Goed verkoperschap in de coffeeshop

27 Mar 2020

Dit jaar start de eerste fase van het wietexperiment. De tien deelnemende gemeenten zijn bekend. Eind van dit voorjaar worden er zes tot tien vergunningen verleend aan teeltbedrijven die in 2021 de gecontroleerde cannabisproducten gaan leveren aan de ruim zeventig deelnemende coffeeshops.


Verplichte preventie-opleiding voor personeel bij wietexperiment

Om normalisering van cannabisconsumptie tegen te gaan heeft minister Bruins hoog ingezet op preventie en voorlichting omtrent cannabisgebruik. Naast nieuwe regelgeving over verpakking en voorlichtingsmateriaal zijn alle deelnemende coffeeshops verplicht hun personeel een cursus te laten volgen. Tijdens deze cursus moeten medewerkers leren hoe zij goede informatie verstrekken over de risico’s van cannabis en weten hoe probleemgebruik te herkennen. In de totstandkoming van de experiment-wet is de Stichting Vakbekwaamheid Cannabis Keten vermeld als aanbieder voor het verzorgen van dergelijke cursussen. SVCK werkt met Trimbos-gecertificeerde docenten op de preventie-onderdelen die door de minister worden verplicht.

Enthousiast

Naast de verplichte onderdelen over verslaving en gezondheid bevat de training Goed Verkoperschap van SVCK nog 4 actuele onderdelen die betrekking hebben op het werken in een coffeeshop.

De vakbekwaamheidstrainingen van SVCK worden door ondernemers en gemeenten enthousiast ontvangen en krijgen over het algemeen een hoge waardering bij de deelnemers. Naast open cursusdagen verzorgt SVCK ook groepstrainingen, inn-house cursussen en coaching op maat.  Steeds meer gemeenten stellen deskundigheidsbevordering van personeel van coffeeshops sowieso verplicht bij verlening van een gedoogvergunning. In een professionele coffeeshop horen medewerkers goede informatie te geven over cannabisgebruik en de risico’s hiervan. Er moet een veilige en prettige sfeer gecreëerd worden en personeel moet weten wat te doen bij calamiteiten.

 

SVCK verzorgt sinds 2014 trainingen die gericht zijn op de toekomst en werkelijk bijdragen aan de professionalisering van de cannabissector. De eerstvolgende training Goed Verkoperschap staat gepland voor donderdag 27 februari 2020 te Utrecht. Inschrijven kan via de website. SVCK geeft groepskortingen en korting voor leden van bonden zoals de PCN of BCD.

Voor meer informatie: www.svck.nl