De informatiebeschikking

06 Jan 2016

Op 2 oktober 2015 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat een informatiebeschikking (een rechtsbeschermingsmaatregel voor bedrijven en particulieren welke de Belastingdienst moet afgeven voordat hij over kan gaan tot het navorderen van aanslagen) tijdens de bezwaarfase behoort te worden afgegeven door de Belastingdienst, indien de Belastingdienst de mening is toegedaan dat de administratieve verplichtingen niet zijn nagekomen. De Belastingdienst is hierbij in het ongelijk gesteld.


Op 2 oktober 2015 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat een informatiebeschikking (een rechtsbeschermingsmaatregel voor bedrijven en particulieren welke de Belastingdienst moet afgeven voordat hij over kan gaan tot het navorderen van aanslagen) tijdens de bezwaarfase behoort te worden afgegeven door de Belastingdienst, indien de Belastingdienst de mening is toegedaan dat de administratieve verplichtingen niet zijn nagekomen. De Belastingdienst is hierbij in het ongelijk gesteld.

Wat is een informatiebeschikking?

Met ingang van 1 juli 2011 is de informatiebeschikking in het leven geroepen als een rechtsbeschermingsmaatregel bij controlehandelingen. De wetgever was de mening toegedaan dat de Belastingdienst te veel macht had en niet altijd goed met deze machtspositie omging. Indien de belastingdienst de administratie wil verwerpen van een bedrijf, met als gevolg omkering en verzwaring van de bewijslast, behoort altijd eerst een informatiebeschikking te worden afgegeven voordat sprake kan zijn van navorderingsaanslagen op basis van ruime schattingen. Met name voor coffeeshophouders is dit van belang, aangezien de inspecteur veelal probeert de administratie van een coffeeshop te verwerken n.a.v. een boekenonderzoek. Na het ontvangen van een informatiebeschikking kan een bedrijf bezwaar aantekenen, indien de administratie onjuist wordt verworpen.

Cassatie

De Belastingdienst stelde dat een informatiebeschikking niet nodig was indien de navorderingsaanslag vóór 1 juli 2011 was opgelegd. Indien daarna een uitspraak naar aanleiding van een ingediend bezwaar na 1 juli 2011 werd afgehandeld, dan was er volgens de Belastingdienst geen reden alsnog een informatiebeschikking af te geven. Enkele adviseurs, waaronder ons bedrijf, hebben dit niet geaccepteerd en hoger beroep en daarna cassatie bij de Hoge Raad ingesteld. Hierbij is aangegeven dat ook bij de uitspraak op een bezwaar een informatiebeschikking afgegeven behoort te worden indien de Belastingdienst de administratie verwerpt als onderbouwing van de navorderingsaanslagen, ook al heeft dit betrekking op aanslagen die vóór 1 juli 2011 zijn opgelegd.

Zwarte omzet

In deze gevallen kan bij het opleggen van een navorderingsaanslag, omdat de belastingdienst bijvoorbeeld tijdens een onderzoek de omzet heeft gecorrigeerd, zonder vooraf een informatiebeschikking af te geven, geen sprake zijn van een ondeugdelijke administratie met als gevolg omkering en verzwaring van de bewijslast. Dit betekent dat de bewijslast met betrekking tot de correcties (bijvoorbeeld naar aanleiding van vermeende zwarte omzet) bij de Belastingdienst ligt. De Belastingdienst behoort dan aannemelijk te maken dat er een onjuiste aangifte is gedaan en dat er sprake is geweest van zwarte omzet. Dit is zonder omkering en verzwaring van de bewijslast geen makkelijke opgave voor de inspecteur.

Conclusie

Indien de Belastingdienst uw administratie niet accepteert als deugdelijke grondslag voor de aangiften, omdat er fouten zitten in de administratie of omdat delen van de administratie niet zijn bewaard, is het verstandig goed te kijken of de Belastingdienst aan alle formele regels heeft voldaan en bijvoorbeeld een informatiebeschikking heeft afgegeven. Het is in ieder geval verstandig een deskundige naar de uitkomst van een boekenonderzoek van de Belastingdienst te laten kijken, met name indien de Belastingdienst de mening is toegedaan dat de omzet niet juist is aangegeven. Ik heb recentelijk ook een cassatieberoep bij de Hoge Raad ingesteld over eenzelfde zaak. Deze ligt nog op de stapel bij de Hoge Raad, maar zal naar waarschijnlijkheid op eenzelfde wijze worden afgehandeld. Weten is één, uitvoeren is twee. Een rechter is moeilijk te overtuigen, maar luistert wel vaak naar goede argumenten. Een procedure biedt over het algemeen goede kansen. Oomen fiscaal onderzoek en advies. Mr. Wil Oomen www.oomenfiscaalonderzoek.nl OAK - Oomen Administratiekantoor Ing. Ruud Oomen www.oomenadministratiekantoor.nl