Vše o vápníku a rostlinách

MichalS
20 Mar 2022

Vápník je důležitý prvek ovlivňující růst a zdraví rostliny. Jeho nedostatek i přebytek vede k poškození rostliny. Přebytek se navíc špatně rozpoznává. To, že rostlina dostává vápníku dostatek, ještě neznamená, že ho skutečně dostatek má. Někdy si totiž neumí poradit s jeho vstřebáváním. Vše, co jako pěstitel potřebujete o vápníku vědět, se dozvíte v tomto článku.


Aby rostliny dobře rostly, potřebují vápník. Pomáhá udržovat chemickou rovnováhu v půdě a zlepšuje vstřebávání vody. Hraje také důležitou roli při odstraňování karbohydrátů, neutralizaci kyselin a usnadňuje aktivitu enzymů. Vápník je základní stavební prvek buněčné stěny rostlin.

Odkud rostlina bere vápník

Půda většinou obsahuje vápníku více než dost v podobě uhličitanu vápenatého. Záleží na tom, zda je u vás spíše tvrdá nebo měkká voda. Pokud pěstujete uvnitř, vaše rostliny vápník získávají také z vody a hnojiva.

Nedostatek vápníku nastává, když rostlina nemá vápník odkud brát. Nedostatek vápníku se projeví prakticky okamžitě na nově vyrostlých listech a dalších částech rostliny.

Příznaky nedostatku vápníku:

  • Změna barvy listů, typicky rezavé skvrny.
  • V rané fázi květu se květům a palicím nedaří vykvést a otevřít se.
  • Listy jsou ohnuté.
  • Bílé skvrny a další abnormality na listech.
  • Na zralejších rostlinách uvidíte známky hniloby.

Příjem vápníku je propojen s transpirací

Pokud má rostlina nedostatek vápníku, nemusí to nutně znamenat, že ho dostává málo. Můžete jí dávat vápníku dostatek, ale ona ho neumí přijmout. Příjem vápníku souvisí s transpirací – dýcháním rostlin, při němž se z listů vypařuje voda tím rostlina „pumpuje“ vodu a živiny ze substrátu.

Příčiny problémů s příjmem vápníku:

  • Stres rostlin v pěstírně – např. vysoká vlhkost a špatné větrání zhoršují dýchání rostliny, tedy i příjem vápníku.
  • Nízká teplota listů (hrozí při použití LED osvětlení)
  • Příliš mnoho hořčíku a draslíku také negativně ovlivňuje příjem vápníku.
  • Stejně působí i kyselé pH, protože vápník je zásaditý.

Jak napravit nedostatek vápníku

Abyste napravili nedostatek vápníku, zkontrolujte vlhkost a ventilaci v pěstírně. Také se podívejte na pH substrátu. Nejlépe se vápník vstřebává při pH mezi 6,2 a 6,5. Ujistěte se, že rostlinám nesuplementujete příliš mnoho hořčíku nebo draslíku a zkontrolujte tvrdost vody, kterou zaléváte. Tvrdá voda obsahuje více sádrovce (dihydrát síranu vápenatého) a vápence (uhličitan vápenatý), tedy i vápníku. Když budete kupovat hnojiva a zálivku určenou speciálně pro tvrdou nebo měkkou vodu, budete schopní nedostatek vápníku vykompenzovat.

Nejprve substrát propláchněte destilovanou nebo filtrovanou vodou se správným pH, abyste odstranili všechny soli, které zhoršují schopnost absorpce vápníku. Suplement s dusičnanem vápenatým podávaný spolu se zálivkou zlepšuje problémy se vstřebáváním vápníku. Nezapomeňte, že dusičnan vápenatý obsahuje dusík, takže, když ho používáte, hlídejte si hladiny dusíku.

Přípravky pro výživu rostlin zpravidla obsahují vápník i hořčík, protože když rostlinám chybí jeden z těchto prvků, většinou jim chybí i ten druhý.

Během týdne by se vaše rostliny měly vzpamatovat. Poškozené listy se už neuzdraví, ale ty, co nově vyrostou, by měly být v pořádku.

Škodí i přebytek vápníku

Přebytek vápníku zhoršuje růst a negativně ovlivňuje příjem hořčíku a fosforu. Když se to stane, uvidíte příznaky nedostatku těchto prvků, ale bude těžké odhalit, že zatím stojí příliš mnoho vápníku.

Proplachujte rostliny destilovanou nebo filtrovanou vodou 1 až 2 dny, abyste odstranili vápníkové nánosy. Jestli používáte zavlažovací systém s úzkými trubičkami apod., důkladně je vyčistěte a propláchněte čistou vodou. Nyní upravte pH a hladinu živin na potřebnou úroveň. Jakmile se pH dostane nad 5,0, mělo by se vše postupně zlepšit.

M
MichalS