Inval in woonwagencentrum

Bericht laatst bijgewerkt op

In mijn vorige column heb ik een artikel geschreven over een reportage in de Volkskrant over fiscale inbeslagname van vermogen van “criminelen”. De Volkskrant sprak toen over Al Capone achtige-handelswijzen. Ik heb hier mijn zorgen over uitgesproken.

Recentelijk heeft het gerechtshof in hoger beroep een cliënt van mij in het gelijk gesteld ten aanzien van een actie van justitie en de belastingdienst die het predicaat “methode Al Capone” zeker verdient.

Inval in woonwagencentrum

Wat was er kort gezegd gebeurd. Justitie heeft samen met de belastingdienst een inval in een klein woonwagencentrum (ongeveer 10 woonwagens) gedaan. Dit omdat er vrees bestond voor criminele activiteiten, zoals drugsverkoop, wapenbezit en witwassen. Het gevolg was dat 300 zwaar bewapende militairen en politieagenten midden in de nacht iedereen uit de woonwagen heeft gehaald, veelal met grof geweld. Het overgrote deel van de bewoners bestond uit kleine kinderen, bejaarden en vrouwen. Er is die mensen groot onrecht aangedaan en zij hebben een traumatische ervaring opgelopen. Bij de diverse cliënten van mij was niets aangetroffen dat ook maar enigszins leek of strafbare feiten, terwijl toch het merendeel van de bewoners, ook vrouwen, weken tot zelfs maanden in voorlopige hechtenis hebben gezeten om te worden gehoord vanwege een verdenking van strafbare feiten.

Legaal geld

Justitie heeft achteraf via de pers bekend gemaakt dat er grote sommen geld en wapens waren aangetroffen bij mijn cliënten. Dit was een rechtvaardiging voor de buitenproportionele gewelddadige inval van justitie, althans daar lijkt het op. Dit vermoeden bleek onjuist te zijn. Er is niets verdachts gevonden. Het geld dat de bewoners in bezit hadden was legaal verdiend geld en jaarlijks aangegeven onder box 3 vermogens in de belastingaangiften. De wapens waren jachtwapens waar de gemeente vergunningen voor had afgegeven. Al mijn cliënten zijn uiteindelijk vrijgesproken voor de ten laste gelegde strafbare feiten. Om toch maar enigszins de inval de rechtvaardigen zijn belastingaanslagen opgelegd. Niet voor het aanwezige geld dat is gevonden, maar voor de pony’s die in het weiland stonden achter het woonwagencentrum en het Chinees porselein dat in de woonwagen lag gestald als decoratie van de woning.

Er zijn gigantische belastingaanslagen opgelegd

De belastingdienst stelde zich op het standpunt dat er voor de pony’s en het porselein sprake was van ondernemerschap en dat er een administratie bijgehouden had behoren te worden van alle aankopen en verkopen. Omdat er geen administratie was heeft de belastingdienst een informatiebeschikking afgegeven, de bewijslast omgekeerd en enorme aanslagen opgelegd. Omdat de pony’s en het porselein een hoge waarde zouden kunnen hebben, zijn er aanslagen opgelegd tot een inkomen van 1 miljoen euro. De rechtbank en vervolgens het gerechtshof hebben deze standpunten naar het land van der fabelen verwezen. Het heeft bij elkaar echter meer dan 3 jaar geduurd voordat hier uiteindelijk duidelijkheid bestond en de aanslagen werden vernietigd, omdat de belastingdienst al die tijd halsstarrig bij haar standpunt bleef. Uiteraard is deze inval en de oplegging van de belastingaanslagen gepaard gegaan met beslaglegging van geld en goederen. Op al het porselein, de schilderijen in de woning, het contante geld en de bankrekeningen is beslag gelegd, zodat de families in de problemen kwamen toen ze rechtsbijstand wilden krijgen.

Afleggen onjuiste verklaringen door belastingdienst

Daarnaast hebben medewerkers van de belastingdienst onjuiste verklaringen afgelegd om hun handelswijze te rechtvaardigen. Het laatste woord is hier nog niet over gesproken. Nu de aanslagen zijn vernietigd kunnen wij bekijken in welke mate wij de geleden schade kunnen verhalen. Ik zal u hierover op de hoogte houden. Het komt met de regelmaat van de klok voor dat de belastingdienst, al dan niet in samenwerking met justitie, enorme belastingaanslagen oplegt en versnelde invordering met beslaglegging toepast. De belastingdienst heeft een bevoorrechte positie omdat deze zonder tussenkomst van een rechter al het vermogen van iemand kan afpakken zonder daar verantwoording voor af te hoeven leggen.

Weten is één, bewijzen is twee. Een belastinginspecteur en ook een rechter zijn niet eenvoudig te overtuigen.

Oomen fiscaal onderzoek en advies.
Mr. Wil Oomen
Oomen Administratiekantoor
Ing. Ruud Oomen
www.oomenfiscaalonderzoek.nl
www.oomenadministratiekantoor.nl

Wil Oomen

Wil Oomen

Heb je hulp nodig bij een drugsgerelateerd probleem? Neem zo snel mogelijk contact op met je lokale hulplijn. In geval van onmiddellijke levensbedreigende omstandigheden, bel nu 112!

Geef een reactie

Recente berichten

Over Soft Secrets

Soft Secrets is internationaal de toonaangevende bron voor cannabisteelt, legalisatie, cultuur en entertainment. Ons doel is om mensen met dezelfde interesses te verbinden via relevante en actuele informatie zoals gezondheid, levensstijl en zakelijke kansen rondom de cannabiscultuur.