Hof verwerpt standpunt Belastingdienst

Hof verwerpt standpunt Belastingdienst

Het Gerechtshof heeft recentelijk geoordeeld dat de opgelegde informatiebeschikking over de vermeende gebreken in de administratie van een coffeeshop onjuist was. Het Hof oordeelde in navolging van de Rechtbank dat de coffeeshop geen (ernstige) verwijten valt te maken ten aanzien van de administratie.

De Belastingdienst had diverse verwijten gemaakt ten aanzien van de administratie, onder andere dat er geen administratie was van de stashvoorraad. Daarnaast waren er gebreken in de kasadministratie en waren de inkopen te hoog verantwoord, aldus de Belastingdienst. De Belastingdienst heeft vervolgens naar voren gebracht dat het netto te besteden bedrag van de coffeeshophouder negatief was en dat dit impliceert dat sprake moet zijn van zwarte inkomsten. Ons onderzoek bracht naar voren dat hier geen bewijs voorhanden was en dit hebben wij tijdens de procedures ingebracht. De Rechtbank en het Hof hebben ons standpunt bevestigd. Het Ministerie van Financiën is in cassatie gegaan. Ik houd u op de hoogte over de uitkomst van de cassatieprocedure.

Indien de informatiebeschikking over de administratie wel onherroepelijk wordt vastgesteld, staan de administratieve gebreken in principe vast en zal dat in hoofdlijnen betekenen dat belanghebbende bij de beoordeling van de navorderingsaanslagen moet aantonen dat de schatting van de Belastingdienst onjuist is geweest. Dit zal een bijna onmogelijk opgave zijn indien de administratie is verworpen.

Kortom, de risico’s zijn groot indien er ernstige administratieve gebreken zijn.

Recentelijk heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de vraag of de omkering van de bewijslast op haar plaats is ook (en eventueel opnieuw) aan de orde kan worden gesteld in de procedure over een belastingaanslag, zelfs als de informatiebeschikking onherroepelijk is komen vast te staan. Het ging in casu over een informatiebeschikking met het verzoek tot verstrekken van inlichtingen en niet om administratieve gebreken. Over een informatiebeschikking ten aanzien van administratieve gebreken is het laatste woord nog niet geschreven.

De Hoge Raad lijkt minder streng te zijn dan de Belastingdienst als het gaat om omkering en verzwaring van de bewijslast.

De conclusie is dat de problemen niet onderschat mogen worden omdat de aanslagen die door de Belastingdienst kunnen worden opgelegd, na een boekenonderzoek en nadat een informatiebeschikking over de administratieve gebreken is afgegeven, meestal enorm zijn, zeker bij coffeeshops. Indien sprake is van omkering van de bewijslast mag de Belastingdienst aanslagen schatten en moet belastingplichtige bewijzen dat die schatting onjuist is. Dit zijn vaak zeer ruime schattingen en in het merendeel van de procedures hebben de rechters de Belastingdienst in het gelijk gesteld. Indien een informatiebeschikking onherroepelijk is vast komen te staan dan zijn de geconstateerde gebreken een feit. Of deze gebreken voldoende ernstig zijn voor omkering van de bewijslast is nog maar de vraag.

Weten is één, bewijzen is twee. Een (belasting)ambtenaar en een rechter zijn niet eenvoudig te overtuigen.

Column Wil Oomen

Oomen fiscaal onderzoek en advies
Mr. Wil Oomen
Oomen Administratiekantoor
Ing. Ruud Oomen
www.oomenfiscaalonderzoek.nl
www.oomenadministratiekantoor.nl

Recente berichten

Over Soft Secrets

Soft Secrets is internationaal de toonaangevende bron voor cannabisteelt, legalisatie, cultuur en entertainment. Ons doel is om mensen met dezelfde interesses te verbinden via relevante en actuele informatie zoals gezondheid, levensstijl en zakelijke kansen rondom de cannabiscultuur.

HEB JE HULP NODIG BIJ EEN DRUGSGERELATEERD PROBLEEM? NEEM ZO SNEL MOGELIJK CONTACT OP MET JE LOKALE HULPLIJN. IN GEVAL VAN ONMIDDELLIJKE LEVENSBEDREIGENDE OMSTANDIGHEDEN, BEL NU 112!

Reageer op dit bericht