Een bezoek van de Belastingdienst....

24 Jul 2015

Wat te doen bij een bezoek van de Belastingdienst aan uw coffeeshop, of bij u thuis? 


Wat te doen bij een bezoek van de Belastingdienst aan uw coffeeshop, of bij u thuis?

Mr. drs. André Beckers schreef eerder een interessant artikel over bevoegdheden van de verschillende overheidsinstellingen bij controles en bezoeken. Wij zijn het helemaal eens met hem; de overheid en andere partijen proberen bij de hennepindustrie op onjuiste manieren informatie te verschaffen. De hennepteelt en de coffeeshops weten doorgaans niet welke rechten en plichten zij hebben. En daar probeert de overheid handig gebruik van te maken…

Wij zouden graag willen inzoomen op de bevoegdheden van de Belastingdienst in het bijzonder. Zoals Beckers ook terecht laat zien in zijn column, komt het voor dat de belastinginspecteur zijn positie misbruikt om informatie te verschaffen. Bij een WTP (Waarneming Ter Plaatse) of bij een inval met strafrechtelijke gevolgen in een coffeeshop stelt de inspecteur diverse vragen aan alle medewerkers en de eigenaar, met als doel onsamenhangende verklaringen en tegenstellingen te verkrijgen. Antwoorden worden op een dusdanige manier geïnterpreteerd door de inspecteur zodat hier doorgaans ernstige problemen door ontstaan. Achteraf ontkennen of tegenspreken is dan vaak lastig. De rechter zal dan eerder geneigd zijn de inspecteur op zijn woord te geloven. Maar bent u wel verplicht om antwoord te geven op vragen van de inspecteur?

Zwijgrecht en een informatiebeschikking

Allereerst is het belangrijk te weten dat geen enkel personeelslid antwoord hoeft te geven op vragen van de inspecteur. Het is verstandig dat de medewerker te allen tijde verwijst naar de eigenaar en inhoudelijk niets vertelt. Medewerkers weten doorgaans niet alle feiten, zodat hier snel misvattingen kunnen ontstaan. De inspecteur heeft geen bevoegdheid om aan derden (personeel) vragen te stellen. Maar waar moet u als eigenaar op letten en welke rechten en plichten heeft u? Allereerst moet u zich vooraf goed voorbereiden en bedenken wat u wel en niet wil vertellen over de achterdeur. Het is meestal verstandig om wel antwoord te geven over de algemene bedrijfsprocessen in de coffeeshop. Als u geen antwoord wilt geven op vragen m.b.t. de achterdeur en de inkoop, dan heeft u als eigenaar twee opties:
  • U kunt zich beroepen op het zwijgrecht, mochten de vragen dusdanig van aard zijn dat beantwoording zou leiden tot boetes.
  • U kunt de inspecteur verzoeken om een informatiebeschikking, indien de vragen gaan over zaken die niet direct gerelateerd zijn aan boetes en u twijfelt over de beantwoording, of u wilt dit eerst overleggen met een adviseur.
In een informatiebeschikking staan de vragen van de inspecteur opgesomd en u kunt nadenken op welke wijze u de vragen schriftelijk wilt beantwoorden. Dit is mede van belang t.a.v. de achterdeur. De Hoge Raad heeft tenslotte niet voor niets geoordeeld dat u de leverancier niet hoeft te onthullen. Ook kunnen vragen betrekking hebben op de voorraad en de wijze van administreren. De Belastingdienst wil namelijk informatie inwinnen over een mogelijke stash.

Bezwaar en beroep

Een informatiebeschikking is een rechtsmiddel voor de belastingplichtige indien de inspecteur de mening is toegedaan dat de administratie niet deugt. Hij geeft in een brief aan dat de administratie niet klopt of stelt vragen over de administratie. Belangrijk is om direct gebruik te maken van uw rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) indien u van mening bent dat u beter niet (direct) kunt antwoorden. Denk dus goed na over de bevoegdheden van de inspecteur, en de wijze waarop u de vragen wenst te antwoorden. Als u het niet vertrouwt, vraag dan altijd om een informatiebeschikking voordat u woorden in de mond zijn gelegd en bespreek dit met uw adviseur. Weten is één, bewijzen is twee. Een belastingambtenaar en ook een rechter zijn niet eenvoudig te overtuigen. Oomen fiscaal onderzoek en advies. Mr. Wil Oomen Ing. Ruud Oomen www.oomenfiscaalonderzoek.nl