‘We willen de crème de la crème zijn van de coffeeshops’

Rob Tuinstra
02 Jul 2023

Een landelijk keurmerk voor coffeeshops was het meest besproken onderwerp op de algemene ledenvergadering van het PCN, die op 21 juni werd gehouden bij Van der Valk in Vianen. Edwin Bax van De Ambassade in Zwijndrecht trad toe tot het PCN bestuur en Sander Hewitt hield zijn “maiden speech” als voorzitter.


Hewitt, eigenaar van coffeeshops in Heerhugowaard en Alkmaar, is de opvolger van Derek Kent, die zijn functie in maart 2022 neerlegde. In zijn speech blikte Hewitt terug op het jubileumjaar 2022 en besprak hij de thema’s die dit jaar centraal staan: de bankenproblematiek, het wietexperiment en het landelijke keurmerk voor coffeeshops. ‘Ik hoop dat we de positieve en zelfbewuste lijn van het jubileumjaar vast kunnen houden’, zei Hewitt, ‘en dat we het bestuur uit kunnen breiden dit jaar. We beleven een dynamische tijd, waarin wereldwijd en in eigen land veel verandert op het gebied van cannabis. Juist nu moeten we als cannabisondernemers een doordachte en consistente lobby voeren om onze belangen te behartigen.’

Beter dan niks
Door overleg van het PCN en andere coffeeshopbonden met de banken, De Nederlandse Bank, de Nederlandse Vereniging van Banken en het ministerie van financiën is de situatie verbeterd, meldde de PCN voorzitter. Sprekend over het wietexperiment haalde hij de Bredase burgemeester Paul Depla aan. Bij het PCN jubuleumsymposium noemde Depla de voor dit najaar geplande aanloopfase in Breda en Tilburg “verre van ideaal, maar beter dan niks”. Hewitt: ‘Die typering gaat misschien wel op voor het hele experiment.’ Het PCN zet zich in voor de zestien leden die aan het experiment meedoen én voor de leden die niet meedoen. Hewitt: ‘Onze concrete inzet is dat coffeeshops buiten het experiment meer dan vijfhonderd gram voorraad in huis mogen hebben, zoals de shops binnen het experiment. Ook moet het álle coffeeshops worden toegestaan om hun cannabis in een lab te laten testen als ze dat willen.’ Ewout van der Weijden van Best Friends coffeeshops preciseerde dat het voor coffeeshops niet verboden is om cannabis te testen, maar wel voor testlabs. In Amsterdam wordt testen door testlabs structureel gedoogd, vertelde Van der Weijden.

Landelijk keurmerk
Binnen het PCN wordt al lang gesproken over een landelijk coffeeshop keurmerk, gebaseerd op het succesvolle Haarlemse keurmerk. Ook in Alkmaar en Hilversum is een lokaal keurmerk ingevoerd. Het PCN werkt sinds vorig jaar samen met Gerlof Roubos en Anneke Miedema van Keurmerkspecialisten om een landelijk keurmerk van de grond te krijgen. Zij gaven een presentatie over de vorderingen. Ze hebben met 68 partijen gesprekken gevoerd en een opzet gemaakt. Die opzet vormt de basis van een handboek dat goedgekeurd moet worden door de onafhankelijke Raad voor Accreditatie. Ook is er een stichting Keurmerk Coffeeshops opgericht. Belangrijkste doel van het keurmerk, aldus Roubos: vertrouwen wekken bij en erkend worden door de landelijke overheid en de gemeenten. Met name de gemeenten zijn positief over de coffeeshops en over een landelijk keurmerk, vertelden Roubos en Miedema. Ze benadrukten het belang van naar buiten toe laten zien wat je kwaliteit is. Roubos: ‘Het hoort bij de ontwikkeling van een sector: we staan voor onze kwaliteit en dat laten we zien.’ Ook coffeeshops die geen PCN lid zijn, kunnen meedoen aan het keurmerk. Op termijn zou het keurmerk een voorwaarde kunnen worden voor het PCN lidmaatschap. Sander Hewitt: ‘We willen de crème de la crème zijn van de coffeeshops.’

Nieuw bestuurslid: Edwin Bax
Tijdens het formele gedeelte van de algemene ledenvergadering werd het bestuur herkozen en meldde zich een nieuw bestuurslid, Edwin Bax. Hij opende op 5 mei 2022 cannabis social club De Ambassade in Zwijndrecht, in het pand waar jarenlang coffeeshop Xpresso was gevestigd. Bax heeft een grote passie voor cannabis en won dit jaar bij zijn eerste deelname aan de HighLife Cannabis Cup de beker voor beste hasj. Met algemene stemmen en een groot applaus werd hij in het bestuur gekozen dat er per 21 juni 2023 als volgt uit ziet:

Sander Hewitt, voorzitter
Ricardo Hewitt, penningmeester
Hein Schafrat, bestuurslid en woordvoerder
Wilco Sijm, bestuurslid
Edwin Bax, bestuurslid

Sociaal jaarverslag 2022
Voor alle leden waren er exemplaren van het PCN Sociaal Jaarverslag 2022 beschikbaar. Deze ruim geïllustreerde uitgave wordt toegezonden aan de griffies van alle 342 gemeenten in Nederland -dus ook naar de 240 gemeenten zonder coffeeshops- en aan andere betrokkenen, zoals de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de drugswoordvoerders in de Eerste en Tweede Kamer. Losse exemplaren zijn zolang de voorraad strekt beschikbaar via het PCN.

 

R
Rob Tuinstra