Anonieme loting aspirant telers wietexperiment afgerond

Frank.Brandse
07 Dec 2020
Op 3 december was de loting voor aspirant wiettelers die een aanvraag hebben ingediend om legaal wiet te mogen produceren. De 10 gelukkigen moeten nu een integriteitsonderzoek (bibob) doorlopen. Als dit proces vlot verloopt en hier geen bezwaren uit voortkomen, kunnen eind februari 2021 de telers formeel aangewezen worden.
Tussen 1 juli en 28 juli konden telers een aanvraag indienen om mee te doen aan het Experiment gesloten coffeeshopketen. De afgelopen maanden beoordeelde het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport de 147 binnengekomen aanvragen. Er zijn 96 aanvragen afgewezen, 51 kwamen door de selectie. In totaal deden 39 lotnummers mee in de loting. Sommige aanvragers hadden meerdere aanvragen ingediend met alternatieve locaties. In die gevallen dat de aanvrager de intentie heeft om op één van die locaties te starten, loot deze aanvrager mee met één lotnummer. In geval de aanvrager de intentie heeft om meerdere teeltbedrijven te vestigen, zijn er meerdere lotnummers toegekend. Dit verklaart waarom er van de 51 aanvragen die door zijn, uiteindelijk 39 lotnummers overblijven.

Vervolg

De eerste 10 ingelote aanvragers zullen een BIBOB-onderzoek moeten doorstaan. De nummers 11 en volgende komen op een wachtlijst. Voor dit integriteitsonderzoek staat een termijn van acht tot twaalf weken. Na aanwijzing van de telers start de voorbereidingstijd. Het streven is een voorbereidingstijd van 6 maanden. De exacte termijn hangt af van de omstandigheden van de 10 teeltbedrijven die worden aangewezen. Voor de vestiging van de teeltbedrijven zijn er mogelijk ook nog lokale procedures nodig. Eind februari zal tevens de startdatum van de volgende fase, de experimenteerfase, worden bepaald.

Namen uitgelekt

De lijst der gelukkigen is door de overheid anoniem gehouden. Toch zijn al enige namen uitgelekt. Leli Holland bleek een dubbele winnaar, want het bedrijf mag zowel in Drachten als Groningen gaan telen. Directeur Leon Lichtendahl zegt in de Leeuwarder Courant: “Ik ben heel blij. Die loting heeft me slapeloze nachten bezorgd.” Een andere gelukkige is het bedrijf QATI uit Stadskanaal. Er gonzen vele geruchten over andere bedrijven die op de lijst zouden staan, waaronder bekende namen, maar voordat deze bedrijven dit zelf hebben bevestigd blijven dit geruchten. Wet is er al een afvaller bekend. Stichting JoinUs van de “ideale wietkweker” John Meijers, meerdere malen in Highlife geportretteerd, staat als eerste reserve op nummer 11. Mocht een van de 10 ingelote bedrijven alsnog afvallen, dan komt hij alsnog in aanmerking voor een vergunning.
F
Frank.Brandse