Zwarte omzet of juist niet

Bericht laatst bijgewerkt op

In eerdere columns heb ik al melding gemaakt over deze procedure bij het Gerechtshof. De Belastingdienst heeft in het verleden bij een horecabedrijf voor de jaren 2004 t/m 2007 en apart voor 2008 aanslagen opgelegd n.a.v. een boekenonderzoek over de periode 2004 t/m 2008, omdat sprake zou zijn van zwarte omzet.

De rechters hebben zelfs tot aan de Hoge Raad over de periode 2004 t/m 2007 geoordeeld dat dit terecht was, ondanks de stelling van de vorige gemachtigde dat de Belastingdienst niet alle op de zaak betrekking hebbende stukken hadden ingediend. De grote aanslagen bleven dus volledig in stand. De Belastingdienst had apart de aanslag over het jaar 2008 opgelegd. Waarom is mij niet duidelijk en dat heeft uiteindelijk de Belastingdienst de figuurlijke nek omgedraaid.

Onjuist

Voor de laatste procedure (2008) heeft de horecaondernemer ons ingeschakeld. Ook wij hebben aangegeven dat de aanslagen en ook de uitkomsten uit de procedures 2004 t/m 2007 onjuist waren en tevens de nadruk gelegd op de stukken die de Belastingdienst niet in wilde brengen. Dit betroffen de digitale bestanden van het kasregister waarvan de Belastingdienst een volledige afdruk had gemaakt. De horecaondernemer had die gegevens niet meer omdat de computer was gecrasht, vrij snel nadat deze gegevens door de Belastingdienst van de computer waren gehaald.

Rechtbank oordeelt dat Belastingdienst alle gegevens moet inbrengen

Uiteindelijk besliste de rechtbank in de procedure over 2008 dat de Belastingdienst deze digitale gegevens in moest brengen maar desondanks heeft de Rechtbank geoordeeld dat de aanslag over 2008 juist was.

Forensische software

Hiertegen hebben wij hoger beroep aangetekend. Het Gerechtshof oordeelde anders. Het Gerechtshof oordeelde dat de digitale gegevens met toelichting van een computerdeskundige, die door ons was ingehuurd om de bestanden die door de Belastingdienst uiteindelijk waren ingebracht, liet zien dat de onjuiste kasregistergegevens slechts betrekking hadden op 9 dagen en niet zoals de Belastingdienst stelde op 365 dagen. De Belastingdienst had namelijk de omzet gecorrigeerd voor alle 365 dagen met een gemiddelde afwijking van de 9 dagen die door het kasregistersysteem naar voren was gebracht. Deze 9 dagen bestond uit flarden, zoals de Belastingdienst dit noemde, die naar voren waren gekomen met behulp van forensische software die de Belastingdienst had gebruikt bij de beoordeling van de bestanden. Onze deskundige gaf aan de deze gegevens over 9 dagen mogelijk betrekking hadden op foutieve handelingen op het kasregistersysteem of op het uitvallen van het kasregistersysteem. Dat gebeurde in het verleden namelijk vaker. De kassa sprong dan op storing. De Belastingdienst nam vervolgens aan dat het gemiddelde van deze 9 dagen moesten worden doorgerekend naar de overige dagen in het jaar. Vandaar een correctie van 365 dagen die uitkwam op tonnen aan omzetcorrectie per jaar.

Gerechtshof: aanslag moet worden vernietigd

Het Gerechtshof heeft de horecaondernemer in het gelijk gesteld en de hoge correctie over 2008 vernietigd. Wij zullen nu een herzieningsverzoek indienen over de jaren 2004 t/m 2007. Een herzieningsverzoek kan alleen indien nieuwe informatie naar voren is gekomen die ten tijde van de eerdere uitspraken niet voorhanden was en indien deze wel voorhanden was geweest de uitkomst anders was geweest. Wij denken dat dit mogelijk is ondanks dat de Hoge Raad al over deze jaren heeft beslist waardoor dit, behoudens uitzondering, onherroepelijk vast staat.

Weten is één, bewijzen is twee. Een belastinginspecteur en ook een rechter zijn niet eenvoudig te overtuigen.

Oomen fiscaal onderzoek en advies
Mr. Wil Oomen
Oomen Administratiekantoor
Ing. Ruud Oomen
www.oomenfiscaalonderzoek.nl
www.oomenadministratiekantoor.nl

Column Wil Oomen

Wil Oomen

Wil Oomen

Heb je hulp nodig bij een drugsgerelateerd probleem? Neem zo snel mogelijk contact op met je lokale hulplijn. In geval van onmiddellijke levensbedreigende omstandigheden, bel nu 112!

Geef een reactie

Recente berichten

Over Soft Secrets

Soft Secrets is internationaal de toonaangevende bron voor cannabisteelt, legalisatie, cultuur en entertainment. Ons doel is om mensen met dezelfde interesses te verbinden via relevante en actuele informatie zoals gezondheid, levensstijl en zakelijke kansen rondom de cannabiscultuur.