MIERNIKI cz. 1

Umiejscowienie ogrodu - Światło słoneczne i wybór miejsca na ogród

Mierniki pozwalają ogrodnikom mierzyć określone elementy, aby każdy mógł być stopniowo poprawiany. Mogą również pomóc Ci znaleźć najsłabszy punkt w łańcuchu wzrostu. Mierniki i zestawy testowe mierzą powietrze, wodę, podłoża, energię elektryczną, światło, dźwięk i wiele innych. Mogą to być zestawy do testów analogowych, cyfrowych lub odczynnikowych. Mierniki cyfrowe i analogowe wykonują setki testów; zestawy odczynników są ograniczone przez trwałość materiałów eksploatacyjnych, które należy wymieniać.

Obudowa miernika powinna być trwała i wodoodporna, zaś mierniki powinny być łatwo do skalibrowania (jeśli to konieczne) lub samokalibrujące, chociaż niektóre bardziej czułe mierniki z uszczelnioną obudową muszą okresowo wracać do fabryki w celu kalibracji. Inne ważne funkcje to: automatyczna kompensacja temperatury (ATC), odczyty temperatury w stopniach Fahrenheita (F) lub stopniach Celsjusza (C), podświetlany wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD), mikroprocesor, pamięć, wymienna elektroda, szeroki zakres dokładnych pomiarów, dokładność(+/-), możliwość komunikowania się z komputerami lub telefonami komórkowymi oraz dostępność w urządzeniach przenośnych lub ściennych lub licznikowych z baterią i dołączonymi instrukcjami. Niektóre mierniki są dostępne ze zdalnymi sondami za dodatkową opłatą. Niektóre mogą mieć kilka komponentów i możliwość komunikacji bezprzewodowej. Należy również pamiętać, że niektóre instrumenty są narażone na skażenie i starzenie.

Kilka najważniejszych probierzy to testery obwodów elektrycznych, termometry i higrometry-te są na szczycie listy. Te mierniki pozwolą Ci zmierzyć wartość temperatury i wilgotności powietrza (wilgoci). Termometry mogą również mierzyć temperaturę gleby i roztworów odżywczych. Kolejnymi najważniejszymi miernikami są mierniki pH i przewodności elektrycznej (EC), które mierzą części na milion (ang. parts per million, ppm) i całkowite ilości rozpuszczonych substancji stałych (TDS). Droższe modeletych liczników będą dokonywać pomiarów i przechowywać zapis, który można przesłać do komputera, telefonu komórkowego lub strony internetowej.

(Łatwo jest ustawić kamerę dla bezpieczeństwa i monitorowaćjąza pomocą iPhone’a, ¡Pada, telefonu z systemem Android lub komputera,a następnie przeanalizować wideo i podjąć odpowiednie działania. Ogrodnicy konopi często jednak wolą nie wysyłać tak delikatnych informacji na telefon).

Tabela Garden Meters pokazuje zalecane mierniki dla ogrodów “Basic” („Podstawowy”) i “Advanced” („Zaawansowany”). Używaj tych informacji tylko jako wskazówek. Podane ceny są przybliżone i mogą się różnić w zależności od kraju.

Aby zobaczyć ponad 1800 filmów naukowych na temat opanowania dowolnego miernika, który można sobie wyobrazić, należy wpisać “MIT Digital Lab Techniques Manual” w przeglądarce internetowej. Kliknij link YouTube, aby przejść do filmów z Massachusetts Institute of Technology. Możesz również wpisać “wideo (nazwa/ typ) licznika” w Google i zobaczyć wiele filmów na temat kalibracji i korzystania z określonych liczników.

Może być trudno znaleźć wszystkie potrzebne liczniki w jednym sklepie. Musiałem iść do sklepu z częściami samochodowymi, aby kupić cyfrowy termometr laserowy, zamiast do centrum ogrodniczego. Znajdź i zamów dowolny licznik, wpisując go w przeglądarce internetowej.

MIERNIKI POWIETRZA

Anemometry mierzą prędkość powietrza lub wiatru. Są to powszechnie stosowane instrumenty pogodowe. Istnieją dwie klasy anemometrów; jeden mierzy prędkość wiatru, a drugi mierzy ciśnienie wiatru, oba są ze sobą powiązane. Anemometry zaprojektowane dla jednego celu dostarczą informacji o obu wartościach. Ręczne mierniki dobrze sprawdzają wiatr na zewnątrz pomieszczeń w mikroklimatach.

Używam mojego anemometru do pomiaru wiatru wokół mojego ogrodu na świeżym powietrzu. W domu używam go do mierzenia prędkości powietrza podczas ustawiania wentylacji i wentylatorów. Poruszaj się po ogrodzie i zobacz, jak zły jest przepływ powietrza pomiędzy roślinami! Elektrochemiczne czujniki dwutlenku węgla (C02) mierzą przewodność elektryczną próbki powietrza w roztworze alkalicznym lub wodzie destylowanej/ dejonizowanej. Systemy te są stosunkowo niedrogie, ale mają wady: jest to ograniczona dokładność, wrażliwość na temperaturę i zanieczyszczenia powietrza. Większość czujników lub mierników C02 to niedyspersyjne czujniki podczerwieni (gazowe)(NDIR) i chemiczne czujniki gazu. Czujniki te są wykorzystywane w przemyśle, klimatyzacji, ogrodnictwie, budownictwie i systemach bezpieczeństwa do monitorowania jakości powietrza i poziomu C02. Czujniki NDIR mierzą promieniowanie podczerwone emitowane z ogrzewanej powierzchni. Większość urządzeń może mierzyć od 0 do 5000 ppm C02. Ustaw czujniki w pokoju ogrodowym lub w kanałach powietrznych. Czujnik/kontroler C02 włączy i wyłączy generatory na pożądanych poziomach. Bardziej wyrafinowane sterowniki C02 mogą być zsynchronizowane z kontrolerami, które obsługują ciepło, wentylację i generatory C02. Rozejrzyj się, aby znaleźć czujniki, które są zasilane na baterie lub prąd i do zamontowania na ścianie ze zdalnymi sondami.Jednorazowe komparatywne zestawy do kolorymetrycznego pomiaru C02 są dość łatwe w użyciu I niedrogie. Rury detektora C02 służą do wykonywania testów punktowych. Higrometry mierzą wilgotność względną (RH) – zawartość wilgoci w powietrzu przy danej temperaturze. Większość higrometrów przetwarza pomiary temperatury, ciśnienia, masy lub zmiany elektrycznej lub mechanicznej w materiale pochłaniającym wilgoć. Wilgotność trudno dokładnie zmierzyć. Higrometry są dostępne w trzech podstawowych typach. Nie mogę polecić typu z metalową cewką, ponieważ Ich dokładność jest ograniczona. Higrometr mierzący napięcie włosów stosuje włosy ludzkie lub zwierzęce, które zmieniają długość wraz ze zmianami wilgotności. Higrometry te są dokładniejsze, ale wciąż nie tak dokładne, jak wersje elektroniczne.

ELEKTRONICZNY HIGROMETR CHŁODZONY

Zapewnia precyzyjne pomiary tak dokładne, jak ±0,5% wilgotności względnej przy czyszczeniu I kalibracji. Pojemnościowe czujniki wilgotności są dość dokładne (do 2%) I są mało podatne na kondensację I wysokie tempera-
tury przez krótkie okresy czasu. Rezystywne czujniki wilgotności mierzą opór elektryczny względem wilgotności. Mierniki z czujnikami pojemnościowymi są bardziej czułe niż mierniki rezystancyjne. Czujniki rezystancyjne wilgotności zazwyczaj mają dokładność na poziomie 3%.

Higrostat to higrometr z funkcją kontroli. Psychrometr mierzy także wilgotność względną. Ma 2 żarówki: 1 suchą 11 mokrą. Woda na mokrej wyparowuje I mierzona jest temperatura każdej z żarówek. Różnica między temperaturami jest rejestrowana I korelowana na wykresie w celu znalezienia wilgotności względnej. Psychrometr może również służyć do pomiaru punktu rosy I wykonywania podstawowych prognoz pogody. Termometry mierzą temperaturę.Wiele osób woli stare niezawodne termometry ze szkła ze skalą Fahrenheita po jednej stronie I skalą Celsjusza po drugiej. Niedrogie termometry sprężynowe nie są wystarczająco dokładne dla medycznego ogrodnika. Wolę termometry cyfrowe, które rejestrują temperaturę zarówno wewnątrz, jak i termometr na zewnątrz. Mają także maksymalny I minimalny odczyt, który można zresetować. Droższe termometry rejestrują codzienne dane I przechowują je do pobrania na komputer.

Cyfrowe termometry laserowe są zabawne I niesłychanie przydatne. Termometr wyświetla promień lasera I rejestruje temperaturę na końcu wiązki. Używam mojego do pomiaru temperatury powierzchni liści ¡łodygi, a także wody, gleby i ścian – w każdej temperaturze. Dokładne odczyty temperatury są bardzo przydatne przy rozwiązywaniu problemów związanych z kulturą czy szkodnikami. Zawsze zbieram odczyty temperatury w różnych punktach pomieszczenia. Termostat mierzy temperaturę I nieustannie kontroluje urządzenia grzewcze I chłodzące, takie ja k grzejniki, wentylatory I klimatyzatory.

Czujniki dymu wykrywają dym. Niektóre czujki są podłączone do alarmu pożarowego. Niedrogie i łatwo dostępne czujniki dymu zasilane baterią powinny być umieszczone w wysokich punktach w pokojach ogrodowych, w których gromadzi się dym. Większość z tych urządzeń wykrywa dym poprzez detekcję optyczną (fotoelektryczną) lub jonizację. Droższe modele wykorzystują obie metody wykrywania. Automatyczne gaśnice posiadają wbudowany wykrywacz dymu. Zamocuj gaśnice ręczne przy drzwiach wyjściowych I wejściowych, abyś wiedział, gdzie się znajdują, gdy w pokoju, w którym jesteś, pojawi się dym.

DETEKTORY TLENKU WĘGLA (CO)

Identyfikują obecność śmiercionośnego gazu CO, aby zapobiegać zatruciu tlenkiem węgla. Produkt niecałkowitego spalania, bezbarwny I bezwonny CO to “cichy zabójca” -jest praktycznie niewykrywalny bez detektora CO. Podwyższone poziomy CO są niebezpieczne dla ludzi, a niskie stężenia mogą być szkodliwe w miarę upływu czasu. Użyj detektora CO, aby chronić przed wysokim poziomem CO, jeśli używasz generatora na paliwa kopalne lub silnika spalinowego. Uwaga: może upłynąć nawet rok, zanim CO uwolni się z krwi. CO gromadzi się z upływem czasu!

Jest to pierwsza część fragmentu rozdziału 15 pt. “Mierniki” z książki Jorge’a Cervantesa Cannabis Encyclopedia (596 stron, ponad 2000 kolorowych fotografii, duży format A4), dostępnej na Amazon. Więcej informacji można znaleźć na stronie jorge’a www.marijuanagrowing.com

Ostatnie artykuły

O Soft Secrets

Soft Secrets jest wiodącym źródłem informacji na temat marihuany; jej legalizacji, kultury, rozrywki i medycyny dla oddanych i różnorodnych odbiorców na całym świecie. Kluczem jest łączenie ludzi o podobnych zainteresowaniach, poprzez odpowiednie i aktualne informowanie na temat zdrowia, stylu życia i możliwości biznesowych, jakie oferuje szeroko pojęta branża konopna.

CZY POTRZEBUJESZ POMOCY I MASZ PROBLEM Z NARKOTYKAMI? SKONTAKTUJ SIĘ Z TWOJĄ LOKALNĄ GRUPĄ WSPARCIA, NAJSZYBCIEJ JAK TO MOŻLIWE. W PRZYPADKU OKOLICZNOŚCI ZAGROŻENIA ZDROWIA I ŻYCIA – ZADZWOŃ 112 JUŻ TERAZ!

Zostaw komentarz