Een gedoogverklaring is geen schaars recht

André Beckers
07 Aug 2021

Op 30 maart 2021 deed de rechtbank Limburg een uitspraak die ongetwijfeld heel wat pennen in beweging zal gaan zetten. Waar gaat deze rechtszaak over? In de gemeente Roermond zijn twee coffeeshops gevestigd. Er worden maximaal twee coffeeshops gedoogd in Roermond. De huidige eigenaar van de coffeeshops heeft inmiddels een ruime dertig jaar exploitatie ervaring opgedaan.


De burgemeester van Roermond besloot vorig jaar het coffeeshopbeleid te veranderen. Zij maakte publiekelijk bekend dat een coffeeshopvergunning een schaarse vergunning is en dat iedereen die dat wil de kans moest krijgen om één van de twee coffeeshopvergunningen te bemachtigen. Om dat te bereiken besloot zij dat de huidige exploitant in oktober 2024 het veld zou moeten ruimen. Wel mocht ook hij één nieuwe aanvraag indienen. De twee nieuwe coffeeshopexploitanten zouden door loting worden aangewezen. Voor de huidige ondernemer betekende dit dat als de loting voor hem goed uit zou pakken hij één coffeeshop op een andere locatie zou kunnen gaan exploiteren. Zijn naaste familieleden, zijn personeelsleden en zijn adviseurs mochten geen aanvraag indienen.

wiet bingokaart

Bezwaarschrift

De burgemeester maakte duidelijk dat haar nieuw beleid een gevolg was van rechtspraak. Zij voelde zich verplicht haar coffeeshopbeleid te veranderen. Naar haar mening blijkt uit de Dienstenwet en de daarop gebaseerde rechtspraak dat coffeeshopvergunningen schaars zijn. Waarom schaars? Omdat er maar 2 vergunningen te vergeven zijn, terwijl er veel meer aanvragers zijn als je de markt voor coffeeshops opengooit. Namens de coffeeshopexploitant diende ik een bezwaarschrift in. Daarin zette ik op juridische gronden gemotiveerd uiteen waarom er naar mijn mening geen sprake was van een schaarse (coffeeshop)vergunning. De gemeente verklaarde mijn bezwaren ongegrond.  Een gang naar de bestuursrechter volgde. Bij de rechtbank troffen mijn bezwaren doel. De rechtbank bevestigde dat de burgemeester alleen een vergunning mag verlenen voor de verkoop van alcoholvrije dranken en niet voor de verkoop van hasjiesj en wiet. Die laatste verkoop mag slechts worden gedoogd. Gedoogverklaringen zijn geen vergunningen en niet onderworpen “aan de regels ter zake schaarse vergunningen”.

Goed nieuws voor de coffeeshopexploitant. Zijn vergunningen en gedoogstatus blijven intact.

 

André Beckers

Advocaat

www.wolf.partners

Maastricht

A
André Beckers