Minister van Financiën kom in actie

Andre Beckers
Bericht laatst bijgewerkt op
De Minister van Financiën moet de bankensector via de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) overtuigen van de noodzaak bankrekeningen te openen voor coffeeshopexploitanten. Zonder bankrekening kan een onderneming in onze tegenwoordige maatschappij namelijk niet in volle omvang aan het maatschappelijk verkeer deelnemen.

Coffeeshopbeleid wordt op rijksniveau vastgesteld door Justitie en Volksgezondheid. Financiën is hierbij niet actief betrokken, maar zou dat wel moeten zijn. De Minister van Financiën is verantwoordelijk voor de bankensector. Banken stellen zich als gevolg van aangescherpte regelgeving steeds vaker risicomijdend op. Relaties met coffeeshopexploitanten en bedrijven die op de een of andere manier in verband kunnen worden gebracht met de cannabissector worden regelmatig beëindigd. Deze bedrijfstak wordt als risicovol gezien. Voor bedrijven die te maken hebben met cannabis is het moeilijk om een bankrekening te openen. In het “Financieele Dagblad” van zaterdag 26 oktober 2019 is uitvoerig aandacht besteed aan de papieren rompslomp waarmee de bankensector worstelt. Er wordt hardop getwijfeld aan de effectiviteit van dit beleid.

Beleid ontbreekt

Verplicht verscherpt cliëntonderzoek kost de bank niet alleen geld en extra inspanning, maar leidt bij coffeeshops ook tot rechtsvragen die zich voor een bank niet eenduidig laten beantwoorden. Ik geef een voorbeeld. Het ingezetenencriterium maakt deel uit van de landelijk geldende strafrechtelijke gedoogcriteria. Handhaving van dit criterium is in de praktijk niet de regel, maar de uitzondering. Wat is de status van gelden die worden verkregen, terwijl dit gedoogcriterium niet wordt nageleefd? (Zie het Black Widow arrest van de Hoge Raad van 5 maart 2003.) Loopt de bank in deze situatie het risico betrokken te raken bij witwassen? Hoe ver moet de bank in haar Customer-Due Dilligence (CDD) onderzoek bij coffeeshops gaan? Wat is de positie van de bank met betrekking tot de achterdeur? Feit is dat coffeeshops niet legaal kunnen worden bevoorraad. Is dat een punt van zorg voor de bank? Niemand die hier een helder en duidelijk antwoord op kan geven, omdat beleid ontbreekt.

Duidelijkheid

De Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) is vorig jaar aangescherpt. Meerdere handelsbanken zijn fors op de vingers getikt voor het overtreden van deze wet. De regering doet er goed aan duidelijkheid te scheppen voor banken. Banken moeten gedoogde coffeeshops zonder risico betaalfaciliteiten kunnen bieden. Daar is helder beleid voor nodig. Het lijkt verstandig om daarbij ook oog en oor te hebben voor bedrijven die zonder de hennepplant of het eindproduct aan te raken zaken doen met de cannabissector. Immers, de uitspraak van de Rechtbank Amsterdam van 4 november 2019 laat zien dat zelfs aspirant telers die in het kader van het aanstaand experiment coffeeshops legaal willen gaan bevoorraden geen bankrekening konden openen bij de ABN AMRO. De bank wees daarbij op de Wet financieel toezicht (Wft) en benadrukte dat zij een belangrijke taak heeft in de bestrijding van witwassen. De cannabisbranche wordt gezien als een integriteitsgevoelige sector. Met een beroep op de contractsvrijheid werd de onderneming door de bank buiten boord gehouden. De rechter oordeelde in dit geval ten gunste van de onderneming.

Oproep

De bank wees er tijdens de procedure op dat Minister Hoekstra de Nederlandse Vereniging van Banken niet heeft verzocht bankrekeningen te openen. Dit lijkt wel een oproep aan hem. Voor het realiseren van een gesloten transparante coffeeshopketen zijn banken onmisbaar. Coffeeshopexploitanten zijn verplicht de aangewezen telers giraal te betalen. Coffeeshops zonder bankrekening zijn daartoe niet in staat. De coffeeshopbranche zou door banken niet mogen worden uitgesloten. Iedere gedoogde coffeeshop moet over een betaalrekening bij een handelsbank kunnen beschikken. Dat stelt de ondernemer niet alleen in staat klanten met een pinpas te laten betalen, maar ook om contante gelden om te zetten in giraal geld. In de Verenigde Staten moet de Senaat gaan stemmen over de door de het Huis van Afgevaardigden aangenomen Safe banking wet. Daar is het beschreven probleem waarmee de cannabissector worstelt inmiddels dus onderkend. Wanneer komt onze minister van Financiën in actie?

Advocaat André Beckers
beckers@wolf.partners
www.wolf.partners
“bij dringende zaken” 24/7 bereikbaar op gsm / whatsapp: 0653174897

Meer artikelen van André Beckers lezen? Kijk hier.
André Beckers

André Beckers

Heb je hulp nodig bij een drugsgerelateerd probleem? Neem zo snel mogelijk contact op met je lokale hulplijn. In geval van onmiddellijke levensbedreigende omstandigheden, bel nu 112!

Geef een reactie

Recente berichten

Over Soft Secrets

Soft Secrets is internationaal de toonaangevende bron voor cannabisteelt, legalisatie, cultuur en entertainment. Ons doel is om mensen met dezelfde interesses te verbinden via relevante en actuele informatie zoals gezondheid, levensstijl en zakelijke kansen rondom de cannabiscultuur.