Duitsland: licht op groen voor legalisering cannabis!

Tekst en fotografie: Derrick Bergman / Gonzo Media
06 Jan 2022

Een grote doorbraak bij onze Oosterburen: cannabis voor recreatief gebruik wordt legaal. In het regeerakkoord van de nieuwe regering, de Ampelkoalition of stoplicht coalitie, staat het zwart op wit: ‘We introduceren de gecontroleerde levering van cannabis voor recreatief gebruik aan volwassenen in vergunde winkels.’


Dit geweldige nieuws, waarvan de impact in heel Europa door zal werken, komt niet uit de lucht vallen. Duitse cannabisactivisten heb- ben jaren toegewerkt naar dit moment. Denk aan de Hanfparade in Berlijn, die al sinds 1997 jaarlijks wordt georganiseerd. Minstens zo belangrijk is Der Deutscher Hanfverband, meestal afgekort tot DHV of Hanfverband, dat sinds 2002 aan de weg timmert.

Hanfverband

Het Hanfverband is geen stichting maar een onderneming, die sinds 2004 wordt geleid door Georg Wurth (49). In 2013 werd hij landelijk bekend toen hij meedeed aan het televisieprogramma Millionärswahl. De kijkers konden stemmen welke kandidaat wat hen betreft een miljoen euro zou moeten winnen. Wurth vertelde dat hij het miljoen zou besteden aan de strijd voor legalisering van canna- bis in Duitsland en hij won. Een groot deel van het geld besteedde hij aan een Hanfverband campagne in honderden Duitse bioscopen.

Anno 2021 is Hanfverband waarschijnlijk de grootste organisatie voor legalisering van cannabis van Europa. Dat weerspiegelt zich in de professionaliteit van de lobby. Een mooi voorbeeld is de recente studie van de Heinrich Heine universiteit in Düsseldorf naar de opbrengst van legalisering van cannabis in Duitsland. De resultaten haalden alle grote Duitse media en kregen ook buiten Duitsland aandacht: legalisering kan 4,7 miljard euro per jaar opleveren én 27.000 nieuwe banen. Op- drachtgever van de studie: het Hanfverband.

Richter Müller

De timing had niet beter gekund; de resultaten verschenen in de week dat er bij de formatie van de nieuwe Duitse regering werd gesproken over mogelijke legalisering. An- ders dan in Nederland wordt in Duitsland van tevoren bekend gemaakt welke onderwer- pen de diverse werkgroepen wanneer gaan bespreken. Op 8 november stond cannabis op de agenda en verzamelden cannabisac- tivisten zich voor het Willy-Brandt-Haus, het hoofdkwartier van de SPD in Berlijn. SPD- leider Olaf Scholz is de nieuwe bondskanselier van Duitsland, de opvolger van Angela Merkel. Aan de demonstratie deed ook Andreas Müller mee, beter bekend als Richter Müller. Deze Berlijnse jeugdrechter ver- schijnt regelmatig in de media en is een zeer uitgesproken voorstander van legalisering. Zijn tweede boek, ‘Kiffen und Kriminalitität’ (Blowen en criminaliteit), verschenen in 2015, gaat er helemaal over. Müller is actief bij LEAP Deutschland, de van oorsprong Amerikaanse organisatie van politie- en justitiemensen die tegen de drugsoorlog zijn. Op Twitter heeft Müller ruim 55.000 volgers die hij in novem- ber doorlopend aanspoorde om cannabis legalisering trending te krijgen en te houden.

Duitsland: licht op groen voor legalisering cannabis!

Regeerakkoord

De drie partijen die de nieuwe regering vor- men, de SPD, de FDP en Die Grünen hadden aan tien weken overleg genoeg om tot overeenstemming te komen en een regeer- akkoord van bijna 180 pagina’s te schrijven. De titel, ‘Mehr Fortschritt wagen’, Durf verder te komen, verwijst naar het motto van het eerste regeerakkoord van de legendarische Willy Brandt uit 1969: ‘Wir müssen mehr Democratie wagen’, We moeten democra- tischer durven te zijn. Tijdens de formatie van de Ampelkoalition lekte er vrijwel niets uit, behalve over de cannabis plannen.

Op 18 november, zes dagen voor de presenta- tie van het regeerakkoord en de regering, berichtten Duitse media dat de partijen het eens waren over legalisering. Persbureau Reuters citeerde uit een document van de werkgroep gezondheid en zorg: ‘Wir führen die kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzier- ten Geschäften ein.’ In goed Nederlands: We introduceren de gecontroleerde levering van cannabis voor recreatief gebruik aan volwassenen in winkels met een vergunning.

Volledige passage

Dat bleek bij de presentatie van de stoplicht coalitie op 24 november te kloppen als een bus. De volledige passage over drugsbeleid: “We introduceren de gecontroleerde levering van cannabis voor recreatief gebruik aan volwassenen in vergunde winkels. Daardoor wordt de kwaliteit gecontroleerd, wordt de 

verspreiding van vervuilde stoffen verhinderd en de bescherming van minderjarigen gewaarborgd. We evalueren de wet na vier jaar op maatschappelijke gevolgen. We maken modellen voor het laten controleren van drugs en maatregelen voor schadebeperking mogelijk en breiden deze uit.

Als het gaat om alcohol- en nicotinepreventie, vertrouwen we op meer voorlichting met speciale aandacht voor kinderen, adolescenten en zwangere vrouwen. We scherpen de regelgeving aan voor marketing en sponsoring voor alcohol, nicotine en cannabis. We meten regelgeving altijd af aan nieuwe wetenschappelijke inzichten en stemmen de maatregelen voor gezondheidsbescherming daarop af.”

Let wel: met het controleren van drugs wordt bedoeld dat consumenten hun drugs kunnen laten testen op vervuiling en zuiverheid. Iets dat in Nederland met name door het CDA is verboden. In theorie kunnen de achterbannen van de drie coalitiepartijen nog roet in het eten gooien. Zij moeten het regeerakkoord nog goedkeuren op het moment dat deze HighLife naar de drukker gaat. Maar de kans dat ze dat niet doen lijkt verwaarloosbaar. 

Tijdens de Duitse formatie kwam een rapport uit: legalisering kan 4,7 miljard euro per jaar opleveren én 27.000 nieuwe banen.

Wetsvoorstel

Als het regeerakkoord is goedgekeurd door SPD, de FDP en Die Grünen en de regering moet de Bondsraad, de tegenhanger van onze Eerste Kamer, dan nog akkoord gaan. Het kan dus best nog even duren voordat onze Oosterburen hun cannabis in een winkel kunnen kopen. En voorlopig blijft het onduidelijk of ze in die winkels cannabis mogen consumeren, of toeristen er welkom zijn en - heel belangrijk - of thuisteelt onderdeel is van de legalisering. Hoe de precieze invulling ook zal zijn, de impact van deze koerswijziging is hoe dan ook enorm.

De Britse Transform Drug Policy Foundation spreekt van ‘een aardverschuiving voor wereldwijde hervorming’. Citaat van hun website transformdrugs.org: ‘Lange tijd leek het waarschijnlijk dat hervormingen in een van de belangrijkste EU-machten, nu in combinatie met de op handen zijnde Amerikaanse federale legalisering, een domino- effect zouden creëren. De aankondiging van deze week, waarbij ‘s werelds grootste binnenlandse cannabismarkt wordt gecreëerd, markeert zeker dat moment.’

Genadeklap

Onze Haagse politici mogen zich nu dubbel schamen. Omdat de Duitsers ons links in gaan halen op cannabisgebied én omdat zij in tien weken voor elkaar kregen wat onze politici in acht maanden nog niet is gelukt: een regering vormen. De dag na de Duitse doorbraak concludeerde columnist Mario Zwart op de website van het VOC: ‘De legalisering in Duitsland is de genadeklap. Wiet- wet en Wietproef zijn nu ronduit belachelijk. Kunnen wij na 45 jaar gedogen eindelijk een stapje naar voren zetten? Yes we can! Ja, das können wir! Alle bezwaren tegen legalisering zijn weggevallen: “Het kan niet, het werkt niet, het leidt tot rampspoed en het mag niet van het buitenland”. Allemaal onzin. Legaliseren dus, en wel vandaag. Uiteraard inclusief thuisteelt. Geen gedogen, geen experimenten, geen pilots. Klaar.’

T
Tekst en fotografie: Derrick Bergman / Gonzo Media