Administratieplicht voor coffeeshop, deel 2

Column Wil Oomen
Kunnen de administratieve verplichtingen leiden tot problemen met de belastingdienst, of niet? Het antwoord is zonder meer, JA! Dat was de conclusie van de column in de vorige uitgave. Dat blijkt omdat recentelijk de belastingdienst in het noordwesten van het land ervoor heeft gezorgd dat een vergunning en gedoogverklaring zijn ingetrokken omdat niet was voldaan aan de administratie- en aangifteplicht. 

De belastingdienst heeft die informatie doorgezonden aan de gemeente en aan Bureau Bibob en vervolgens heeft de gemeente de vergunning ingetrokken. Dit ligt nu bij de rechtbank in de vorm van een voorlopige voorziening, tot twee keer toe zelfs, namelijk ten aanzien van de intrekking van de vergunning door de gemeente en ten aanzien van het oordeel van de belastingdienst en de daarbij behorende belastingaanslagen met boeten.

Casus

De belastingdienst heeft al vele jaren problemen met de wijze waarop de shop de administratie bijhoudt, en dan met name over de inkopen en de voorraadadministratie. Dit kwam tot uitdrukking in rapportages van bedrijfsbezoeken en waarnemingen ter plaatse, iets dat de belastingdienst regelmatig uitvoert bij coffeeshops. Vervolgens rapporteert de belastingdienst hierover aan de gemeente. Er wordt uiteindelijk een uitgebreid boekenonderzoek ingesteld door de belastingdienst. Op grond hiervan stelt de belastingdienst dat de administratie gebreken vertoont en legt aanslagen met boetes op. In casu heeft de belastingdienst geen informatiebeschikking afgegeven, iets dat noodzakelijk is als de administratie wordt verworpen.

Administratieplicht voor coffeeshop, deel 2

Winstpunt

Ook dit rapport kwam bij de gemeente en Bureau Bibob adviseerde de vergunning in te trekken, met name op grond van het rapport van de belastingdienst. Tegen deze intrekking door de gemeente loopt nu een procedure (kort geding) bij de rechtbank. De rechtbank heeft nog niet voldoende informatie van de gemeente ontvangen om hierover te oordelen, maar heeft wel aangegeven dat de sluiting opgeschort dient te worden tot er duidelijkheid bestaat. Het eerste winstpuntje voor de coffeeshop. Er loopt ook een procedure bij de rechtbank over de belastingaanslagen en het oordeel van de belastingdienst dat de administratie gebreken vertoont. Ook dit is, naast de gewone procedure, een kort geding. Deze procedure is nog maar net aangevraagd. Afwachten dus.

Hoe hiermee om te gaan?

Ons advies is om de acties van de gemeente en de belastingdienst voor te leggen aan de rechtbank. Daarnaast adviseren wij zorg te dragen dat de administratie geen gebreken vertoont. De belastingdienst stelt namelijk dat als de administratie gebreken vertoont de belastingaangiften ook gebreken moeten vertonen. Een goede administratie voorkomt veel ernstige problemen, niet alleen bij de belastingdienst, maar uiteindelijk ook bij de gemeente.

Conclusie

Weten is één, bewijzen is twee. Een belastingdienstinspecteur, een medewerker van de gemeente en ook een rechter zijn niet eenvoudig te overtuigen, maar het is meestal verstandig een procedure te starten in dit soort situaties, omdat een belastingplichtige nu eenmaal fiscale verplichtingen heeft. Het voorkomen van procedures is nog beter, maar dan is het verstandig te zorgen dat uw administratie fiscus-proof is.

Oomen fiscaal onderzoek en advies. Mr. Wil Oomen

Oomen Administratiekantoor
Ing. Ruud Oomen LLB

www.oomenfiscaalonderzoek.nl
www.oomenadministratiekantoor.nl

Recente berichten

Over Soft Secrets

Soft Secrets is internationaal de toonaangevende bron voor cannabisteelt, legalisatie, cultuur en entertainment. Ons doel is om mensen met dezelfde interesses te verbinden via relevante en actuele informatie zoals gezondheid, levensstijl en zakelijke kansen rondom de cannabiscultuur.

HEB JE HULP NODIG BIJ EEN DRUGSGERELATEERD PROBLEEM? NEEM ZO SNEL MOGELIJK CONTACT OP MET JE LOKALE HULPLIJN. IN GEVAL VAN ONMIDDELLIJKE LEVENSBEDREIGENDE OMSTANDIGHEDEN, BEL NU 112!

Reageer op dit bericht