Liroy zapowiada: lecznicza marihuana w 2017 r.

Piotr Liroy – Marzec: To dzi?ki Kaczy?skiemu dosz?o do refundacji leków na bazie konopi – mówi pose? Kukiz’15.
Przegran? spraw? jest te? legalizacja marihuany medycznej w Polsce? Legalizacji marihuany dla celów medycznych nie chce minister zdrowia, uwa?aj?c marihuan? za narkotyk.
Szcz??liwie minister Konstanty Radziwi?? jest w mniejszo?ci. Przeprowadzone badania pokazuj?, ?e wi?kszo?? Polaków chce legalizacji marihuany medycznej. ?wiadomo?? ludzi ro?nie. Równie? w PiS. Tabu zosta?o prze?amane dzi?ki artyku?om w takich gazetach jak „Focus” czy „National Geographic”. Równie? w 2013 r. Trybuna? Konstytucyjny w postanowieniu skierowanym do Sejmu uzna?: „Z punktu widzenia okre?lonej grupy obywateli korzystaj?cych ze ?wiadcze? opieki zdrowotnej dopuszczenie medycznego wykorzystywania marihuany wymaga rozwa?enia z uwagi na terapeutyczn? przydatno?? marihuany w pewnych stanach chorobowych”.
Powo?ywanie si? dzisiaj na zdanie TK jako argument w próbie przekonania rz?dz?cych mo?e okaza? si? ryzykowne.
Nie mo?na ignorowa? opinii TK, równie? ws. konstytucyjno?ci zapisów ustawy o przeciwdzia?aniu narkomanii zakazuj?cych zarówno uprawy, jak i posiadania marihuany. W u?wiadamianiu Polaków wa?ne te? by?y dzia?ania dr Bacha?skiego, który leczy? dzieci olejem konopnym w Centrum Zdrowia Dziecka. Dramatyczne by?y momenty, kiedy umierali pacjenci, którym system nie pomóg?. Sprawa Tomasz Kality te? pokazuje ludziom, ?e choroba w której b?d? potrzebowa? leczniczej marihuany mo?e dotkn?? i ich. Dzisiaj Polacy wiedz?, ?e marihuana medyczna mo?e pomaga? chorym. Maj? wiedz? na temat dzia?ania marihuany medycznej przy raku i braniu chemii. Starsi, chorzy, ludzie dopytuj? si? o dost?pno?? marihuany medycznej. W g?owach Polaków prze?om ju? nast?pi?. Teraz czas na prze?om w g?owach polityków.
Czytaj wi?cej…
?ród?o: rp.pl

CZY POTRZEBUJESZ POMOCY I MASZ PROBLEM Z NARKOTYKAMI? SKONTAKTUJ SIĘ Z TWOJĄ LOKALNĄ GRUPĄ WSPARCIA, NAJSZYBCIEJ JAK TO MOŻLIWE. W PRZYPADKU OKOLICZNOŚCI ZAGROŻENIA ZDROWIA I ŻYCIA – ZADZWOŃ 112 JUŻ TERAZ!

Zostaw komentarz

Ostatnie artykuły

O Soft Secrets

Soft Secrets jest wiodącym źródłem informacji na temat marihuany; jej legalizacji, kultury, rozrywki i medycyny dla oddanych i różnorodnych odbiorców na całym świecie. Kluczem jest łączenie ludzi o podobnych zainteresowaniach, poprzez odpowiednie i aktualne informowanie na temat zdrowia, stylu życia i możliwości biznesowych, jakie oferuje szeroko pojęta branża konopna.