Missie Epicurus volbracht

08 Apr 2019

De meeste mensen kennen mij waarschijnlijk als schrijver of onderzoeker. Minder bekend is dat ik de afgelopen zeven jaren druk ben geweest om het debat over de legalisering van hennepteelt op de politieke agenda te krijgen. Dit deed ik in opdracht van Epicurus Foundation, een stichting die is opgericht door een aantal internationaal opererende ondernemers in de cannabisindustrie. Samen met lobbyist Rutger Jan Hebben en coffeeshopondernemer Bart Vollenberg vormde ik de staf.

Er is de afgelopen jaren enorm veel gebeurd in het coffeeshoplandschap: coffeeshopondernemers werken samen onder de koepel Cannabis Connect en de plannen voor een experiment met legale wiet zijn in vergevorderd stadium. Dat is deels toe te schrijven aan de inspanningen van Epicurus. Zeven jaar geleden was het in de politieke arena ondenkbaar dat we ooit van het hypocriete gedoogbeleid af zouden komen. Niemand hield het toen voor mogelijk dat een coalitie van VVD, CDA, Christen Unie en D66 een experiment met legaal geteelde wiet zou starten. De race is nog niet gelopen, maar het wietexperiment is inmiddels goedgekeurd door de Tweede Kamer. Het is nog even afwachten of het wietexperiment ook door de Eerste Kamer heen komt. Maar in principe zit de klus er voor Epicurus op. Het cannabisdebat wordt op inhoudelijke gronden gevoerd en een (gedeeltelijke) regulering van de achterdeur is aanstaande. Epicurus heeft zijn doel bereikt. In de loop van 2019 worden de activiteiten van Epicurus daarom in een ruststand gebracht.

Voor alle duidelijkheid: een wietexperiment is niet het ideaalbeeld zoals wij dat voor ogen hadden. Het is een suboptimaal politiek compromis dat Nederland op een achterstandspositie brengt, terwijl in andere landen volop ontwikkelingen plaatsvinden. Liever zien wij dat de Wietwet van Vera Bergkamp (D66) voor legalisering van de achterdeur doorgang vindt. Ook daarvoor is een meerderheid van de Eerste Kamer nodig.

CBD

Inmiddels zijn we al lang niet meer de enigen die in Den Haag lobbyen voor legale productie van cannabis. Kassenbouwers, tuinders en buitenlandse investeerders zijn hun eigen lobby begonnen nu zij zien hoeveel geld er in de wietindustrie kan worden verdiend. Daar willen zij graag een graantje van meepikken. Daarnaast is het ook geen toeval dat de Europese Unie CBD-producten inmiddels tot Novel Food heeft bestempeld. Dat legt de productie en verkoop van CBD-producten fors aan banden. Achter deze beslissing zit een enorme lobby van grote farmaceuten die de verkoop van reguliere medicijnen enorm zien dalen. Zij ijveren er daarom voor dat niet iedereen zomaar CBD-producten kan maken en verkopen.

420 Consultancy

Epicurus heeft zich steeds sterk gemaakt voor het behoud van de huidige Nederlandse cannabiscultuur met een gevarieerd aanbod van coffeeshops en een grote diversiteit aan telers met hart voor hun product. Het besef dat er veel verschillende cannabisconsumenten en coffeeshops zijn is intussen tot politiek Den Haag doorgedrongen. Helaas is het nog niet gelukt om het recht op het telen van vijf planten voor eigen consumptie (zowel medicinaal als recreatief) veilig te stellen. In die zin valt er nog veel werk te verrichten.

Missie Epicurus volbracht

De missie van Epicurus is volbracht. Onder de naam 420 Consultancy gaat het team dat Epicurus dagelijks vorm en inhoud gaf voortbouwen op wat tot nu toe is bereikt. In Nederland en op Europees niveau.