Advanced-Star

Eco-Fan

Advanced Star jest francusk? mark? specjalizuj?c? si? w produkcji i imporcie produktów z sektorów uprawy hydroponicznej i ogrodnictwa.

Advanced Star, skupi?a si? szczególnie na opracowaniu pe?nej gamy wentylatorów ECO FAN, zaprojektowanych we Francji, by pomóc wam w osi?gni?ciu sukcesu w uprawie.

W gamie tej znajdziecie modele:

  • tanie, z niskim zu?yciem energii – EF150DC 4W, EF200DC 8W, które wykorzystuj? technologi? silnika elektromagnetycznego
  • wysokowydajne, z systemem recyrkulacji powietrza o du?ej mocy – EF150AC, EF302AC 40W
  • innowacyjne, w?ród których ostatni model wahad?owy, który dochodzi do wszystkich k?tów waszych namiotów do uprawy. Wydajno?? tego wentylatora Clip Fan nie zmienia si?, bez wzgl?du na to, czy przednia cz??? zwrócona jest w przód, w dó? lub w bok – modele EF201AC i EF202AC 23 W s? dost?pne z 2 pr?dko?ciami, w kolorach bia?ym i czarnym.

Wszystkie produkty ECO FAN – Advanced Star posiadaj? certyfikacj? CE i RoHS. Zajmujemy si? bezpo?rednio importem i bierzemy na siebie odpowiedzialno?? za kontrol? ca?ej linii produkcji a? do us?ug posprzeda?nych. Bardzo zale?y nam na tym, by wasza uprawa by?a w pe?ni bezpieczna, z najlepszym stosunkiem jako?ci do ceny.

www.advanced-star.eu

Ostatnie artykuły

O Soft Secrets

Soft Secrets jest wiodącym źródłem informacji na temat marihuany; jej legalizacji, kultury, rozrywki i medycyny dla oddanych i różnorodnych odbiorców na całym świecie. Kluczem jest łączenie ludzi o podobnych zainteresowaniach, poprzez odpowiednie i aktualne informowanie na temat zdrowia, stylu życia i możliwości biznesowych, jakie oferuje szeroko pojęta branża konopna.

CZY POTRZEBUJESZ POMOCY I MASZ PROBLEM Z NARKOTYKAMI? SKONTAKTUJ SIĘ Z TWOJĄ LOKALNĄ GRUPĄ WSPARCIA, NAJSZYBCIEJ JAK TO MOŻLIWE. W PRZYPADKU OKOLICZNOŚCI ZAGROŻENIA ZDROWIA I ŻYCIA – ZADZWOŃ 112 JUŻ TERAZ!

Zostaw komentarz