AutoBlackberry Kush

DUTCH PASSION prezentuje…

Auto BlackberryKush jest automatycznie kwitn?c? krzy?ówk? Blueberry, oryginalnej odmiany Dutch Passion z silnie ?ywiczn? odmian? Kush w ciemnym kolorze, pochodz?c? z naszego banku genetyki. Automatycznie kwitn?ca BlackberryKush zosta?a wprowadzona na rynek w celu zaoferowania najwy?szej jako?ci odmiany indica, charakteryzuj?cej si? silnym upaleniem oraz ?wie?ym i owocowym smakiem Kush. Blueberry mo?e czasami, lecz nie zawsze, dominowa? charakterystyki Kush, daj?c s?odszy i bardziej owocowy smak w po??czeniu z silnym ziemistym wp?ywem indica z Kush. Auto BlackberryKush ro?nie energicznie, produkuj?c g?ówny kwiat I liczne boczne ga??zie, typowe dla feminizowanej indica automatycznie kwitn?cej. Wi?kszo?? ro?lin b?dzie mia?a podczas zbiorów kolorowe li?cie i buds, okazyjnie zwarte i twarde buds mog? przybra? wyj?tkowo ciemny kolor.

Auto BlackberryKush przewa?nie osi?ga oko?o 0,75 – 1 metra wysoko?ci i jest gotowa do zbiorów po oko?o 10 tygodniach od wykie?kowania, w uprawie w cyklu ?wietlnym 20/4. Auto BlackberryKush spodoba si? hodowcom, którzy szukaj? genetyki najwy?szej jako?ci, zdolnej do dostarczenia bardzo ?ywicznych zbiorów w rozmiarze XL, które zapewni? silne upalenie fizyczne. Pi?kna wizualnie, automatycznie kwitn?ca Kush produkuje najwy?szej jako?ci efekty, zapewniaj?c jednocze?nie wspania?y smak i aromat. Znakomita nowa odmiana automatycznie kwitn?ca, bardzo polecana.

Kontakt: info@dutch-passion.nl GGS1 43 S21 58 48

Znajd? twojego lokalnego dealer na naszej oficjalnej li?cie dealerów lub zakup nasiona online www.dutch-passion.nl

 

 

Ostatnie artykuły

O Soft Secrets

Soft Secrets jest wiodącym źródłem informacji na temat marihuany; jej legalizacji, kultury, rozrywki i medycyny dla oddanych i różnorodnych odbiorców na całym świecie. Kluczem jest łączenie ludzi o podobnych zainteresowaniach, poprzez odpowiednie i aktualne informowanie na temat zdrowia, stylu życia i możliwości biznesowych, jakie oferuje szeroko pojęta branża konopna.

CZY POTRZEBUJESZ POMOCY I MASZ PROBLEM Z NARKOTYKAMI? SKONTAKTUJ SIĘ Z TWOJĄ LOKALNĄ GRUPĄ WSPARCIA, NAJSZYBCIEJ JAK TO MOŻLIWE. W PRZYPADKU OKOLICZNOŚCI ZAGROŻENIA ZDROWIA I ŻYCIA – ZADZWOŃ 112 JUŻ TERAZ!

Zostaw komentarz