Rookverbod coffeeshops voorkomen

Column Nicole Maalsté

Strijd tegen kruidenmengsels

In februari dreigde er ineens een algeheel rookverbod voor coffeeshops te komen. Dat kwam omdat twee Kamerleden op de valreep een amendement indienden om naast tabak ook kruidenmengsels onder het rookverbod te laten vallen. Een verbod op tabak is niet meer af te wenden, maar dit had niemand zien aankomen. Waar kwam deze actie nou ineens vandaan?

Het amendement van Van Gerven (SP) en Jansen (PVV) zou betekenen dat er ook een verbod zou komen op het roken van cannabisproducten en joints met tabaksvervangers. Door naast tabak ook kruidenmengsels onder het rookverbod te plaatsen, wilden beide Kamerleden voorkomen dat gebruikers vervangende schadelijke producten zouden gaan gebruiken die niet onder het rookverbod vallen. Ook wezen zij erop dat de handhaving makkelijker en effectiever zou zijn, omdat het een ‘totaalrookverbod’ het onnodig maakt “om via laboratoriumonderzoeken aan te tonen of er wel of geen tabak in een waterpijp wordt gerookt.”

PVV: Hypocrisie!

Uit wat speurwerk blijkt dat de PVV en SP zich al langer sterk maken voor een verbod op kruidenmengsels. In 2015 diende Fleur Agema van de PVV een motie in waarin de regering wordt opgeroepen om het algehele rookverbod ook te laten gelden voor waterpijpcafés (shishalounges), omdat het feitelijk net zoiets is als de exploitatie van een “rookcafé”. Enkele jaren later komt Agema er tijdens een debat nog een keer op terug: “Voorzitter, dan de shishalounges. Het is zo ongelofelijk hypocriet: je kunt geen sigaret opsteken in een café maar je kunt lurken aan een waterpijp totdat je een ons weegt. Het is ongekend. Het gaat gewoon door in ons land! Ik schaam me echt kapot voor zulke hypocrisie.” Haar pleidooi voor een verbod op kruidenmengsels lijkt niet zozeer gericht op coffeeshops. De PVV lijkt zich met name druk te maken over het gebruik van waterpijpen in shishalounges.

Strijd tegen kruidenmengsels

SP: Aantrekkingskracht

Ook Henk van Gerven van de SP diende in 2017 al een keer motie in voor een verbod op de online verkoop van tabaksproducten, e-sigaretten zonder nicotine en kruidensigaretten. De verkoop via internet zou het makkelijker maken voor jongeren om aan deze producten te komen. Daarnaast diende hij een tweede motie in waarin hij de regering verzocht “onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor het instellen van een goedkeuringsprocedure voor nieuwe soorten tabaksproducten”. Het leek hem met name te gaan om de aantrekkingskracht die kruidensigaretten op jongeren hebben. Daarom stelde hij een verbod voor.

Collateral damage

Jansen en Van Gerven stelden het algehele rookverbod dus niet voor omdat zij het roken van pure hasj of wiet en joints met tabaksvervangers in coffeeshops willen verbieden. Dat is waarschijnlijk collateral damage, maar toch. Gelukkig is het amendement verworpen. Het roken van pure wiet en hasj en joints met tabaksvervangers blijft dus vanaf 1 april 2020 toegestaan in coffeeshops. Maar ik zou er niet gerust op zijn dat dit altijd zo blijft. Dit punt is voor beide partijen een langlopende kwestie waar ze vast nog een keer op terug gaan komen.

Nicole Maalsté

Nicole Maalsté

Recente berichten

Over Soft Secrets

Soft Secrets is internationaal de toonaangevende bron voor cannabisteelt, legalisatie, cultuur en entertainment. Ons doel is om mensen met dezelfde interesses te verbinden via relevante en actuele informatie zoals gezondheid, levensstijl en zakelijke kansen rondom de cannabiscultuur.

HEB JE HULP NODIG BIJ EEN DRUGSGERELATEERD PROBLEEM? NEEM ZO SNEL MOGELIJK CONTACT OP MET JE LOKALE HULPLIJN. IN GEVAL VAN ONMIDDELLIJKE LEVENSBEDREIGENDE OMSTANDIGHEDEN, BEL NU 112!

Reageer op dit bericht