Kannabidiol mile widziany (w Unii Europejskiej)

Soft Secrets
17 Jan 2021

Brak dowodów na szkodliwość CBD

Photo: Olejek CBD renomowanej holenderskiej firmy nasiennej Dutch Passion.
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że CBD pochodzący z konopi nie jest środkiem odurzającym, więc produkty z nim w państwach członkowskich Unii Europejskiej powinny być traktowane tak samo, jak inne legalne towary.

Orzeczenie zapadło w związku ze sprawą Sébastiena Béguerie’a i Antonina Cohena, którzy zostali aresztowani we Francji za sprzedaż swoich produktów – waporyzatorów CBD marki Kanavape.

„Decyzja Trybunału ustanawia wiążący precedens o zasięgu europejskim: taka interpretacja prawa UE jest wiążąca dla instytucji europejskich – w tym dla Komisji Europejskiej – i będzie wymagała od innych państw członkowskich oceny ich przepisów krajowych, mających zastosowanie do reklamowania naturalnego CBD w świetle jasnych kryteriów opublikowanych w tej decyzji ”, powiedziała Eveline Van Keymeulen, szefowa firmy prawniczej w Paryżu, która reprezentowała jednego z oskarżonych w sprawie.

Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że ekstrakt z kwiatów konopi włóknistych nie jest uważany za środek odurzający zgodnie z Jednolitą konwencją Narodów Zjednoczonych o środkach odurzających z 1961 r. W związku z tym państwa członkowskie UE nie mogą zakazać sprzedaży CBD legalnie wyprodukowanego w innym państwie członkowskim, jeśli ekstrakt jest pozyskiwany z kwiatów konopi włóknistych.

Francja musi przedstawić naukowe dowody na niebezpieczeństwo stosowania CBD, jeśli zdecyduje się utrzymać swój obecny zakaz wprowadzania do obrotu produktów zawierających CBD. We Francji obowiązują jedne z najbardziej rygorystycznych przepisów dotyczących konopi w UE, ponieważ kraj zakazuje sprzedaży produktów CBD i ogranicza produkcję konopi wyłącznie do włókna i nasion. Francja zakazuje również przetwarzania całych roślin konopi, co zasadniczo uniemożliwia ekstrakcję CBD.

„To wielki dzień dla przemysłu konopnego”, powiedział Daniel Kruse, prezes Europejskiego Stowarzyszenia Konopi Przemysłowych. “Jesteśmy przekonani, że ta decyzja przyniesie korzyści całemu sektorowi, który od pewnego czasu ma problemy z uprzedzeniami i restrykcyjnymi interpretacjami”, stwierdził Sergio Martines, dyrektor generalny Canapar Corp., włoskiego producenta CBD.

Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że jeżeli Francja zamierza utrzymać swój zakaz CBD, musi zbadać dostępne dane naukowe i udowodnić, że rzekome zagrożenie dla zdrowia publicznego nie opiera się na czysto hipotetycznych przesłankach. „Decyzja o zakazie wprowadzania do obrotu CBD, która w istocie stanowi najbardziej restrykcyjną przeszkodę w handlu produktami wytwarzanymi i wprowadzanymi do obrotu zgodnie z prawem w innych państwach członkowskich, może zostać podjęta tylko wtedy, gdy ryzyko to zostało wystarczająco udowodnione”, stwierdzili sędziowie Trybunału.

S
Soft Secrets