Plantgat

11 Feb 2017

Ik ben bezig een plantgat in de grond te maken. Hoe diep moet het zijn? Is het aan te raden grind te gebruiken voor drianage?


Ik ben bezig een plantgat in de grond te maken. Hoe diep moet het zijn? Is het aan te raden grind te gebruiken voor drianage? Hoe diep moet de grindlaag zijn? New Grower, Berlijn ----- Plantgaten zijn gewoonlijk tussen een meter en 125 cm diep. De breedte van het gat bepaalt voor het grootste deel hoe breed de plant wordt. In niet vlot drainerende kleigrond helpt het aanbrengen van een grindbed de drainage. In leem- en zandgrond is dat niet nodig. Met de hand een plantgat graven is zwaar werk. Je kunt overwegen om er een dieplepel voor te gebruiken. Als je meerdere planten wilt neerzetten zou je een brede geul kunnen graven die het onderhoud vereenvoudigt. Verhoogde bedden zijn een alternatief voor het graven van gaten. Ze zijn een stuk makkelijker te maken en te vullen dan gaten. Er zijn hiervoor speciale extra sterke bakken in allerlei breedtes verkrijgbaar die het buiten tuinieren een stuk eenvoudiger maken. Verhoogde bedden hebben nog andere voordelen ten opzichte van plantgaten. Ze hebben geen drainageprobleem. In gaten, zelfs al zijn ze gevuld met een goed drainerende kweekmix, bepalen de doorlaatbaarheid van de aarde en de omliggende grond de watervasthoudende eigenschappen en drainagecapaciteit. Door verhoogde bedden ligt de kweekaarde hoger dan de grond, wat de planten beschermt tegen schade van vele plaagdieren.