Ook rechters kunnen verkeerde beslissingen nemen

André Beckers
07 Sep 2021

De schrijvers van het boek ‘RUIS’ leggen op basis van de nieuwste bevindingen in de psychologie en gedragseconomie uit waarom mensen zo vatbaar zijn voor het nemen van verkeerde beslissingen. Heb je enorme trek? Waag je dan niet aan het nemen van belangrijke beslissingen. Bedenk dat rechters mensen zijn en fouten maken menselijk is.


Ik beschrijf hierna de afloop van een hennepzaak waarin drie rechters in mijn ogen overduidelijk foute beslissingen namen. Bij mijn cliënte werd op 1 maart 2016 door de politie aangebeld. Bij Meld Misdaad Anoniem was een tip binnengekomen. “Mw. X teelt al zeker 10 jaar.” In haar woning werden onder 2 assimilatielampen 35 hennepplanten aangetroffen. Tijdens haar politieverhoor werd haar de vraag voorgelegd waarom haar energieverbruik vanaf april 2007 zo hoog was. Zij antwoordde dat zij pas enkele weken daarvoor was begonnen met het telen van hennep. Voordat zij was begonnen had zij een airco in huis die in de zomer aanstond om de woning te koelen en in de winter om deze te verwarmen en de luchtvochtigheid te verlagen. Ook had zij voor familieleden veel gebruik gemaakt van een oude wasmachine en - droger. Deze apparatuur had zij bij de aanvang van de teelt buiten gebruik gesteld om zo het verbruik van de 2 lampen niet te laten opvallen. De politie trof stof op een koolstoffilter en kalkafzetting onder de plantenpotten aan. Er werden geen hennepresten of gebruikte schaartjes aangetroffen.

‘Fraude-expert’

De fraude-expert van Enexis maakte een berekening voor de politie. Hij wees op een jaarverbruik van 5.500 kWh, terwijl een eenpersoonshouden gemiddeld 1.840 kWh en een tweepersoonshouden gemiddeld 2.900 kWh verbruikt. Met enig cijfermatig geknutsel kwam hij uit op 40 eerdere oogsten. De teelt was volgens zijn “berekening” begonnen in april 2007 en gestopt op 1 maart 2016. Tijdens de zitting vorderde de officier van justitie de winst van 25 oogsten terug. Mijn cliënte zou € 66.370 hebben verdiend met wietteelt. Ik wees de rechtbank erop dat de anonieme tip geen bewijs oplevert, omdat degene die tipt niet kan worden gehoord. Daarnaast toonde ik een video-opname die in juli 2012 in de woning van mijn cliënte was gemaakt. Spelende kinderen waren gefilmd. Alle kamers in de kleine woning waren zichtbaar. Geen hennepkwekerij was te zien. Ook wees ik op de productiedatum van een aangetroffen stroomkabel van de lampen. 20 oktober 2013. Tot slot benadrukte ik dat een gemiddeld stroomverbruik betekent dat er mensen zijn die veel minder verbruiken, maar mensen die veel meer verbruiken. Kijk maar eens naar uw eigen jaarafrekening en vergelijk die met het gemiddelde, zei ik, terwijl ik naar mijn eigen hoge stroomverbruik keek.

Ruis

Snickers

De stelling van de fraude-expert dat de teelt in april 2007 van start was gegaan was daarmee weerlegd, zou je mogen denken. Niet volgens de rechters die moesten oordelen. Zij vonden de berekening van 25 oogsten conservatie gelet op het “onverklaarbaar exorbitant hoog energieverbruik”. Bij het telen van 35 hennepplanten past een geldboete, maar zo’n straf deed volgens de rechters “geen recht aan de ernst van het feit”. Mijn cliënte werd veroordeeld tot het verrichten van 80 uur taakstraf en zou bijna € 45.000 aan de Staat moeten betalen. Onlangs corrigeerde het hof deze beslissingen in hoger beroep. Het hof legde een geldboete van € 500 op en oordeelde dat “onvoldoende aannemelijk is geworden dat er eerdere teelten hebben plaatsgevonden”. De door de rechters bij de rechtbank gemaakte fout werd zo hersteld. Maar hoe vaak worden fouten die rechters maken niet hersteld? Het is best eng dat een vooraanstaand gedragspsycholoog stelt dat je een strafrechter op sommige momenten van de dag beter een Snickers kunt geven dan vermoeien met een pleidooi.

 

André Beckers

Advocaat

Maastricht

A
André Beckers