Oxid uhličitý při pěstování

Oxid uhličitý při pěstování

Přítomnost oxidu uhličitého (CO2) v pěstírně je jednou ze základních podmínek zdravého vývoje rostlin. Tím, že se významnou měrou podílí na fotosyntéze, ovlivňuje jeho množství nejen rychlost růstu rostlin, ale také tvorbu jejich květů. Přesto, že výhody přidávání CO2 jsou prověřené, stále je mnoho growerů, kteří tento cenný plyn opomíjejí. Přečtěte si užitečné informace o přidávání oxidu uhličitého do prostoru vaší pěstírny.
Oxid uhličitý při pěstování

Fotosyntéza a přínos přidávání CO2

Ze školy si jistě každý pamatuje, že bez fotosyntézy bychom nemohli na naší planetě žít, protože by nám chyběl kyslík. Fotosyntéza probíhá v rostlinách. Rostliny při ní absorbují fotosynteticky aktivní záření, oxid uhličitý, živiny a vodu. Tyto látky přemění na cukr a kyslík. Cukr slouží jako zdroj energie pro život rostlin a kyslík je vypouštěn zpět do ovzduší, jako zbytková látka procesu fotosyntézy. Čím intenzivnější je proces fotosyntézy, tím více cukru a kyslíku rostliny vyprodukují. A více cukru znamená více energie pro růst a kvetení. Každý správný pěstitel by měl proces fotosyntézy co nejvíce podporovat, protože tudy vede cesta k úspěšnému pěstování.
Při pěstování v uzavřených prostorách je možné proces fotosyntézy podpořit, mimo jiné, přidáváním CO2 do ovzduší. Běžně totiž vzduch obsahuje okolo 400 ppm CO2, zatímco rostliny dokážou vstřebat několikanásobně vyšší množství. Problémem v mnoha pěstírnách jsou ale i nižší koncentrace CO2, způsobená nedostatečným větráním. Nedostatek CO2 má za následek zpomalení růstu rostlin, které může být při koncentracích pod 150 ppm až na úrovni 40 %. Pokud CO2 do pěstírny nepřidáváte, zajistěte alespoň dostatečný přísun čerstvého vzduchu, abyste rostlinám zabezpečili to maximum CO2, které je možné získat zdarma.
Pokud CO2 do pěstírny začnete přidávat, můžete se těšit na evidentně rychlejší růst rostlin a hlavně vyšší úrodu. Už pouhé zvýšení koncentrace CO2 na 500 ppm může zrychlit růst až o 25 %. Koncentrace nad 700 ppm zrychluje růst až o 40 % a nad 1000 ppm až o 50 %. Různé odrůdy reagují na přidávání CO2 rozdílným způsobem. U některých je efekt markantnější než u jiných, a to zejména při hodnocení rychlosti růstu. Z hlediska zvýšení výnosu lze hovořit o navýšení minimálně 10 %, optimálně okolo 25 %. I při 10% nárůstu se přidávání CO2 vyplatí. O správné úrovni dávkování CO2 nepanuje úplná shoda, ale výsledky řady výzkumů uvádějí, že při překročení hranice 1500 ppm již nepřináší výrazné zlepšení růstu a náklady vynaložené na vyšší koncentrace CO2 nejsou tak efektivní. Doporučuji držet se koncentrace mezi 1200 a 1500 ppm a přidávat oxid uhličitý pouze v době, kdy je v pěstírně světlo. Za tmy je proces fotosyntézy v útlumu a rostliny vyšší koncentraci CO2 nevyužijí, takže byste jen plýtvali penězi.
Oxid uhličitý při pěstování

Než začnete CO2 přidávat

Předtím, než se rozhodnete přidávat oxid uhličitý do pěstírny, měli byste mít optimalizované všechny ostatní pěstební podmínky. Efekt přidávání CO2 se totiž projeví pouze v případě, že mají rostliny vše, co potřebují a to v požadovaném množství. Vyšší dávka CO2 nevyřeší nedostatky vaší pěstírny. Pokud ve vaší pěstírně výrazně kolísají denní teploty, rostliny žloutnou a nedaří se jim, nejste schopni kontrolovat relativní vlhkost vzduchu, rostliny nemají dostatek živin nebo máte problémy se zavlažováním, nemá cenu o přidávání CO2 přemýšlet. Rostliny bez ideálních klimatických podmínek nejsou schopny vyšší množství CO2 vstřebávat a jeho vyšší koncentrace jim může naopak uškodit.
I v případě, že máte klimatické podmínky plně pod kontrolou a rostlinám se ve vaší pěstírně daří, musíte se na přidávání CO2 trochu připravit. Aby byl efekt přidání CO2 co nejlepší, musejí mít rostliny výborné světelné podmínky. Pokuste se docílit hodnot PPFD alespoň okolo 1000 μmol/m2s. Teplota v pěstírně může být při přidávání CO2 vyšší než obvykle. Doporučuji 28–31 °C. Pokuste se také udržovat relativní vlhkost vzduchu okolo 70 % až do konce první fáze kvetení nebo do doby, kdy začne reálně hrozit riziko výskytu plísně uvnitř květů. Vyšší relativní vlhkost vzduchu rostlinám prospívá.
CO2 není zadarmo a na jeho zvýšenou koncentraci v pěstírně budete muset vynaložit nějaké peníze. Proto je dobré myslet na to, abyste ho co nejvíce zužitkovali. Pokud má vaše pěstírna otevřený ventilační okruh a vy stále odčerpáváte vzduch z pěstírny pryč, budete si odčerpávat i přidaný CO2. Proto je výhodnější instalovat uzavřený ventilační okruh s klimatizační jednotkou, která dokáže v pěstírně udržet požadované klimatické podmínky a zároveň ji nebude zbavovat pracně dodaného cenného plynu.
Pokud se rozhodnete investovat do zařízení pro přidávání CO2, ale nechce se vám měnit vzduchotechniku nebo investovat do klimatizace, budete muset dávku dodávaného CO2 zvýšit. Do pěstírny se doporučuje přidávat 5–20 gramů CO2 na jeden m2 pěstební plochy každou hodinu. Při slabém větrání otevřeným ventilačním systémem musíte dávku zdvojnásobit, při silném větrání zčtyřnásobit. Jestliže ovšem použijete doporučený senzor CO2 napojený na dávkování, nemusíte nic řešit. Automatika pohlídá úroveň CO2 sama. Doporučené dávkování je třeba znát především během plánování spotřeby plynu.

Jak CO2 přidávat

Možností je hned několik, záleží jen na vašich finančních možnostech a prostorových podmínkách. Nejspolehlivějším a nejpreciznějším způsobem přidávání CO2 je použití dávkovačů stlačeného CO2 nebo jeho generátorů. Generátory pracují na principu spalování jiných plynů, například propanu a butanu. Jejich největší nevýhodou je vedlejší produkce tepla, takže se hodí spíše pro velké, dostatečně klimatizované pěstírny nebo pro skleníky. Stlačené CO2 je vynikající pro menší a středně velké pěstírny. Nevydává žádné teplo ani hluk a jeho použití je bezpečné. Pro použití obou zmíněných zdrojů je nutné mít v pěstírně spínací čidlo koncentrace CO2, které spouští či vypíná dávkování plynu podle vámi nastavených hodnot ppm. Jelikož je CO2 těžší než vzduch, doporučuje se jeho distribuce nad rostliny.
Další možností přidávání CO2 je využití kvasného procesu, při kterém tento plyn vzniká jako vedlejší produkt. Na této bázi pracují cenově dostupné generátory CO2 vhodné především pro domácí pěstitele a středně velké pěstírny. Jejich velkou výhodou je nízká cena. Nevýhodou je fakt, že nelze produkci CO2 nijak kontrolovat. Kvasný proces běží ve dne i v noci, bez ohledu na potřeby pěstitele. Pravdou ale je, že při snížení teploty se kvašení trošku zpomalí. Teplotní rozdíly mezi dnem a nocí by nicméně v dobře vybavené pěstírně neměly být příliš velké.
Středně velcí pěstitelé mohou uvažovat o nákupu suchého ledu, který je pevnou formou CO2. Suchý led při běžných teplotách netaje, ale sublimuje rovnou do plynného skupenství, takže pokud ho umístíte do pěstírny, bude se CO2 uvolňovat rovnou do vzduchu. Suchý led je poměrně snadno k sehnání ve speciální termoboxech a je i cenově dostupný. Z jednoho kilogramu suchého ledu se uvolní 541 litrů plynného CO2. I u tohoto řešení je problém s dávkováním, protože proces sublimace lze zastavit pouze velmi nízkými teplotami (suchý led má asi -79 °C). Překážkou při používání suchého ledu je rychlost jeho sublimace. Pětikilogramová kostka vydrží jen pár dnů v závislosti na podmínkách a skladování.
Oxid uhličitý je možné rostlinám přidávat i během zavlažování. K tomuto účelu jsou na trhu k dostání tablety s obsahem CO2. V takovém případě rostliny vstřebají CO2 prostřednictvím kořenů. Sice nedosáhnete tak výrazného efektu, jako v případě přidávání CO2 do vzduchu, ale rozhodně tím rostlinám neuškodíte. Žádné zázračné zvýšení výnosu ovšem nečekejte.
Oxid uhličitý při pěstování

CO2 pouze ve fázi kvetení

Z hlediska maximalizace výnosu je ideální přidávat CO2 po celý životní cyklus rostlin. Není ovšem na závadu, pokud ho začnete přidávat až ve fázi květu. Efektivita je i tak dostatečně velká a vynaložené prostředky povedou k většímu objemu květů. To je dobrá zpráva především pro ty, kteří chtějí přidávat CO2 do pěstírny s pomocí kvasného procesu nebo suchého ledu nebo jen chtějí snížit provozní náklady pěstírny.

Vliv CO2 na lidské zdraví

Oxid uhličitý je nedýchatelný plyn. I když Koncentrace nad 1000 ppm mohou u někoho způsobit pocit únavy, jedná se o běžnou dávku obsaženou v nevyvětraných obývaných místnostech. Hodnoty nad 2000 ppm u některých jedinců vyvolávají bolest hlavy a snižují koncentraci, ale stále je to koncentrace, které je člověk vystavován zcela běžně ve školách, kancelářích nebo automobilu. Koncentrace ohrožující lidské zdraví, které způsobují ztrátu vědomí a smrt začínají zhruba od 45000 ppm výš, tedy asi 30x vyšší, nežli doporučovaná koncentrace v pěstírně. Z přidávání CO2 tedy není třeba mít nějaké obavy, protože takové koncentrace s běžným vybavením těžko docílíte. Pokud ale nechcete nechat nic náhodě, pořiďte si detektor CO2, schopný varovat při překročení nastavené hranice. Za maximální hranici bez zdravotních rizik je považována koncentrace 5000 ppm.

Resumé

Přidávání CO2 do ovzduší pěstírny prokazatelně zvyšuje výnos. Pokud to s pěstováním myslíte vážně, měli byste o jeho přidávání minimálně přemýšlet. Nejlepších výsledků dosáhnete z automatickým dávkovačem nebo generátorem. Nezapomeňte ale, že s instalací zdroje CO2 musíte mírně upravit pěstební podmínky, jak je uvedeno v tomto článku. Přeji vám hodně úspěchů a těším se v dalším čísle magazínu Soft Secrets.

POTŘEBUJETE POMOC S PROBLÉMEM TÝKAJÍCÍM SE DROG? KONTAKTUJTE CO NEJDŘÍVE MÍSTNÍ LINKU PODPORY. V PŘÍPADĚ BEZPROSTŘEDNÍCH ŽIVOT OHROŽUJÍCÍH PŘÍPADECH VOLEJTE OKAMŽITĚ 112!

Zanechte zprávu

Nedávné příspěvky

O Soft Secrets

Soft Secrets je předním zdrojem informací o pěstování konopí, legalizaci, kultuře a zábavě pro své nadšené a různorodé publikum na celém světě. Klíčem je propojení lidí skrz relevantní a aktuální informace se stejným zájmem jako je zdraví, životní styl a obchodní příležitosti, které konopná kultura nabízí.