STRATEGIA DLA ZESTAWU HYDRO

Soft Secrets
25 Feb 2011

Mam zestaw do uprawy hydroponicznej na 12 krzaków wypełniony kulkami keramzytu. Do tego oczywiście zbiornik z pożywka i pompę. Czy powinna ona być włączona 24 godziny na dobę?


Mam zestaw do uprawy hydroponicznej na 12 krzaków wypełniony kulkami keramzytu. Do tego oczywiście zbiornik z pożywka i pompę. Czy powinna ona być włączona 24 godziny na dobę?

Mam zestaw do uprawy hydroponicznej na 12 krzaków wypełniony kulkami keramzytu. Do tego oczywiście zbiornik z pożywka i pompę. Czy powinna ona być włączona 24 godziny na dobę?
Kanux

Tak. Mieszanie roztworu pożywki powinno odbywać się w systemie ciągłym. Metabolizm zachodzi w systemie korzeniowym przez cały czas. Niezależne jest to od dnia czy nocy. Pobierają one tlen (O) i oddaja do roztworu dwutlenek węgla CO2.

Uprawa na kulka keramzytu które są nieustannie zraszane pożywka tworzy na ich powierzchni niewyobrażalnie wielka powierzchnie styku z powietrzem. Ułatwia to wymianę gazową - natlenianie pożywki i oddawanie zbędnego dwutlenku węgla. Keramzyt zapewnia mikroklimat umożliwiający korzeniom do nieustannego dostępu do życiodajnego tlenu.

Wymianę gazową zwiększa jeszcze włączenie systemu pulsacyjnego ponieważ między impulsami tworzona jest próżnia, która zwielokrotnia wydajność wymiany.

Miałem podobny system wypełniony keramzytem i nawadniany kapilarami bez jakichkolwiek dozowników na końcach. Pompy były ustawione także woda była pompowana przez 5 minut i minuta przerwy. Pojemniki były ustawione na tacy zanurzone na około 5 cm w pożywce. Nadmiar spływał do zbiornika przelewowego poniżej. Rozwiązanie to miało dwie ważne zalety. Po pierwsze stanowiło zabezpieczenie w razie awarii prądu i pomp - taca zawierała wystarczająca ilość wody na co najmniej 24 godziny bez zasilania. Po drugie, rozwiązanie to stymulowało korzenie do wyrastania poza pojemnik co zwiększało ich powierzchnie chłonną - mogły odżywiać się wprost z tacy.

S
Soft Secrets