Uitgeloot

31 Mar 2021
Tien telers zullen binnenkort horen of ze alle toetsten hebben doorstaan voor de felbegeerde vergunning om legaal wiet te mogen telen voor het wietexperiment. De tien hebben inmiddels een lange weg afgelegd. Het begon al maanden geleden. Eind juli 2020 was de deadline voor de 149 partijen die wilden meedingen naar een teeltvergunning, waarbij de aspiranttelers een uitgebreide verzameling documenten moesten inleveren.
In de eerste ronde werden de aanvragen door experts beoordeeld op inhoud en kwaliteit. Ook werd advies ingewonnen bij de burgemeesters of zij groen licht gaven op de beoogde teeltlocaties. Uiteindelijk bleven er 42 partijen over die mee mochten doen aan een loting die op 3 december 2020 plaatsvond. De loting was nodig omdat er maar tien telers mee kunnen doen aan het experiment. De kans om ingeloot te worden was dus 24%.

Nagelbijten

Wie de tien gelukkigen zijn is formeel nog niet bekend gemaakt. In de wandelgangen is dit inmiddels wel duidelijk. Maar het is netter om te wachten met de officiële bekendmaking van namen van de betreffende bedrijven totdat zij het hele proces volledig hebben doorlopen. Op dit moment vindt namelijk het laatste onderdeel van de screening plaats: de zogenaamde BIBOB-toets waarbij een financiële controle en integriteitsbeoordeling plaatsvindt. Deze is naar verwachting eind februari afgerond. Het is dus nog even nagelbijten voor alle betrokkenen. Dat geldt overigens niet alleen voor de ingelote telers. Ook uitgelote telers hopen wellicht nog dat zij een kansje maken. Een aantal van hen stond begin januari 2021 voor de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam. Zij vonden dat de loting ongeldig moest worden verklaard omdat die in hun ogen oneerlijk was verlopen. Het ging om de volgende partijen: Canna Hood BV, Green BV, CANPRO BV, DutchCanGrow BV, So Green BV, TYCH BV en Can Dutch Connextion BV. Zij stonden tegenover ambtenaren van de ministeries van Medische Zorg en Justitie en Veiligheid, die verantwoordelijk waren voor de loting. Uitgeloot

Bezwaar

Het belangrijkste bezwaar van de uitgelote telers is dat er volgens hen betere manieren zijn om de aanvragen te beoordelen dan een loting. Zij braken een lans voor een uitgebreidere kwalitatieve toetsing. Er zouden nu telers zijn ingeloot die onvoldoende kwaliteit konden bieden. Dat zou bedreigend zijn voor het succes van wietexperiment. Op 21 januari werd bekend dat de rechter de uitgelote telers geen gelijk gaf. De selectie had anders kunnen gaan, maar er is volgens de rechter niets mis met de procedure. De telers zouden hun argumenten dat er ongeschikte telers zijn ingeloot onvoldoende hebben onderbouwd met harde feiten. Het was vooral van horen zeggen. Bovendien waren de uitgelote telers rijkelijk laat met hun bezwaren tegen de loting als onderdeel van de selectieprocedure. De rechter gaf aan dat er overleg heeft plaatsgevonden over de loting met de Bond van Cannabisdetaillisten (BCD), een bond voor coffeeshopexploitanten. Dat laatste verbaast mij. Cannabis Connect, een koepel van ondernemers in de cannabisbranche waaronder de BCD, heeft in de aanloop van het experiment herhaaldelijk gewezen op het risico van een loting als onderdeel van de selectieprocedure. Het mocht niet baten. Hoe het ook zij, de loting is geldig verklaard. De uitgelote telers kunnen niet in beroep gaan tegen deze uitspraak. In principe kunnen de uitverkoren tien telers dus aan de slag, nadat ze door de laatste screening heen zijn. Het is wachten op de BIBOB dus.