Cele Wolnych Konopi

Soft Secrets
16 Sep 2013

Aktywiści, wcześniej w Ruchu Legalizacyjnym „Kanaba", obecnie Stowarzyszenia Wolne Konopie, od 13 lat zajmują się uświadamianiem...


Aktywiści, wcześniej w Ruchu Legalizacyjnym „Kanaba", obecnie Stowarzyszenia Wolne Konopie, od 13 lat zajmują się uświadamianiem...

 

Aktywiści, wcześniej w  Ruchu Legalizacyjnym „Kanaba”, obecnie Stowarzyszenia Wolne Konopie, od 13 lat zajmują się uświadamianiem społeczeństwa na temat Cannabis i jej zastosowań. Organizacja opiera się na trzech głównych postulatach, które dopóki nie będą spełnione, dopóty Wolne Konopie nie złożą broni! Owe postulaty dotyczą podstawowych praw człowieka i pacjenta, które wydawać mogłoby się są naturalnym prawem.

Jednak rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej, a miałkość umysłowa polityków i ich doradców  oraz uprzedzenia podparte fałszywymi stereotypami nie pozwalają na wyciąganie poprawnych wniosków. Taka sytuacja kreuje przestępców z uczciwych obywateli, tworzy tragedie życiowe i zamyka drogi kariery młodym ludziom, a dojrzałym blokuje możliwości spełnienia się i czucia się obywatelem we własnym kraju. Czas z tym skończyć! Poniżej przedstawiamy postulaty jakimi kierują się Wolne Konopie.

 

1.UŻYWANIE DO CELÓW PRYWATNYCH

Już najwyższy czas, aby przestać aresztować odpowiedzialnych palaczy marihuany. 3 miliony Polaków używa tej rośliny jako używki, kilkaset tysięcy jej nadużywa. Aresztowanie tych najczęściej uczciwych i praworządnych obywateli nie służy poniekąd słusznemu celowi, jakim jest ograniczenie używania narkotyków, a zmusza rząd do niewłaściwej ingerencji w obszary naszego życia prywatnego i powoduje ogromne szkody dla życia, kariery i rodzin więcej niż 30 000 palaczy marihuany aresztowanych każdego roku w Polsce.

Konsumenci używki nie różnią się od swoich niepalących rówieśników, z wyjątkiem używania przez nich marihuany. Podobnie jak większość Polaków, są odpowiedzialnymi obywatelami, którzy ciężko pracują, wychowują dzieci, współdziałają z otaczającą ich społecznością i również chcą bezpiecznego, wolnego od przestępczości obszaru, w którym żyją. Oni nie są częścią problemu przestępczości i nie powinni być traktowani jak przestępcy. Państwo polskie winno pozyskiwać użytkowników przeciwko czarnemu rynkowi a tymczasem konsumenci spychani są w jego sidła.

Odpowiedzialne używanie marihuany nie powoduje żadnych szkód dla społeczeństwa i nie powinno leżeć w gestii zainteresowania władz państwowych. Obecnie, bardziej widoczne są szkody spowodowane zakazem używania marihuany niż przez stosowanie samej używki. Popieramy zniesienie wszelkich kar za prywatne posiadanie marihuany , uprawę na własny użytek, i rozdawanie non-profit małych ilości marihuany wśród dorosłych . Wspieramy rozwój prawnie kontrolowanego rynku marihuany.

Wszystkie narkotyki, leki, używki w tym marihuana, mogą być nadużywane. Naszą zasadą jest przekonywanie do odpowiedzialnego używania, również przez młodzież. Najlepszym sposobem zapobiegania narkomanii jest z rzetelna, wiarygodna i rzeczowa edukacja antynarkotykowa. Jedynie w warunkach, w których marihuana jest oceniana z perspektywy zdrowia publicznego, zamiast perspektywy wymiaru sprawiedliwości i spraw karnych, może być skutecznym działaniem profilaktycznym. Tak jak w przypadku alkoholu, możliwość palenia marihuany powinna być ograniczona tylko do dorosłych. Prowadzenie pojazdów lub obsługa maszyn ciężkich po użyciu powinny być zabronione. Od wielu lat lobbujemy i prowadzimy różne działania, aby wzbudzić debatę w społeczeństwie oraz doprowadzić do zmiany świadomości i praw, które obecnie obowiązują. Od 2 lat widzimy efekty tych działań i mimo iż społeczeństwo wciąż posiada małą wiedzę na ten temat, widzimy poruszenie w pozytywnym kierunku w środowiskach prokuratorskich, sędziowskich i politycznych.

 

2. UŻYWANIE DO CELÓW MEDYCZNYCH

Zakaz używania marihuany dotyczy każdego bez wyjątku, w tym chorych i umierających. Ze wszystkich negatywnych konsekwencji zakazu, żaden nie jest tak tragiczny i krzywdzący jak brak możliwości wykorzystania leczniczych właściwości marihuany dla kilku tysięcy ciężko chorych pacjentów, którzy mogą korzystać z dobroci jakie oferuje im kwiat konopi. Obejmuje on chorych na nowotwory poddawanych chemioterapii, chorych na AIDS, jaskrę czy cierpiących na przewlekłe bóle, reumatoidalne zapalenie stawów i wszelkich problemów ze spastyką, takich jak stwardnienie rozsiane, paraplegia, Quadriplegia i padaczka i wiele innych. Marihuana, w pierwszej kolejności powinna być natychmiast dostępna na receptę dla pacjentów poważnie chorych.

Oprócz Marka Balickiego - jedynego polityka, który mówił o potrzebie medycznego wykorzystania, to Wolne Konopie jako pierwsze podniosły tę kwestię organizując wraz z partią Ruch Palikota konferencję, na której pacjent medycznej marihuany wypowiadał się o efektach jej używania. Parę tygodni później zorganizowaliśmy happening w Poznaniu i na oczach mediów oraz policji przekazaliśmy 3 sadzonki konopi naszemu pacjentowi prosząc przy tym, aby Państwo polskie zezwoliło przepisywanie marihuany jako leku. Apelujemy aby system państwowy nie stawał między pacjentem a jego lekarstwem mówiąc wbrew wszelkim dowodom o skuteczności takiej kuracji.  Tymczasem jednak ponosimy konsekwencje naszych działań broniąc się w Sądach za nasz „występek”.

 

 3.UŻYWANIE DO CELÓW PRZEMYSŁOWYCH

Konopia przemysłowa (siewna) odnosi się do niepsychoaktywnego szczepu tej rośliny. Uprawiana była przez rolników na całym świecie do celów przemysłowych. Konopie to jedna z najsilniejszych i najbardziej wszechstronnych roślin do upraw rolnych i ma około 40 tysięcy zastosowań komercyjnych. Różne części rośliny mogą być wykorzystywane do wytwarzania papieru, tekstyliów, kosmetyków, farb, odzieży, środków spożywczych, izolacji i paszy dla zwierząt. Daje znacznie wyższą wydajność z hektara niż substytuty tj. pulpa drzewna czy bawełna i nie wymaga praktycznie żadnych pestycydów. Obecnie areał tych upraw jest mocno ograniczony przez wprowadzoną prohibicję. Również w Polsce postawione są ograniczenia praktycznie uniemożliwiające prowadzenie opłacalnej uprawy. Wolne Konopie prowadzą projekt Hemp Lobby, w którym przedstawiają wszelkie walory zastosowania tej rośliny w przemyśle. Lobbujemy u ustawodawców, aby rozróżnili konopie siewną od indyjskiej i ułatwili rolnikom możliwości prowadzenia upraw. Obecnie w ponad 30 krajach istnieje możliwość opłacalnej uprawy, np. w krajach takich jak Francja, Niemcy, Anglia, Japonia, Australia czy Czechy. Na początku XX w. Polska była w czołówce producentów konopi na całym Świecie, a Polacy są producentami najlepszych odmian konopi przemysłowej. Szkoda, że kilkadziesiąt lat temu zlikwidowaliśmy prężną gałąź naszej gospodarki, ograniczając możliwości naszym rolnikom oraz gospodarce.

 

 

S
Soft Secrets