Er wordt vaker geblowd

Trimbos COVER

Steeds meer wietsoorten in coffeeshops

In 2018 hebben ruim een miljoen volwassenen wel eens cannabis gebruikt. Dat is 7.5% van de volwassenen. Het totaal aantal cannabisgebruikers is stabiel gebleven ten opzichte van 2017. Wel wordt er vaker dagelijks geblowd, door 1.6% van de 18+ bevolking. Dat blijkt uit de Nationale Drug Monitor 2019.

Ongeveer 220 duizend mensen (1.6%) blowen bijna elke dag of nemen op andere wijze cannabis tot zich. Dat is meer dan in 2017, toen 1,0% van de volwassenen (bijna) dagelijks cannabis gebruikte (omgerekend 140 duizend mensen). Het is nog te vroeg om te spreken van een trend, aldus Trimbos-instituut, de opstellers van het rapport. Dit zal de komende jaren blijken. Interessant is verder dat ruim een kwart van de Nederlanders ooit wel eens cannabis heeft gerookt.

THC-gehalte

Evenals in andere Europese landen is het THC-gehalte in geïmporteerde hasj de laatste gestegen. In 2018 was de geïmporteerde hasj sterker dan de nederwiet (gemiddeld 24,8% THC versus 16,7%). De THC in nederwiet verdubbelde tussen 2000 en 2004 van 8,6% naar 20,4%. In de jaren daarna daalde dat weer. Nu is het stabiel. In 2019 was het gemiddelde THC-gehalte van de meest populaire nederwiet in de coffeeshops 16,7%. In Nederland gebruikt bijna twee derde van de gebruikers meestal wiet, een kwart meestal hasj en een tiende heeft geen voorkeur. De gemiddelde prijs voor een gram nederwiet bleef ongeveer gelijk.

Trimbos

Aantal wietsoorten is verdubbeld

De afgelopen 15 jaar is het aantal wietsoorten dat verkocht meer dan verdubbeld, voor hasj geldt slechts een lichte stijging. Er staan gemiddeld 10 tot 12 soorten wiet en 6 tot 8 soorten hasj op menukaarten van coffeeshops. Sommige soorten worden al heel lang verkocht, terwijl er ook coffeeshops zijn die hele aparte specifieke soorten verkopen, die niet veel andere coffeeshops verkopen. Er is een grote variatie in het aantal soorten dat op het menu staat tussen verschillende coffeeshops en regio’s.

Coffeeshops

In maart 2019 telde Nederland 570 coffeeshops. Eind 2018 waren dat 567. Het aantal coffeeshops daalde tussen 2006 en 2018 met 21%. In 2018 hadden 278 van alle 380 gemeenten (73%) geen coffeeshop. Tussen 2016 en 2018 zijn er 14 coffeeshops verdwenen. De belangrijkste redenen voor het verdwijnen zijn een overtreding van de landelijke gedoogcriteria (6), een negatief BIBOB-advies (3), overtreding van lokale voorwaarden (3) en het stoppen van de eigenaar met de exploitatie (2). Door ‘Project 1012’ in Amsterdam verdwenen daar tussen 2013 en 2018 48 coffeeshops. Landelijk zijn er 8 bijgekomen, omdat enkele gemeenten het aantal coffeeshops nader overeen willen laten komen met het maximum aantal coffeeshops in hun beleid. Er zijn verder nieuwe gekomen ter vervanging van gesloten coffeeshops.

Het volledige rapport is gratis te downloaden op de website van Trimbos-instituut:
www.trimbos.nl

Redactie Highlife

Redactie Highlife

Recente berichten

Over Soft Secrets

Soft Secrets is internationaal de toonaangevende bron voor cannabisteelt, legalisatie, cultuur en entertainment. Ons doel is om mensen met dezelfde interesses te verbinden via relevante en actuele informatie zoals gezondheid, levensstijl en zakelijke kansen rondom de cannabiscultuur.

HEB JE HULP NODIG BIJ EEN DRUGSGERELATEERD PROBLEEM? NEEM ZO SNEL MOGELIJK CONTACT OP MET JE LOKALE HULPLIJN. IN GEVAL VAN ONMIDDELLIJKE LEVENSBEDREIGENDE OMSTANDIGHEDEN, BEL NU 112!

Reageer op dit bericht