedostatku a nápravou.


vápník jako živina pro konopí

Vápník (Ca)

Vápník je základem pro tvorbu a růst buněkVápník je nezbytný k ochraně membránové propustnosti a celistvosti buněk, což zajišťuje správný tok dusíku a cukrů. Vápník stimuluje enzymy, které pomáhají budovat silné buněčné a kořenové stěny. Najdeme jej i v kořenech, které zpevňuje - konopí musí mít na rostoucím konci každého kořene vápník.

Vzhledem k tomu, že vápník má malou pohyblivost uvnitř rostliny, musí být k dispozici v kořenové zóně pro příjem pomocí kořenů, aby nedošlo k jeho nedostatku. Tvrdost „kohoutkové vody“ je určena množstvím rozpuštěných solí vápníku a hořčíku. Vysoká hladina vápníku pomáhá chránit rostlinné tkáně před napadením škůdci a chorobami. Avšak tvrdá voda obsahuje značné množství uhličitanu vápenatého, CaCO3, který je ve vodě téměř nerozpustný a není tak dostupný pro rostliny.

Nedostatek: Nedostatek vápníku hrozí nejčastěji v hydroponických systémech či aeroponii, spíše neobvyklý je tento nedostatek ve sklenících a při outdoor pěstování v půdě či substrátu. Vápník je bohatě zastoupen prakticky ve všech půdách, ale občas chybí v chladném a vlhkém podnebí či v kyselé půdě. S nedostatkem vápníku se občas setkáte v bezpůdních zakořeňovacích médiích (rockwool, kokosový substrát). Brzký nedostatek způsobuje, že dolní listy se zkřiví a zvlní. Jak nedostatek postupuje, příznaky se objevují poměrně rychle, nejprve na dolních listích, na nichž se vyvíjejí rezavé nepravidelné skvrny s tmavě hnědým okrajem, který se časem rozšiřuje. Často jsou skvrny na okraji listů nebo v jejich blízkosti. Starší postižené listy vyvíjejí nažloutlé oblasti a skvrny kolem větších nekrotických nepravidelných míst. Vývoj květů je zablokován a vrcholky kořenů často odumírají. Růst rostlin je zpomalen a snižuje se výnos.

Příčiny nedostatku vápníku: Nedostatek může způsobit nevyvážené hnojivo s nedostupným vápníkem. Vápník může být vázán nebo fixován v (kyselé) půdě a není možné jej přijmout. Nadbytek amoniaku, hořčíku, draslíku a sodíku v kořenové zóně zhoršuje příjem vápníku. Vápník je často dostupný v roztoku a v pěstebním médiu, ale v rostlině není k dispozici kvůli problému v jeho přepravě (uvnitř rostliny) způsobenému podmínkami prostředí. Vlhkost, která je příliš vysoká nebo příliš nízká, zhoršuje transpiraci. EC, které je příliš vysoké, nebo špatné zavlažování, které způsobuje vnitřní pohyb vody, také ovlivní příjem vápníku a to se ukáže na spodních listech. Příčinou může být také nadbytek fosforu.

Lze zaměnit s: Kořenová onemocnění, nadbytek dusíku, hořčíku, draslíku a sodíku nebo s nedostatky železa, draslíku a zinku

Řešení: Propláchněte půdu a bezpůdní směs čistou vodou nebo vodou s nízkým EC, abyste vyčistili veškeré nahromaděné soli z hnojiv, které zhoršují příjem vápníku (je li to opravdu příčina - poznáte podle vysokého EC a nízkého pH odtokové zálivky). Zabraňte nedostatkům v půdě a ve většině bezpůdních směsí přidáním jemného dolomitického vápence (Ca a Mg) nebo sádry (hydrát síranu vápenatého [CaSO4 · 2 (H2O)]. Kyselé půdy mají často nízké hladiny vápníku. Používejte přípravky CalMag od renomovaných výrobců hnojiv pro konopí.

Čtěte také: Chybně diagnostikované problémy se zahradou

Mg při pěstování konopí

Hořčík (Mg)

Konopí využívá velké množství hořčíku. Je to centrální atom v každé molekule chlorofylu a je nezbytný pro absorpci světelné energie a pro fotosyntézu. Pomáhá při využívání živin. Hořčík pomáhá enzymům vyrábět sacharidy a cukry, které se později transformují na květy. Rovněž neutralizuje půdní kyseliny a toxické sloučeniny produkované rostlinou.

Nedostatek: Nedostatky jsou běžné při pěstování indoor a výjimečně i venku, zejména v kyselých půdách. Během prvních 3 až 4 týdnů nejsou viditelné žádné příznaky nedostatku. Ve čtvrtém až šestém týdnu růstu se objevují první známky. Žloutnutí mezi žilkami a na starších a středně starých listech s objevují nepravidelné rezavě hnědé skvrny, mladší listy zůstávají zdravé. Velikost rezavě hnědých skvrn mezi zelenými žilkami se zvětšuje a jak nedostatek pokračuje, dostává se na nižší a novější listy. Celá rostlina vypadá nezdravě. Na okrajích listů, na špičkách a mezi žilkami se objevují rezavě hnědé skvrny. Listy začínají umírat a opadávají, před spadnutím se mohou kroutit. Menší nedostatek způsobí jen málo problémů. Drobné nedostatky však mohou rychle v průběhu kvetení narůst a způsobit, že se postupně sníží objem sklizně.

Příčina: Hořčík je vázán v půdě, pokud je nadbytek draslíku, dusík a vápníku. Nejčastěji se hořčík v půdě nachází, ale není k dispozici pro rostlinu, protože kořenové prostředí je příliš kyselé, mokré a studené. Hlíny bohaté na vápník jsou také obvykle chudé na hořčík. Drobné kořenové systémy také nejsou schopné zachytit dostatek hořčíku, aby mohly uspokojit vysokou poptávku. Vysoká hodnota EC zpomaluje odpařování vody a snižuje dostupnost hořčíku.

Lze zaměnit s: Přebytek draslíku, amoniakálního dusíku a uhličitanu vápenatého. 

Řešení: Před vysazením přidejte do kyselých zahradních půd velmi jemné dolomitové vápno; stabilizuje pH a do pěstebního média přidá hořčík a vápník. Do každé zálivky přidejte 2g/litr Epsomské soli (síran hořečnatý), abyste vyřešili nedostatek hořčíku, pokud při výsadbě nebyl přidán žádný dolomit. Pro rychlé výsledky sprejujte každých 4 až 5 dní listy 2% roztokem Epsomských solí.

Udržujte pH půdy nad 6,5, hydroponické pH nad 5,5 a snižte vysokou hodnotu EC na dobu jednoho týdne. Snižte EC propláchnutím čistou vodou. 

Další informace naleznete na Jorgeho webu www.marijuanagrowing.com. Jorge Cervantes

M
MichalS