Kluby konopne w Barcelonie zagrożone

Luke.Konopiacki
30 Jun 2023

Na przestrzeni ostatnich lat w Barcelonie rozkwitły konopne kluby społeczne, zapewniając bezpieczną i regulowaną przestrzeń dla miłośników konopi. Jednak ostatnio w politycznym pejzażu miasta pojawiła się osoba zagrażająca istnieniu tych klubów tj. Albert Batlle, porucznik ds. bezpieczeństwa w biurze burmistrza Barcelony i członek Partii Socjalistów Katalonii (PSC).


Kluby konopne w Barcelonie są zagrożone przez Alberta Batlle, zastępcę burmistrza Barcelony i członka Partii Socjalistów Katalonii, który po mianowaniu Jaume Collboniego na nowego burmistrza Barcelony awansował na trzeciego zastępcę burmistrza i został radnym Ciutat Vella, pozostawiając swoje stanowisko radnego dzielnicy Sarrià-Sant Gervasi. Batlle, który od czterech lat jest zastępcą burmistrza ds. prewencji i bezpieczeństwa, jest również odpowiedzialny za nadzorowanie Guardia Urbana. Od czasu nominacji zintensyfikował walkę z klubami konopnymi, przeprowadzając inspekcje i egzekwując postanowienia orzeczenia Sądu Najwyższego, które unieważniło przepisy dotyczące klubów, uchwalone w 2016 roku.

Społeczne kluby konopne w Barcelonie powstały jako rozwiązanie problemów wynikających z nielegalnej i niekontrolowanej konsumpcji. Kluby te, regulowane obowiązującymi przepisami, pozwalają swoim członkom na uprawę, wymianę i konsumpcję konopi indyjskich w bezpiecznym i odpowiedzialnym środowisku. Ponadto przyczyniają się do rozwoju lokalnej gospodarki, tworząc miejsca pracy i dostarczając wysokiej jakości produkty podlegające ścisłej kontroli i normom bezpieczeństwa.

Jednak Albert Batlle, porucznik ds. bezpieczeństwa w Barcelonie, wyraźnie sprzeciwił się istnieniu klubów konopnych. Batlle publicznie wyraził chęć wprowadzenia bardziej restrykcyjnych środków dotyczących regulacji tych klubów. Jego walka z narkotykami nie ogranicza się do klubów konopnych, ale ma również na celu rozwiązanie problemu nielegalnej sprzedaży narkotyków na ulicach i rozwoju sklepów związanych z konopiami indyjskimi, które mnożyły się w mieście w ostatnich latach.

Obrońcy konopnych klubów w Barcelonie postrzegają pozycję Alberta Batlle jako zagrożenie dla istnienia i rozwoju tych miejsc.

Twierdzą, że społeczne kluby konopne nie promują masowego używania narkotyków, ale zamiast tego starają się zapewnić kontrolowane i bezpieczne środowisko dla dorosłych użytkowników.

Dodatkowo podkreślają fakt, że regulacja tych klubów pozwoliła na zmniejszenie problemów związanych z niekontrolowaną konsumpcją konopi w mieście.

Należy podkreślić, że regulacja tych klubów okazała się skuteczną alternatywą dla nielegalnej konsumpcji konopi indyjskich, generując korzyści zarówno dla użytkowników, jak i społeczności. Istotne jest, aby władze zrozumiały znaczenie tych regulowanych przestrzeni i współpracowały z obrońcami społecznych klubów konopnych w celu znalezienia równowagi, która umożliwi ich istnienie i rozwój w legalnych i bezpiecznych ramach.

L
Luke.Konopiacki