Pěstování s LED

Pěstování s LED

Pěstování konopí pod umělým osvětlením už dávno není jen o sodíkových a halogenidových výbojkách. LED technologie si během poslední dekády vydobyla své místo nad rostlinami a její budoucnost je více než slibná. Pěstování s LED moduly má svá specifika, výhody i nevýhody. V následujícím článku se dozvíte o těch nejdůležitějších a také se seznámíte s výsledky zajímavého výzkumu.

Začátky s LED

Když se před lety začaly na trhu s pěstitelským vybavením objevovat LED moduly, byl jsem zvědavý, za jak dlouho budou schopné dosáhnout kvality tradičních vysoce intenzivních výbojek. Moje první pěstitelská zkušenost s LED moduly nebyla špatná, ba naopak. Rostliny byly silné, temně zelené a květy byly pevné a tvrdé. Včetně těch spodních, což zdaleka nebývá pravidlem při pěstování pod sodíkovými výbojkami. Na první pohled bylo vidět, že jsou květy bohatě pokryté pryskyřicí. Chuť, vůně i účinek první sklizně pod LED byly špičkové, což potvrdila řada lidí, kteří měli možnost vzorek vyzkoušet. Úroda nebyla závratná, ale s ohledem na nižší spotřebu elektřiny byla lehce nadprůměrná. Nicméně, s klasickou sodíkovou výbojkou bych v té době ze stejně velké pěstební plochy získal minimálně o polovinu větší úrodu. Bylo to i tím, že jsem místo 600W sodíkové výbojky použil LED modul s výkonem 300 W. Dnes bych jako náhradu zvolil LED s výkonem nad 400 W. Rostliny pod LED rostly nižší, než jsem byl zvyklý, měly silnější stonky a byly kompaktnější. Druhá sklizeň byla sice stejně kvalitní, ale ubyla hmotnost. V pěstební místnosti totiž bylo chladněji, než v předchozím pěstebním cyklu. Pokles teploty byl způsoben změnou ročního období. Z pěstování pod sodíkovými výbojkami jsem byl zvyklý spíše na problémy s vysokou, než nízkou teplotou, neměl jsem proto prostor vytápěný.

Pěstování s LED
Světlo z LED má na první pohled jiné světelné spektrum…

Jak vidíte, už při první zkušenosti s LED jsem narážel na řadu rozdílů v pěstování, ve srovnání se sodíkovými výbojkami. V té době byly reakce lidí zkoušející LED spíše negativní. Moduly byla drahé a lidé nedosahovaly slibovaných výsledků ani úspor. Mnoho prodejců slibovalo nereálné snížení spotřeby elektřiny, ale nedokázalo lidem poskytnout potřebné informace o pěstování pod LED. Dnes je situace úplně jiná a LED moduly zkoušejí i ti, kteří ne ně v počátcích zanevřeli.

Klimatické podmínky pro LED

Ať už přecházíte k LED modulům ze sodíkových a halogenidových výbojek nebo hodláte začít pěstovat od nuly, myslete na vytápění pěstebního prostoru, zvláště v zimním období nebo v chladnějších oblastech. Optimální teplota pro správný růst rostlin je 24–28 °C. Při pěstování pod LED je lepší udržovat teplotu v rozmezí 26–29 °C. Důležité je také udržovat vyšší vlhkost vzduchu, optimálně okolo 60 %. Samozřejmě i při pěstování pod LED hrozí riziko plesnivění palic v posledních týdnech kvetení, takže na poslední tři až čtyři týdny snižte vlhkost na 40 %. Zatímco při pěstování pod sodíkovými výbojkami se klimatické podmínky v závislosti na provozu osvětlení prudce mění, LED je ovlivňuje minimálně. To ocení domácí pěstitelé především v teplých oblastech, kde v průběhu roku neklesá teplota příliš pod 20 °C, a naopak v letním období se drží dlouhodobě nad 30 °C.

Způsob pěstování

Intenzita osvětlení a složení světelného spektra vyzařovaného světelným zdrojem, výrazně ovlivňuje morfologii rostlin i tvorbu pryskyřice, potažmo kanabinoidů a dalších účinných látek. Světlo sodíkových výbojek je bohaté na zelené, žluté a červené spektrum. Pod tímto světlem rostliny rostou vyšší s většími internodálními mezerami. V oblasti modrého spektra je většina sodíkových výbojek slabší. Modely s přidaným modrým spektrem zase mají nižší hladinu červeného spektra. Naproti tomu většina LED modulů pro pěstování je v oblasti modrého spektra silnější, zatímco v červené a žluté oblasti nedosahuje tak vysokých hodnot. To vede k nižšímu vzrůstu rostlin a menší internodální mezery. Špičkové LED moduly ovšem umožňují měnit vyzařované světelné spektrum podle přání pěstitele. Ten může nastavit barvu světla podle toho, ve které vegetační fázi se rostliny zrovna nachází.

Pěstování s LED
…nežli světlo ze sodíkové výbojky.

Dalším podstatným ukazatelem je fakt, že sodíkové výbojky kvůli jejich vysoké provozní teplotě je nemůžeme zavěsit příliš nízko nad rostliny, bez použití chlazených reflektorů. LED zdroje je možné zavěsit těsně nad rostliny. U LED modulů je ale důležitá úspora energie, takže silnější sodíkové výbojky nahrazujeme slabšími LED moduly, které ale mají o něco menší intenzitu světla s rostoucí vzdáleností mezi rostlinami a osvětlením. Kvůli nižší intenzitě nemá světlo takovou penetraci hluboko do porostu. Pro optimální výsledky pod LED je proto výhodné pěstovat rostliny nízké, aby vzdálenost mezi vrchními a spodními květy byla co nejmenší. Tomu nahrává už větší podíl modrého světla, ale dá se toho docílit také metodou SOG nebo ScrOG

Zavlažování a hnojení

Když je v pěstírně nižší teplota a rostliny rostou menší, znamená to pomalejší odpařování vody nejen z pěstebního substrátu, ale také ze samotných rostlin. A to se právě děje při pěstování pod LED. I kdyby teplota v pěstírně byla stejná, což by měla být, protože rostliny teplo prostě potřebují, spotřeba vody bude nižší kvůli menšímu objemu rostlin. Větší rostlina spotřebuje více vody, a tím pádem jí více transpiruje do ovzduší. To je zase případ pěstování pod sodíkovými výbojkami. Logicky z toho plyne, že při pěstování pod LED moduly je třeba snížit četnost a úroveň zavlažování. Hodně pěstitelů rostliny zalévá příliš, a z toho pramení spousta problémů a chudá, nekvalitní úroda. Je to jedna z nejčastějších chyb, bez ohledu na to, jakou technologii osvětlení kdo používá. Mnoho zahradníků, kteří přešli ze sodíkových výbojek na LED, dosahovalo mnohem horších výsledků jen proto, že zůstali u stejného zavlažovacího programu. Nejvíce toto nebezpečí hrozí u aktivních automatických zavlažovacích systémů. U ručního zavlažování si přelitých rostlin snadno všimnete a u kvalitních pasivních systémů jsem se s problémem přelití nesetkal.
Mezi pěstiteli se vedou diskuze o tom, zda je nutné u LED snížit dávkování hnojiv. Někteří prodejci osvětlení doporučují snížit dávkování o 30 %. Odůvodňují to tím, že pomalejší spotřeba živného roztoku společně s objemově menšími rostlinami způsobuje rychlejší odpařování vody z pěstebního média, a tím zvyšování koncentrace živin v pěstebním médiu. Já myslím, že dost výrazně záleží na použitém pěstebním médiu, jeho objemu a hlavně na zavlažovacím systému. Pro správný vývoj rostlin máme již poměrně přesně dané klimatické a pěstební podmínky. Pěstuji v pasivním pěstebním systému pod LED i sodíkovými výbojkami a rostliny napájím z jedné nádrže. Živný roztok má stejnou koncentraci živin a ještě jsem nezaznamenal přehnojení. Pokud živný roztok zůstává v pěstebním médiu příliš dlouho, je chyba ve způsobu zavlažování nebo objemu či typu pěstebního média.

Pěstování s LED
Porovnání světelného spektra sodíkové výbojky (HPS) a LED modulu. Vidíte, že světlo z LED modulu dosahuje nejvyšších hodnot v oblastech 425–450 a 650–675 nanometrů. Eskalace křivky u HPS v oblasti okolo 820 nanometrů ukazuje, kolik tepla HPS výbojka vyzařuje.

Osvětlení a obsah kanabinoidů

Už v úvodu článku jsem zmínil, že při první sklizni pod LED jsem byl překvapen množstvím pryskyřice na rostlinách. Nebyl jsem zdaleka jediný, kdo si toho všiml. Světlené spektrum LED modulů podporuje vyšší produkci pryskyřice, pravděpodobně v důsledku vyššího podílu modrého spektra. Je totiž už prokázané, že přidáním UV-B záření lze donutit rostliny tvořit větší množství pryskyřice a ovlivnit produkci kanabinoidů. Na stránkách jednoho z předních výrobců osvětlení pro zahradnický průmysl jsem objevil odkaz vedoucí na zajímavému výzkum. Nese název Vliv světelného spektra na morfologii konopí a obsah kanabinoidů v něm (The Effect of Light Spectrum on the Morphology and Cannabinoid Content of Cannabis sativa L.) a jeho autory jsou Magagnini G, Grassi G, Kotiranta S. Tento italsko-finský tým vědců testoval tři světelné zdroje pro pěstování konopí. Klasickou sodíkovou výbojku a dva LED moduly. Každé světlo bylo přirozeně testováno v samostatné komoře, aby se jejich světla nemísila. Osvětlovací tělesa byla zavěšena tak, aby hodnota PPFD dosahovala u vrcholků rostlin 450 μmol/m2s. Díky tomu bylo možné perfektně porovnat skutečný vliv světelného spektra na sledované ukazatele. Výsledek testu potvrdil to, že rostliny pod sodíkovou výbojkou rostly rychleji, tvořily větší internodální mezery a vyprodukovaly větší množství zelené hmoty. Z rostlin pěstovaných pod sodíkovou lampou získali vědci také největší hmotnost sušených květů. Rostliny pěstované pod LED moduly ale měly větší podíl kanabinoidů a také se lišil podíl THCa, CBDa, CBNa a CBGa. Když vědci spočetli celkovou hmotnost kanabinoidů, výnos z rostlin pod sodíkovými lampami a LED moduly se vyrovnal. Pokus se opakoval dvakrát a tým vyvodil jednoznačný závěr, že s pomocí úpravy světelného spektra je možné zásadně ovlivnit morfologii rostlin, a také koncentraci kanabinoidů. Kompletní text pokusu je volně dostupný na internetu.

Budoucnost LED

Možnosti měnit světelné spektrum u sodíkových výbojek jsou ve srovnání s LED technologií poměrně malé. Diody je možné kombinovat v nekonečně mnoha variantách a světlo tak měnit i v průběhu pěstování. V budoucnu už nebude důležité, kolik se dá získat z rostliny sušených květů, ale to, kolik se z ní dá získat konkrétních kanabinoidů. Bude to důležité nejen pro farmaceutický průmysl, ale také pro výrobu produktů pro rekreační uživatele, kteří se postupně budou od sušených květů odklánět, zejména pokud bude pokračovat vlna legalizace. V takové situaci bude mít osvětlení LED obrovskou výhodu.
Mr. José / info@pestovat.cz

Nedávné příspěvky

O Soft Secrets

Soft Secrets je předním zdrojem informací o pěstování konopí, legalizaci, kultuře a zábavě pro své nadšené a různorodé publikum na celém světě. Klíčem je propojení lidí skrz relevantní a aktuální informace se stejným zájmem jako je zdraví, životní styl a obchodní příležitosti, které konopná kultura nabízí.
POTŘEBUJETE POMOC S PROBLÉMEM TÝKAJÍCÍM SE DROG? KONTAKTUJTE CO NEJDŘÍVE MÍSTNÍ LINKU PODPORY. V PŘÍPADĚ BEZPROSTŘEDNÍCH ŽIVOT OHROŽUJÍCÍH PŘÍPADECH VOLEJTE OKAMŽITĚ 112!

Zanechte zprávu