Machtsmisbruik

In eerdere columns hebben wij u op de hoogte gehouden van een lopende procedure van onze klant, een horecaondernemer. Het ging hier om de vraag of een ondernemer verplicht is om detailgegevens van de kassa te bewaren, ook voor de oudere jaren waar de technologie nog niet ver was ontwikkeld en er sprake was van geringe opslagcapaciteit op computers. De detailgegevens van een kassa zijn alle transacties die op de kassa zijn gedaan zoals: verkopen, inkopen, voorraadcorrecties, etc. Voor een coffeeshop ook zeer belangrijk!

 1475499085189

In eerdere columns hebben wij u op de hoogte gehouden van een lopende procedure van onze klant, een horecaondernemer. Het ging hier om de vraag of een ondernemer verplicht is om detailgegevens van de kassa te bewaren, ook voor de oudere jaren waar de technologie nog niet ver was ontwikkeld en er sprake was van geringe opslagcapaciteit op computers. De detailgegevens van een kassa zijn alle transacties die op de kassa zijn gedaan zoals: verkopen, inkopen, voorraadcorrecties, etc. Voor een coffeeshop ook zeer belangrijk!

Onze klant heeft de detailgegevens niet bewust vernietigd. Het systeem kon maar een zeer beperkt deel van de gegevens bewaren en het maken van een back-up was niet mogelijk. Het was een verouderde kassa. Wel werden de gegevens die op de Z-afslag stonden digitaal bewaard. Dit was echter niet genoeg voor de Belastingdienst.

Hoge Raad

Zowel de Rechtbank als het Gerechtshof hebben ons in het gelijk gesteld en de aanslagen vernietigd. Vervolgens is het ministerie in cassatie gegaan bij de Hoge Raad. Deze oordeelde dat in principe alle gegevens die zijn ingevoerd moeten worden bewaard, ook al laat het systeem dit niet toe. Vervolgens heeft de Hoge Raad de zaak terugverwezen naar een ander Hof met als centrale vraag: zijn er in de administratie voldoende andere gegevens beschikbaar die een redelijke controle mogelijk maken? Zo ja, dan is het niet bewaren geen administratief gebrek.

In ons voordeel

Wederom heeft het Gerechtshof in ons voordeel gesproken dat er voldoende andere controlemogelijkheden voorhanden waren. Je zou nu mogen verwachten dat de Belastingdienst en het Ministerie nu eindelijk berusten in hun ongelijk, maar het tegendeel is waar. De staatssecretaris is nogmaals in cassatie gegaan met de argumenten dat het Hof de vraag van de Hoge Raad over de andere controlemogelijkheden niet juist heeft beoordeeld, waardoor de zaak nu voor de zesde keer (!) in een procedure moet worden behandeld. De Hoge Raad moet nu wederom een oordeel geven. De gehele procedure loopt nu in totaal al meer dan 8 jaar. Dit is nog maar zelden voorgekomen, bij mijn weten zelfs nog nooit.

Wil de overheid net zolang doorprocederen tot de ondernemer failliet raakt?

De Belastingdienst en het ministerie hebben reeds aangegeven dat zij van deze zaak een principe kwestie maken. Maar tegen welke kosten en gevolgen? Welke onduidelijkheid speelt nu nadat de Hoge Raad heeft geoordeeld dat de gegevens bewaard moeten blijven nadat het Hof tot twee keer heeft geoordeeld dat het bedrijf voldoende controleerbaar is en hiermee in overeenstemming is met de eisen van de Hoge Raad? Mijn klant heeft inmiddels te maken met hoge procedurekosten, maar bovenal met veel stress en onzekerheid.

Wat betekent deze uitspraak voor u als ondernemer?

Allereerst kan gesteld worden dat detailgegevens van een kasregistersysteem van belang zijn voor de administratie. Zeker bij een coffeeshop wordt door de Belastingdienst zwaardere eisen gesteld aan de administratie. Indien u een kasregistersysteem heeft waarbij detailgegevens worden bewaard, zorg er dan voor dat u automatische back-ups maakt. Het is aan te raden de back-ups op een andere locatie te houden. Zorg ook voor een goede aansluiting van de dagelijkse administratie en de boekingen in het kasboek en grootboek. Laat u goed ondersteunen bij de opzet en uitvoering van uw administratie. De gevolgen kunnen buitensporig zijn.
Weten is één, bewijzen is twee. Een belastingambtenaar, het ministerie en ook een rechter zijn niet eenvoudig te overtuigen.
Oomen fiscaal onderzoek en advies.
Mr. Wil Oomen
Oomen Administratiekantoor
Ing. Ruud Oomen
www.oomenfiscaalonderzoek.nl
www.oomenadministratiekantoor.nl
Door: Wil Oomen

Recente berichten

Over Soft Secrets

Soft Secrets is internationaal de toonaangevende bron voor cannabisteelt, legalisatie, cultuur en entertainment. Ons doel is om mensen met dezelfde interesses te verbinden via relevante en actuele informatie zoals gezondheid, levensstijl en zakelijke kansen rondom de cannabiscultuur.

HEB JE HULP NODIG BIJ EEN DRUGSGERELATEERD PROBLEEM? NEEM ZO SNEL MOGELIJK CONTACT OP MET JE LOKALE HULPLIJN. IN GEVAL VAN ONMIDDELLIJKE LEVENSBEDREIGENDE OMSTANDIGHEDEN, BEL NU 112!

Reageer op dit bericht