Trimbos: THC in nederwiet is ‘significant’ gestegen

Rob Tuinstra
16 Nov 2022

Het Trimbos Instituut onderzoekt al 23 jaar lang de sterkte van cannabis die wordt verkocht in coffeeshops. Dit doen ze in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Voor hun THC-monitor hebben ze in december 2021 en januari 2022 in 50 shops anoniem wiet en hasj gekocht.


Trimbos: ‘Het gemiddelde THC-percentage in de populairste (dus meest verkochte) nederwiet was dit jaar significant hoger dan in de vorige meting: het steeg van 14,6 naar 17,2%. Dit past in de trend van de afgelopen 15 jaar waarin het THC-gehalte van de populairste nederwiet schommelt tussen de circa 15 en 18%. De gemiddelde THC-concentratie in wiet die werd aangekocht als het “meest sterk” verschilde niet significant van die van vorig jaar (17,0% in 2020/2021 versus 17,5% in 2021/2022). Ook hier is al jaren een schommeling tussen de circa 15 en 18% waarneembaar. Het gemiddelde THC-percentage in de als sterkst verkochte nederwiet verschilt niet significant van dat van de meest populaire nederwiet. Geïmporteerde wiet bevatte gemiddeld minder THC dan de andere cannabisproducten (2,4%), hetgeen niet significant verschilt van de meting van vorig jaar (4,0%). Het aantal coffeeshops dat geïmporteerde wiet verkoopt is zeer beperkt.’

Nederhasj gemiddeld 35.7%

Het rapport vervolgt: ‘Nederlandse hasj bevatte gemiddeld 35,7% THC. Bij nederhasj schommelt het gemiddelde THC-gehalte door de jaren tussen de circa 25 en 35%, een flinke spreiding. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het beperkt aantal samples dat in het verleden in deze categorie kon worden aangekocht. Het flink gestegen gemiddelde gehalte van dit jaar is ongetwijfeld een betere reflectie van de werkelijkheid, omdat ook een groter aantal monsters is verzameld. Het THC-percentage voor geïmporteerde hasj was het afgelopen jaar gemiddeld 26,8%. Dit verschilt niet significant van de 24,3% die vorig jaar werd gemeten. In de afgelopen 10 jaar is het THC-gehalte van geïmporteerde wiet geleidelijk gestegen van ca 15% naar ca 25%. Het gemiddelde THC-gehalte in geïmporteerde hasj was door de jaren heen vaak vergelijkbaar met dat van nederwiet. Het meest in het oog springend verschil in samenstelling tussen beide soorten is dat geïmporteerde hasj, in tegenstelling tot nederwiet, ook een aanzienlijke hoeveelheid CBD bevat (mediaan 3,2% versus 0,0%). Hoewel het mediane CBD-gehalte in geïmporteerde hasj het afgelopen jaar significant is gestegen vergeleken met de meting van vorig jaar (2,2%), is dit nog altijd een stuk lager dan de mediane gehaltes van een aantal jaar geleden. Deze kwamen niet zelden boven de 7,5%. Deze veranderingen in het THC- en CBD-gehalte zouden verklaard kunnen worden door een verdere overstap van traditionele methodes voor het maken van hasj, naar methodes waarbij gebruik wordt gemaakt van nederwietachtige planten. De moderne (hoog THC, laag CBD) en traditionele (hoog THC én CBD) geïmporteerde hasjsoorten zijn niet langer op naam van elkaar te onderscheiden.’

Tot slot, de gemiddelde prijs van nederwiet was 11,70 per gram, nederhasj kostte gemiddeld €12,53 per gram en importhasj kwam op €10,55.

Het rapport is gratis te downloaden via www.trimbos.nl

 

thc
R
Rob Tuinstra