?atwe od?ywianie … Maksymalna wydajno??!

Firma HY-PRO, obecna na rynku od 1990 r., jest bardzo ceniona ze wzgl?du na swoje linie produktów, które wyró?niaj? si? wysok? jako?ci? i prostot? u?ytkowania.

?atwo zrozumie? wybór po??czenia jako?ci i prostoty: dzi?ki u?yciu sk?adników najwy?szej jako?ci, HY-PRO jest w stanie zrealizowa? najlepszy nawóz.
Nawóz HY-PRO jest jedynym w swoim sektorze, który zawiera te elementy, co jest kolejn? jego charakterystyk?, przyczyniaj?c? si? do sukcesu HY-PRO.
Wskazany zarówno w fazie wegetacji, jak i kwitnienia, nawóz zawiera dodatkowe elementy (pierwiastki ?ladowe, booster, stymulatory, itp.), sprawiaj?c, ?e nie jest ju? konieczne dodatkowe ich stosowanie.
Najwy?szej jako?ci sk?adniki gwarantuj? sta?? jako??.

  • St??enie: 5 ml na litr wody
  • Takie st??enie obowi?zuje dla ca?ej gamy produktów HY-PRO (z wyj?tkiem linii ph-, której st??enie wyra?one jest w kroplach)

www.hy-pro.nl

info@hy-pro.nl

Ostatnie artykuły

O Soft Secrets

Soft Secrets jest wiodącym źródłem informacji na temat marihuany; jej legalizacji, kultury, rozrywki i medycyny dla oddanych i różnorodnych odbiorców na całym świecie. Kluczem jest łączenie ludzi o podobnych zainteresowaniach, poprzez odpowiednie i aktualne informowanie na temat zdrowia, stylu życia i możliwości biznesowych, jakie oferuje szeroko pojęta branża konopna.

CZY POTRZEBUJESZ POMOCY I MASZ PROBLEM Z NARKOTYKAMI? SKONTAKTUJ SIĘ Z TWOJĄ LOKALNĄ GRUPĄ WSPARCIA, NAJSZYBCIEJ JAK TO MOŻLIWE. W PRZYPADKU OKOLICZNOŚCI ZAGROŻENIA ZDROWIA I ŻYCIA – ZADZWOŃ 112 JUŻ TERAZ!

Zostaw komentarz